[Chia sẻ] 7230 kẹp nguồn lên 0.1 đứng ok by mxkey

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. trung057

  trung057 Super Vip SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  5/7/14
  Bài viết:
  718
  Đã được thích:
  737
  nhận máy vào mất nguồn vào kiểm tra kẹp nguồn kim dòng nhảy lên 0.1a đứng luôn tìm ver cao múc vào thử ok luôn chia sẻ cùng ae
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    sưu tầm nhé có tv ae múc thoải mái

  log em nó đây
  MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C0849A62
  Using device: USB Phonet and HTI, FW ver: 00.50, SN: 01013A62
  Connection status: UHCI:HUB::USB 2.00 (Full-speed)
  Driver: nmwcdnsuc, ver: 7.1.32.117
  Module ver: 1.0.0.21719(09-05-2013), Library ver: 1.0.0.14397(09-05-2013)
  Processing MCU file: rm598__10.82.mcusw
  [BB5,XSR 1.6] size: 28.83 MB
  Supported Ids: 0203192102004100, 020C192102004100, 0203192102024100, 020C192102024100, 0203192102044100, 020C192102044100
  Make sure USB cable, Battery and charger are removed from device.
  Insert USB cable, Battery back to device(make sure to have fully charged battery).
  Insert Charger or Press phone's power button(if flashing doesnt start automatically)
  Waiting for USB ROM device ...
  CMT SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600000001020C192102044100 [RAPS2 ver: PA 4.x]
  CMT EM0 ID: 00001040
  CMT EM1 ID: 00001030
  CMT PUBLIC ID: 1D90010FDF5900492D8F9E4A057963964CD05D89
  CMT ASIC MODE ID: 00
  CMT ROOT KEY HASH: 7B045400E1752022F9EB80B0DEA9C65D
  CMT ROM ID: 67E82268F29CEA60
  Loading CMT secondary boot code
  SecondaryBoot: RAP3Gv40_2nd.fg [BB5] version: 11.14.0 revision: 3.0 size: 0x3AC0
  Supported Ids: 0203192102004000, 020C192102004000, 0203192102024000, 020C192102024000, 020C192102004100, 0203192102004100, 020C192102014100, 0203192102014100, 020C192102014000, 0203192102014000, 020C192102034000, 0203192102034000, 0203192102024100, 020C192102024100, 0203192102034100, 020C192102034100, 0203192102054100, 020C192102054100, 0203192102044100, 020C192102044100
  eBB5ProtocolType: NEW
  Secondary boot loaded.
  Storage0: 0000 0000 - 0000 0000 type: RAM, asic:CMT
  Storage1: FFFF 0000 - 0000 0000 type: MMC, asic:CMT
  Storage2: 0000 0000 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Storage3: 0000 0001 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Storage4: 0098 0030 - 0000 0131 [Toshiba NAND-1G] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
  Suggested algorithm: XSR 1.6
  Loading CMT update server data
  Algorithm: RAP3Gv40_XSR17_alg.fg [XSR 1.6] version: 11.14.0 revision: 3.0 size: 0x91BD2
  Supported Ids: 0203192102004000, 020C192102004000, 0203192102024000, 020C192102024000, 020C192102004100, 0203192102004100, 020C192102014100, 0203192102014100, 020C192102014000, 0203192102014000, 020C192102034000, 0203192102034000, 0203192102024100, 020C192102024100, 0203192102034100, 020C192102034100, 0203192102054100, 020C192102054100, 0203192102044100, 020C192102044100
  Update server code loaded.
  Waiting for USB device removal ...OK
  Waiting for USB device arrival ...OK
  Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 2F4E5762
  FUR: Adding Asic CMT as client OK.
  Reading CMT NPC (0x168 bytes).
  Reading CMT VARIANT (0x0 bytes).
  Reading CMT CCC (0x160 bytes).
  Reading CMT HWC (0xD4 bytes).
  Reading CMT R&D (0x0 bytes).
  Reading CMT MDM_KEYS (0x0 bytes).
  Reading CMT PARTNERC (0x0 bytes).
  NPC_DATA saved OK
  CCC_DATA saved OK
  HWC_DATA saved OK
  RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_35433704208536_CE RT.rpl"
  CMT PAPUBKEYS HASH: 4431C834027BBA0D18A5ED745CAFA04BA679A74A
  Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...OK
  Partitioning....
  Partitioning complete
  Erase size: 37.69 MB
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [00020000-000203FF]
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [00060000-0009FFFF]
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [000A0000-0025FFFF]
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [003E0000-005DFFFF]
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [005E0000-010DFFFF]
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [01EC0000-01EDFFFF]
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [027C0000-02CBFFFF]
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [077C0000-07B3FFFF]
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [010E0000-01EBFFFF]
  Formating partition ...
  Flash programming ...
  CMT ADA block sent
  CMT KEYS block sent
  CMT PRIMAPP block sent
  CMT PASUBTOC block sent
  CMT PAPUBKEYS: 4431C834 [RAP Certificate 192 v.1] sent
  CMT RAP3NAND block sent
  CMT UPDAPP block sent
  CMT DSP0 block sent
  CMT MCUSW block sent
  CMT MCUSW1 block sent
  CMT GENIO_INIT block sent
  CMT ISA+DYNSW block sent
  Programming completed in 36.297 s
  Processing PPM file: rm598__10.82.ppm_sp
  [BB5,XSR 1.6] size: 7.04 MB
  Supported Ids: 0203192102004100, 020C192102004100, 0203192102024100, 020C192102024100, 0203192102044100, 020C192102044100
  Erase size: 8.87 MB
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [01EE0000-027BFFFF]
  Flash programming ...
  Programming completed in 8.719 s
  Processing CNT file: rm604__10.82_010.image_sp_movi_es_v3_96902
  [BB5,XSR 1.6] size: 19.16 MB
  Supported Ids: 0203192102004100, 020C192102004100, 0203192102024100, 020C192102024100, 0203192102044100, 020C192102044100
  Erase size: 75.06 MB
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [02CC0000-077BFFFF]
  Formating partition ...
  Flash programming ...
  Programming completed in 24.312 s
  Total time for flashing process(boot+erase+write) was 1 min 32.812 s
  Waiting for USB device removal ...OK
  Waiting for USB device arrival ...
  Waiting for device boot up ...
  Device connected: nmwcdc\Nokia 7230 USB Phonet, PORT_ID: 354337042085363
  Verifying communication to device OK.  Phone type: RM-604 (Nokia 7230)
  SW version: V 10.82 08-06-11 RM-604 (c) Nokia
  Imei plain: 35433704208536-3
  Product code: 0590406
  Battery voltage: 4030 mV, current: 75 mA
  Language Pack:
  - not available.

  SLPA ver[4]: PA_SL3/PA_SIMLOC30 (15 digit NCK)
  warning: avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !
  Camera config: NI00IIIIRR0301035420, ver: 003.010

  RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_RM-604_354337042085363_16_10_14_152205_SIM.RPL"
  SIMLOCK seems to be valid
  SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
  CMLA_KEY seems to be valid
  WMDRM_PD seems to be valid
  SIMLOCK_TEST passed
  SECURITY_TEST passed


  Imei net: 354337042085363
  Version: SIMLOCK SERVER
  Counter: 0/3, 0/10

  CONFIG_DATA: 2440700000000000
  PROFILE_BITS: 0000000000000000

  BLOCK1: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK2: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK3: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK4: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK5: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK6: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK7: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  Market items is empty, please select the correct products path !
  FULL FACTORY... OK
  USER DATA... OK
  LEAVE FACTORY... OK
  SERVICE CENTER... OK
  SOFTWARE UPGRADE... OK
  PRODUCTION TUNING... OK
  Reset User Code (to default:12345) ... OK
  Completed in 0.968 s

   
  dongnaigsm, Lê PhúcQuocToanGSM thích bài này.
 2. QuocToanGSM

  QuocToanGSM ALL BOX THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  15/3/14
  Bài viết:
  2,085
  Đã được thích:
  4,097
  lại zô kèo nha anh trung thank anh chia sẽ
   
  trung057 thích bài này.
 3. Lê Phúc

  Lê Phúc Thành Viên Vip Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  11/7/14
  Bài viết:
  485
  Đã được thích:
  577
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Nhà Quê Mới Lên
  a trung toàn kèo ngon k
   
  trung057 thích bài này.