Thông tin A505FN Unlock | Samsung A50 A505FN Mở Mạng Thành Công

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. kithuatmobile

  kithuatmobile thanhnamPDAviet NEW VIP

  Tham gia ngày:
  28/2/17
  Bài viết:
  325
  Đã được thích:
  16
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Mobile
  Nơi ở:
  Hải Dương
  A505FN Unlock | Samsung A50 A505FN Mở Mạng


  Samsung A50 A505FN Khóa Sim Nhà Mạng,Lắp Sim Hỏi Code,Mở Mạng Thành Công
  Samsung A50 A505FN Unlock Network By Code Samkey  Mã:
  @thanhnamPDAviet[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [COLOR=#ff00ff][SIZE=14px][FONT=Segoeui]Searching for SAMSUNG Mobile USB Modem...OK
  SAMSUNG USB Modem detected on [COM27]
  Looking for DEVICE...OK
  Reading USB MODEM information...OK
  MODEL : SM-A505FN
  VER : A505FNXXU1ASBG/A505FNOXM1ASBG/A505FXXU1ASBB/A505FNXXU1ASBG
  IMEI : 354423103002768
  S/N : R58M31BHN2
  U/N : CE011931B965C13
  Loading ADB module..OK
  Starting ADB module...OK
  Searching for SAMSUNG ADB device...OK
  Checking device authorization...OK
  Reading ADB device information...
  ADB Serial Number : R58M31BHN2Z
  SIM State : ABSENT (OK)
  Setting DEBUG level to HIGH...OK
  Waiting for Reboot...OK
  CP Version : A505FXXU1ASBB,A505FXXU1ASBB
  Android Version : 9
  Warranty VOID : 0
  Loading RIL applet...OK
  Starting RIL applet...OK
  Reading RADIO information...
  IMEI : 354423103002768
  Initializing RIL applet....OK
  Starting exploit...[SHL:OK]...OK
  Reading HW signature...OK
  Reading data...OK
  Sending data to SERVER...OK
  Waiting for SERVER response (may take few minutes)...OK
  Decrypting security data...OK
  Sending unlock codes to phone......OK
  Operation successful.
  
  37243417
  40990591


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 2. kithuatmobile

  kithuatmobile thanhnamPDAviet NEW VIP

  Tham gia ngày:
  28/2/17
  Bài viết:
  325
  Đã được thích:
  16
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Mobile
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Mã:
  Searching for SAMSUNG Mobile USB Modem...OK
  
  SAMSUNG USB Modem detected on [COM34]
  Looking for DEVICE...OK
  Reading USB MODEM information...OK
  MODEL : SM-A505FN
  VER : A505FNXXU1ASE3/A505FNOXM1ASE3/A505FXXU1ASBA/A505FNXXU1ASE3
  IMEI : 356642107211574
  S/N : R58M41CHDP
  U/N : CE031933A50C117
  Loading ADB module..OK
  Starting ADB module...OK
  Searching for SAMSUNG ADB device...OK
  Checking device authorization...OK
  Reading ADB device information...
  ADB Serial Number : R58M41CHDPH
  SIM State : ABSENT (OK)
  Debug Level : OK
  CP Version : A505FXXU1ASBA,A505FXXU1ASBA
  Android Version : 9
  Warranty VOID : 0
  Loading RIL applet...OK
  Starting RIL applet...OK
  Reading RADIO information...
  IMEI : 356642107211574
  Initializing RIL applet....OK
  Starting exploit...[SHL:OK]...OK
  Reading HW signature...OK
  Reading data...OK
  Calculating security...[KEY:OK]...OK
  Sending data to SERVER...OK
  Waiting for SERVER response (may take few minutes)...OK
  Sending unlock codes to phone...N/A
  
  61572817
  08074796
  
  
   
 3. kithuatmobile

  kithuatmobile thanhnamPDAviet NEW VIP

  Tham gia ngày:
  28/2/17
  Bài viết:
  325
  Đã được thích:
  16
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Mobile
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Mã:
  @thanhnamPDAviet
  
  Waiting ADB device... OK
  Reading phone info...
  Model: SM-A505FN
  Android version: 9
  PDA version: A505FNXXU1ASBG
  CSC version: A505FNOXM1ASBG
  Phone version: A505FXXU1ASBB
  Product code: SM-A505FZKSDBT
  CSC country code: Germany
  CSC sales code: DBT
  Phone SN: R58M35SB2FD
  IMEI: 356642102978730
  HW version: MP0.400
  RF cal date: 20190321
  Chip name: EXYNOS9610
  Modem board: SHANNON337
  Security patch: 2019-02-01
  Boot Warranty bit: 0
  SIM State: ABSENT,ABSENT
  Initialization zTool... OK
  Running zTool, please wait... OK
  Reading data from phone... OK
  Searching server... OK
  Checking server answer... OK
  Executing... OK
  Reading data from phone... OK
  Calculating... OK
  Searching server... OK
  Waiting for server answer... OK
  Freeze code: 37079090
  NET lock: 82404619
  SUB lock: 00000000
  SP lock: 00000000
  CP lock: 00000000
  SIM lock: 00000000
  For check lock status: *#7465625#