[Chia sẻ] All Rom Lenovo

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

 1. Kenz Ngô

  Kenz Ngô Super Gà Staff Member Thương Gia Uy Tín

  Tham gia ngày:
  24/10/17
  Bài viết:
  1,109
  Đã được thích:
  2,569
  Giới tính:
  Nam
  Tất cả là rom stock chạy qua flastool


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   [/h]
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   [/h]
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   [/h]
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   [/h]
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   [/h]
  Lenovo A Plus A1010A20 Android V 6.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A60 Android V 2.3.5 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A66 Android V 2.3.6 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A218T Android V 2.3.5 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A228T Android V 2.3.6 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A238T Android V 2.3.6 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A269 Android V 2.3.6 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A269i Android V 2.3.6 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A300T Android V 2.3.5 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A308T Android V 2.3.5 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A316i Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A319 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A318T Android V 2.3 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A320T Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A327i Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A328 Android V 4.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A330E Android V 4.3 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A369i Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A376 Android V 4.0.3 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A388T Android V 4.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A390 Android V 4.0.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A390T Android V 4.0.3 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A396 Android V 2.3.6 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A398T Android V 4.0.3 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A398T Plus Android V 4.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A399Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A516 Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A526 Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A529 Android V 2.3.6 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A536 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A536S Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A586 Android V4.0.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A590 Android V 4.1.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A606 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A630 Android V 4.0.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A630T Android V 4.0.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A658T Android V 4.0.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A660 Android V 4.0.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A670T Android V 4.2.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A680 Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A690Android V 2.3.6 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A706 Android V 4.1.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A708T Android V 4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A766 Android V 4.2.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A798T Android V 4.0.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A800 Android V 4.0.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A800T Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A808T Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A816 Android V 4.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A820 Android V 4.2.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A828T Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A830 Android V 4.2.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A850 Android V 4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A850+ Android V 4.2.2 -:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A858 Android V 4.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A859 Android V 4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A860E Android V 4.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A880 Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A889 Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A916 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A936 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A1000 Android V 5.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A1020 Android V 4.1.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A1900 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A2010 Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A2010L Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A2010l36 Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A2107 Android V 4.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A2109A Android V 4.1.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A3000 Android V 4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A3000H Android V 4.2.2-: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A3690 Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A5000 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A5800D Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A6000 Android V 5.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A6000 PlusT Android V 4.4.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A6000L Android V 5.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A6010 Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A6010 Plus Android V 5.0-: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A6600 Pluss Android V 6.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A7000 Android V 6.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A7000-A Android V 5.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A7000A Pluis Android V 5.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A7700 Android V 6.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A7600-F Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A7600-H Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A000-F Android V 4.1.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A1000-G Android V 4.1.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A1000LF Android V 4.1.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A1000-T Android V 4.1.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A2107A Android V 4.0.3 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K3_Note Android V 5.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K3_Note_Music_K50a40_ Android V 5.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K4 Not A7010a48 Android V 6.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K5 Vibe A6020a40 Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K5 Vibe A6020a41 Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K5 Vibe A6020L36 Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K5 Vibe A6020L37 Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo A238T Android V 6.0 -: Download

  Lenovo K5 Note A7020a40 Android V 6.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K5 Note A7020a48 Android V 6.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K5 Vibe Plus_A6020a46 Android V5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K6 Not K53a48 Android V 6.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K6 Power K33a42 Android V 6.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K30-T Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K50-T5 Android V 5.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K860 Android V 4.0.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K900 Android V 4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K910 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K910E Android V 4.4.2-: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K910L Android V 5.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K910S Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K920 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo K920 Pro CEE Android V 5.0.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo P1 Android V 5.1.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo P70-A Android V 4.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo P90 Android V 4.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo P380 Android V 4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo P700i Android V 4.0.4-: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo P770 Android V 4.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo P780 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Phab PB1 750M Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Phab Plus PB1 770M Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Phab 2 PB2 650M Android V 6.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S60-A Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S90 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S90-A Android V 4.4.4-: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S560 Android V 4.0.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S580 Android V 4.3 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S650 Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S660 Android V 4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S720 Android V 4.0.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S750 Android V 4.2.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S810T Android V 4.3 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S820 Android V 4.2-: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S850 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S856 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S860 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S868T Android V 4.0.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S870E Android V 4.0.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S880 Android V 4.0.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S880i Android V 4.0.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S890 Android V 4.1.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S898T Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S898T+ Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S899T Android V 4.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S920 Android V 4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S930 Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S938T Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S939 Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S960 Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S968T Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S5000 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S5000H Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo S6000 Android V 4.2.2 -:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 2 A7-10F Android V 4.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 2 A7-20F Android V 4.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 2 A7-130D Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 2 A7-130DC Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 2 A7-130F Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 2 A7-130GC Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 2 A7-130H Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 2 A7-130HC Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 2 A8 50F Android V 5.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 2 A8 50L Android V 5.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 2 A8 50LC Android V 5.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 2 A10 70F Android V 5.0.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 2 A10 70L Android V 4.4.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 2 TB2-X30F Android V 5.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 2 TB2-X30L Android V 4.4.4 -:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab 3 TB3-710iF Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab A7-30 A3300GV Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab A7-30 A3300HV Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab A7-30 A3300T Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab A7-30 A30F Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab A7-40 A3500-FL Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab A7-50 A3500F Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab A7-50 A3500-HV Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab A8-50 A5500F Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab A8-50 A5500H Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab A8-50 A5500HV Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab A10-80HC Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab S8-50F Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Tab S8-50LC Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Vibe B A2016A40 Android V 6.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Vibe B A2016B30 Android V 6.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Vibe B A2016B31 Android V 6.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Vibe C A2020A40 Android V 6.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Vibe C2 K10A40 Android V 6.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Vibe P1 P1A42 Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Vibe P1M Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Vibe P1M P1ma40 Android V 5.1 -:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Vibe S1 Android V 5.0 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Vibe S1 Lite S1La40 Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Vibe Shot Z90a40 Android V 5.0.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Vibe X2 Android V 5.0.: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Vibe X3 X3a40 Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo XT1706Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga 8 B6000 Android V 6.0 -:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga Tablet 2 830 L Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga Tablet 2 830 LC Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga Tablet 2 1050F Android V4.2.2-: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Yoga Tablet 2 1050L Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga Tablet 2 Pro 1380F Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga Tablet 2 Pro 1380L Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga Tablet 2 YT2-830F Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga Tablet 3 850F Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga Tablet 3 850M Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga Tablet 3 YT-X850F Android V 5.1-: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga Tablet 3 YT3-X850L Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga Tablet 3 YT3-X850M Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga Tablet 3 YT3-X90L Android V 5.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga Tablet 8B6000 Android V 4.4.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga Tablet 10 B8000H Android V 4.2.2 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Yoga Tablet 10 HD Plus B8080 Android V 4.4 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Z1 Android V 5.1.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lenovo Z2 Android V 6.0.1 -: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  ajemca thích bài này.