[Chia sẻ] atf unlock 5610 rm-359 ok

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. HOANGTUCODON89

  HOANGTUCODON89 Super Vip THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  10/3/14
  Bài viết:
  552
  Đã được thích:
  571
  jo lai còn người mang về lữa

  Product Serial Number: CEK089178
  Product Code : 0557826
  Module Code : 0203577
  Basic Production Code: 0553722
  Long Production SN : 0
  PPM SW Version : V 05.92 14-03-08 RM-358 (c) Nokia NTM
  BT MCM Version : 2222-143
  MCU SW Version : V 05.92 14-03-08 RM-359 (c) Nokia
  HW Version : 1901
  RFIC Version : 17141715
  DSP Version : ICPR71_08w03_3_1
  LCD Version : SHARP
  Content Pack Version : Content: n_tmobusa_red_v2_June13th08 V 05.92 14-03-08 RM-358 (c) Nokia
  AHNE Version : 30
  RETU Version : 15
  TAHVO Version : 22
  Bluetooth ID : 00:22:65:40:0E:FA
  CS Type : GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900

  ================================================
  Simlock Information
  ================================================
  CONFIG KEY : 8000000000000000
  PROVIDER KEY : 3102000000000000
  NETWORK NAME : Union Telephone Company ;United States [GSM]
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
  Block [1] 1:Close
  Block [2] 1:Close
  Block [3] 1:Close
  Block [4] 1:Close
  Block [5] 1:Close
  Block [6] 1:Close
  Block [7] 1:Close
  Block [8] 1:Close
  Block [9] 1:Close
  Block [10] 1:Close
  Block [11] 1:Close
  Block [12] 1:Close
  Block [13] 1:Close
  Block [14] 1:Close
  SIMLOCK STATE : LOCKED

  SIMLOCK_TYPE : PA_SL2
  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  PHONE_MODE : TEST


  ================================================
  SL1/SL2 Simlock RPL Stand Alone Edition
  ================================================
  Generating Simlock Data RPL...
  OK: Simlock RPL Accepted


  ================================================
  Basic Phone Information
  ================================================
  MCU Version: V 05.92 14-03-08 RM-359 (c) Nokia
  IMEI Plain : 359303020294166
  IMEI Spare : A359303020294160
  IMEI SV : 33593030202941635F
  Phone Model: Nokia 5610 XpressMusic
  Category : Music Phone
  Phone Type : RM-359

  ================================================
  Extended Phone Information
  ================================================
  Product Serial Number: CEK089178
  Product Code : 0557826
  Module Code : 0203577
  Basic Production Code: 0553722
  Long Production SN : 0
  PPM SW Version : V 05.92 14-03-08 RM-358 (c) Nokia NTM
  BT MCM Version : 2222-143
  MCU SW Version : V 05.92 14-03-08 RM-359 (c) Nokia
  HW Version : 1901
  RFIC Version : 17141715
  DSP Version : ICPR71_08w03_3_1
  LCD Version : SHARP
  Content Pack Version : Content: n_tmobusa_red_v2_June13th08 V 05.92 14-03-08 RM-358 (c) Nokia
  AHNE Version : 30
  RETU Version : 15
  TAHVO Version : 22
  Bluetooth ID : 00:22:65:40:0E:FA
  CS Type : GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900

  ================================================
  Simlock Information
  ================================================
  CONFIG KEY : 0000000000000000
  PROVIDER KEY : 2440700000000000
  NETWORK NAME : Nokia Default;Finland
  LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
  SIMLOCK TABLE :
  Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
  SIMLOCK STATE : Not Locked

  SIMLOCK_TYPE : PA_SL2
  SIMLOCK_TEST : PASSED
  SECURITY_TEST : PASSED
  CMLA_KEY : PASSED
  SUPER_DONGLE_TEST : PASSED

  ================================================
  SL1/SL2 Phone detected
  ================================================

  PHONE_MODE : TEST


  Successfully done.
   
  triviet8x, Long74GSMChung Suport© thích bài này.