Thông tin Avengers Box MTK Tool Update tại đây

Thảo luận trong 'BOX - TOOL HỔ TRỢ PHẦN MỀM'

 1. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box Main Module v2.3 - Samsung + Alcatel Update Released - [03/08/2016]

  Added:

  ALCATEL

  - ALCATEL OT-4017A - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-4017D - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-4017F - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-4017X - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-4034A - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-4034D - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-4034E - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-4034F - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-4034G - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-4034M - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-4034N - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-4034X - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-5010D - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-5010E - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-5010G - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-5010S - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-5010U - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-5010X - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-5045A - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-5045D - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-5045G - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-5045J - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-5045T - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-5045X - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-5045Y - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-V300 - Unlimited Unlock Code Calculator.
  - ALCATEL OT-V500 - Unlimited Unlock Code Calculator.


  Samsung

  SM-A310N0 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A310F - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A310FD - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A310M - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A310MD - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A310Y - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A5100 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A5108 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A510F - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A510FD - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A510K - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A510L - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A510M - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A510MD - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A510S - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A510Y - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A510YD - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A7100 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A7108 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A710F - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A710FD - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A710M - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A710MD - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A710K - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A710L - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A710S - Read Info/Direct Unlock.
  SM-A710Y - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G890A - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G920A - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G920AZ - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G920FD - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G920FZ - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G920D - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G920F - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G920I - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G920K - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G920L - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G920S - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G920W8 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G9250 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G925A - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G925F - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G925FQ - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G925I - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G925K - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G925L - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G925S - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G925W8 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G928C - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G928G - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G928F - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G928I - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G928K - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G928L - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G928N0 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G928S - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G928W8 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G9287 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G9287C - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G930F - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G930FD - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G930K - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G930L - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G930S - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G930U - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G930VL - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G930W8 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G935D - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G935F - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G935FD - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G935J - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G935K - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G935L - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G935S - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G935U - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G935W8 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-N9200 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-N9208 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-N920A - Read Info/Direct Unlock.
  SM-N920C - Read Info/Direct Unlock.
  SM-N920CD - Read Info/Direct Unlock.
  SM-N920F - Read Info/Direct Unlock.
  SM-N920G - Read Info/Direct Unlock.
  SM-N920I - Read Info/Direct Unlock.
  SM-N920K - Read Info/Direct Unlock.
  SM-N920L - Read Info/Direct Unlock.
  SM-N920S - Read Info/Direct Unlock.
  SM-N920W8 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G5500 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G550F - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G550FY - Read Info/Direct Unlock.
  SM-J120F - Read Info/Direct Unlock.
  SM-J120FN - Read Info/Direct Unlock.
  SM-J120G - Read Info/Direct Unlock.
  SM-J120M - Read Info/Direct Unlock.
  SM-J120W - Read Info/Direct Unlock.
  SM-J120ZN - Read Info/Direct Unlock.
  SM-J200BT - Read Info/Direct Unlock.
  SM-J200F - Read Info/Direct Unlock.
  SM-J200G - Read Info/Direct Unlock.
  SM-J200GU - Read Info/Direct Unlock.
  SM-J200M - Read Info/Direct Unlock.
  SM-J200Y - Read Info/Direct Unlock.
  SM-T375L - Read Info/Direct Unlock.
  SM-T375S - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G150N0 - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G150NK - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G150NL - Read Info/Direct Unlock.
  SM-G150NS - Read Info/Direct Unlock.
  SM-B550H - Read Info/Direct Unlock.

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW
  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 2. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  AVENGERS BOX GENERIC MTK MODULE First Release Has Landed - 21/08/2016

  [​IMG]
  PLEASE NOTE THIS GENERIC MTK MODULE - NON Android Phones
  Features:
  1. Read Boot Info
  2. Format
  3. Write Flash
  4. Reset User Code
  5. Reset Phone
  6. Read info [UNLOCK Codes]
  7. Unlock
  8. Backup and Restore
  9. Calibration
  10. File Manager


  CPU Support:
  MT6235
  MT6250
  MT6251
  MT6253
  MT6260
  MT6261
  MT6276


  Models Supported

  - Emporia

  Emporia V32c


  - TMN

  Easy 50
  Easy 55
  Easy 48
  MTN G280
  MTN C270

  - SFR
  SFR 115,SFR 132,SFR 231,SFR 232,SFR 251,SFR 261


  - ZTE

  ZTE-G X761,
  ZTE-G X760,
  ZTE-G S260,
  MTS 535
  ZTE-G N281,
  ZTE-G N281,ZTE-G X991,ZTE-G S202,ZTE-G S203,ZTE-G S213
  ZTE-G X761,
  ZTE-G X760,
  ZTE-G S260,
  MTS 535
  ZTE-G N281,
  VODAFONE 353,VODAFONE 547
  VODAFONE TARA
  ORANGE ZUCO
  ZTE-G R3100
  ZTE F1310,ORANGE TARA
  ZTE-G X761,ZTE-G X760,ZTE-G S202,ZTE-G S203,ZTE-G S213,ZTE-G S260
  ZTE-G R221,ORANGE LIMA,
  ZTE-G R222,ZTE-G R228,
  ZTE-G R225,ZTE-G R230,
  ZTE-G R231,ZTE-G R232,
  ZTE-G R233,ZTE-G R235,
  ZTE-G R236,ZTE-G R237,
  ZTE-G R238,ZTE S500,Onda N213
  ZTE-G X670,Orange Lisbon
  ZTE-G X930,T-Mobile E200 Vibe
  VODAFONE 547,ZTE-G N281,ZTE-G X991
  ZTE-G R255,ZTE R239
  ZTE-G S226,Movistar Urban
  ZTE-G X990,Movistar 731,Vodafone 553
  ZTE-G R791,Movistar Vision


  - SPICE

  M-5250,M-5020,M-5005n,M-5008


  - BLU

  T180I,Q190I,Q192,Q333W,T174,T190I
  T166,Hero Jr S250,T176,T178,Q192I, T166,T171I,T171,T174I,T179,T191,T192,Blu Samba W Q170w


  - Beeline

  Beeline A103 (MT6251)


  - Azumi
  Chic N
  M3

  Tele2Fon
  Tele2Fon F2

  GOMobile
  GO170MM133


  - Huawei

  G3610,G5730,G6600,G6603,G6605,G6608,G6310, G7002, G7050,G7210,G7300
  G7220W,G7220V,G3621L,G3622,G3621,G5521,G6007,G6153
  G2800,G2800S,G2800D,G6006, G5510,G5520,G3620,G3620D, G3512
  G5500,G5500D,G5500S,G6622,G7105G6800
  G5760,G6610G3500,G3501,G3510,G3511,G6003,G6005
  U2805G7002G7010,G7007,G6150


  - Telenor = PRO239L, TECMOBILE,S300,TELENOR M100
  MTS 535

  - Verycool
  VERYKOOL I607VERYKOOL S139


  - ALCATEL

  OT-90,OT-103,OT-104,OT-105,OT-106,OT-107,
  OT-108,OT-109,OT-112,OT-113,OT-140,OT-150,
  OT-203,OT-203A,OT-203E,OT-204,OT-205,OT-206,
  OT-208,OT-209,OT-222,OT-223,OT-250,OT-252,
  OT-213,TCL-T208,TCL-T218,OT-S122,OT-356, OT-282,OT-T66
  OT-117,OT-132,OT-217,OT-2117,OT-228,OT-232,
  OT-233,OT-288,OT-262,OT-292,OT-296,OT-297,
  OT-268,OT-F101, OT-632G,OT-632D, OT-217D,OT-228D
  OT-510A,OT-870A,OT-871A,OT-3074A,OT-3075A,OT-3075X,OT-3075M
  OT-2045M,OT-2045X,OT-2035X, OT-1052G,OT-1052D,OT-2008G
  OT-875, OT-768T,OT-875T, OT-655,OT-655W,OT-902
  OT-1009A,OT-1009X,OT-1010A,OT-1010X,
  OT-1010D,OT-1011X,OT-1011D,OT-1012X,
  OT-1012D,OT-1012G,OT-1030X,OT-1030A,
  OT-1030D, OT-1035A,OT-1035X,OT-1035D,OT-1040X,OT-1040D,
  OT-1041X,OT-1041A,OT-1041D,OT-1042X,OT-1042D,OT-1045D,OT-1045G,
  OT-1046G,OT-1046D,OT-2004G,OT-F210,OT-2004C,
  OT-2007X,OT-2007D,OT-2012G,OT-2012D
  OT-2000X,OT-2001A,OT-2001X,OT-2005X,OT-2005D,
  OT-2010X,OT-2010G,OT-2010D, OT-3000D,OT-3000H,OT-3000G,OT-3001G,
  OT-3002G,OT-3003G,OT-3002G by SFR,OT-3020G,OT-3020D,
  OT-3035A, OT-3040G,OT-3040D,OT-3041D,OT-3042,OT-J100,OT-I210,ORANGE DABI,OT-3142
  OT-1013X,OT-1013D, OT-V575, OT-214,OT-214W,OT-255,OT-255A,OT-216,
  OT-300,OT-305,OT-315,OT-315M,OT-505, OT-508,OT-565,OT-S319, OT317D,OT318D,OT358D,
  OT-303,OT-312,OT-360,OT-363,OT-380,OT-383
  OT-319,OT-304,OT-306,OT-308,OT-310,OT-311,OT-322,
  OT-352,OT-358,OT-361,OT-362, OT-505K,OT-565K
  OT-355,OT-355D,OT-390, OT-600,CRYSTAL,E101FLIP,OT-660,VM-621I
  OT-708,OT-706,OT-543,OT-540,OT-455, OT-280,B331,F331
  OT-799,VM-800,OT-800,OT-802, OT-802Y,OT-806,OT-806D,OT-807,
  OT-808,OT-810,OT-880,MISSIXTY2,AMSTERDAM,
  OT-813,OT-803,OT-799,TCL-I802,TCL-I806,
  TCL-I806D,TCL-I880 ,TCL-Q3,TCL-I898,
  OT-555,OT-809,OT-813D,OT-819, OT-900,OT-901,OT-905,
  OT-907,OT-C819D,TCL-I905,TCL-I900,
  Q5,OT-813F,OT-818,OT-828,OT-810D,OT-506D, OT-710K, OT-815,OT-815D
  OT-C818,OT-808G,OT-888,OT-803D,OT-838
  Virgin VM202,OT-385,OT-385J,OT-506,OT-507,OT-585,OT-602,OT-606,
  OT-608,OT-665,OT-710,Virgin VM665,T-Mobile Accord,Text Ed 152 by SFR, SFR 3440
  VODAFONE354,VODAFONE355, VODAFONE555, VODAFONE331,VODAFONE331FM, VODAFONE540,VODAFONE541,
  VODAFONE543,VODAFONE455, VODAFONE350, VODAFONE575, VODAFONE655, VODAFONE150,VODAFONE155,
  VODAFONE250,VODAFONE252,VODAFONE345

  - Motorola

  WX-160, WX-161, WX-180, WX-181, WX-260, WX-265, WX-280,
  WX-288, WX-290, WX-295, WX-306, WX-390, WX-395.


  - Coral

  225,238,255,266,268,270,450,550,555,558,725,800,85 0


  - Doro
  338GSM,HandleEasy-328gsm,Doro 611,Doro 612,Doro 520,Doro 632
  HandleEasy-345gsm,HandleEasy-409s,HandleEasy-410s
  Doro 611_new,Doro 508,Doro 612I, Doro 607

  Accord
  A19
  Afone
  H880
  Agtel
  005
  Aino
  F69,F89
  Aio
  N97
  AirFone
  AF111
  Airphone
  No4,No1
  Alfatel
  C200,C500,H9,c500,H1,H2,H1A,H5A,H5,H300,H3,H4
  Allview
  S1,S2
  Anoking
  M9
  Airtel
  L900

  Ajanta
  A52,A3000,A4200,A5000
  Anycool
  E553,D66+,D66,F818,T808,T818,D66++,E307,E553,E556, E802,E880C,E880L,E880,E883,E888
  Anycall
  L708,i908+,F488E,i660,D900,S628,Cect-168
  Anycoll
  L588,A508,QS850,i908e
  Anylink
  N99i,6500
  Anyoall
  sgh-908i
  Aobang
  A880
  Aote
  M660
  Appo
  A300
  Atan
  M760
  Awang
  A828
  Aroma
  D333
  Asus
  V75
  Aura
  s902,S908
  Auro
  6321
  Austar
  F455+
  AT_Telecom
  Hi-Messenger
  Avio
  A101,A102,A201,A203,A204,A205,A301,A403,A6103
  Avvio
  Avvio SN50
  A_zed
  z62
  Baizhao
  V488,S8978,S8958
  Baoxing
  K900,N1000,K700
  Barbie
  P520
  Basicom
  V9
  BBC
  i508
  BBK
  i2288,K202,K300,S201,S202
  Beetel
  EC003,ev530
  Bestel
  D6000, D5000+,D600,E71TV,D7000+
  Bestking
  A2688
  Bestone
  KA08+
  Betels
  6000+
  BenQ
  A53,C30,C36
  Bess
  SP500,VZ210,VZ219
  Beyond
  B38,B333,B505,B818,BY125,C3,B530,B83
  Bilwani
  B3,B9,B2
  BlackCherry
  BL8000,BL1000,BL7000B,bl2000
  Blacklable
  VVV363
  Bleu
  255x,354x,355x,453x,454x,456x,466x,471x,476x,551x, 555x,670x
  Bliss
  D108,D208,V98
  Blu
  Q200,Q200e,Click T300
  BMobile
  C628,K298,TV9,X131,K375
  BMobile_MT6260
  BMobile K350
  BMW
  760i,X6
  Bost_Mobile
  D615
  Bonmi
  222,f430+
  Boostwer
  E66
  Bossh
  D112, D96M, B70
  Bugatti
  164, HOOD
  Buss
  G618
  Byond
  BY-999,By-400,BY-888
  Bytone
  T3
  Capitel
  P600
  Carbon
  Art
  Cartier
  V8
  Cavio
  ZT-618,ZTF1
  CayenneS
  Z9
  CCK
  E7
  - Cect
  S90,P168,T601,N6298,T808,t590,003,605,A008,E900,A1 818,S800,1088,N6298,K369,V909,C828,
  S901,A100,i658,V777,C5188,C3600s,M8,V668B,LV918,V7 0,A519,K2,V329,U90,M619,V98,V90,
  Y200,Q380,A6668,Q8,Q86,T1,5800D,C8600,C3000,k770,F 1200,T520,Q618,A706,S588,K808+,P3711i,
  888,T118,C92+,U8810,599,6300L,808,C2000D,C600,C800 ,F22,K808,K828,K838,M8600,N81+,N82,P8400,
  Q500BT,Q500,Q558,Q618,Q638,T689,T918,T999,V180,V20 0,V400,V6688,V909,V98,V768,Y809,S613,U880,
  N73,P3711,N788,IP200,199,808,T520,V909

  CellOne
  CX900
  Century
  Piooner-B889+
  Cert
  V400
  Cesim
  V130,V30,V310,CG400,A510,V590,N88,V30,V470,V88,V80 0,V950,N97,V800i,V709,A9530,A35
  Changhong
  M838,L138,K218,A330
  Changjiang
  A968,N8+
  Changxing
  A868
  Cherry
  YC8
  CherryMobile
  Q4Duo, D20,D15,Q61
  ChinaStar
  C507
  Coby
  MP777
  Cool
  ATL-V8
  Corby
  L6,W6233
  Cosun
  289,638,8988,9958
  Crew
  202
  CKing
  K339
  Club
  C900
  cNokia
  TVE71,E71TV
  C_Right
  L2000,C10
  Cross
  CB97,CB90,GG71,GG55,V4,G10,CB65,GG53B,GG53
  Crtel
  C200
  CSL
  i200,DS110,C9900
  cvfd
  m31
  CXTel
  D90

  Cyfon
  C800i
  Cynix
  D28
  Dapeng
  T928,T3000,T2000,T5000
  Daxian
  X3000,X728,X960,X960,X999,C8100,529,N55,KT1,X9188, 669,
  K888,T108,JT398,P168,619,E689,780,J168,8100,J6,
  N800,C800,X3000
  DBest
  Royal-VT888
  Deco
  F1
  Delta
  X200
  Desay
  M535,L608,K618
  Dezzo
  D800
  Diamond
  B711,A1000
  Digga
  D25
  Diga_Mobile
  D122,G123,G126
  Digiphone
  9800TV
  Dirland
  M881,R100
  Disney
  520+
  DMND
  W720i
  D_One
  DG817,DG518,G628,DG568
  Donod
  D5130,N95i,D505,d805,D805,D806,D5130
  Doov
  YH923
  Dopod
  S560,M500TV,E61+,A6188
  Dopodo
  E61+
  Dorado
  T33i,D380,D890,A006,C5000,TV15
  Dotcom
  MB-2300TV
  DRV_Mobiles
  R52
  Dubao
  738, 758, 768, 777
  DV_Phone
  V93i
  Eagle
  E52
  Egitel
  V6
  Egltel
  V7
  Elenberg
  MT520
  Eiroga
  E666
  Ektel
  C1-TV
  Elgin
  EL-MP730
  Elitek
  FN8618
  Elitex
  8888
  Enimac
  MQ8200
  Enmac
  MQ3300,MQ8200,MQ8200
  Epoda
  EP2502
  Etisalat
  211FM
  E_Top
  S30
  ETouch
  232Pro,303Pro,515Pro,616Pro,
  636Pro,CG1,D6,D11,D12,D18,D21,D23,D30,D33,D35,D38,
  D60,D108,D120,D160,D200,D220,D300,DS100,F50,J100,J 165,
  J168,MD82,X88i,XL10,XL25,XL53
  Evertek
  E300,X90
  Everfo
  2461,2456,3008,2601,2602,E2211+,E7110,E711D TV,E713D,E730
  Evolve
  GX607
  Eyo
  E71,E71s
  Fashion
  F023,F025,T508,A5688,T588
  Ferrari
  267v,F100,F108,Ascent,RHV3,F1,F9
  FixedPhone
  FC8050
  FixMobile
  A969
  Flying
  F900,F916,F936,F007,F996,F800,F69,F035
  Flynet
  F001

  Fly_Ying
  F636,F200,F99,F036,F007,F698,F003,F006,F008,E71i,E 71,E71i,F021,F026,F030,F080
  FMobile
  B290
  Fome
  N7
  Forby
  G899
  Forme
  F8,N78,F9,6303,N26,U969,D5,L300,F8,F8+,D386,N82,E7 1,F808,M6,M800
  Fory
  F288
  Foston
  FS-889,FS-862,FS-829,FS-868B,FS-868B,FS-836B,FS-968B,968B,FS-968A,FS-968
  Frost
  F27,M23,701
  Fujistar
  FJ-71
  Funker
  F803DS
  Funny_Mobile
  V20,A8
  G_G
  i908
  Galaxy
  T81
  Gaoxinqi
  N82,GXQ-F896,GXQ-H69,TL528
  Genx
  T-Z8
  Getek
  TK806
  GFive
  E71,X9,N79i,T33+,N79,T580,U808,U800,D902,7610,T33+ ,M73,L700,6620
  G_Five
  X9,U505,800,G365,U909,M5130,F7,GF73,GF18,GF73,U969 ,F3,3120,F2,
  3510,F8,736,i300,i310,U800,U808,N79i,G3000,e82i,M9 9,T580,Q33,
  M33,M77,T33+,T33,L300,H91,N79,M6,M99,T580,D902,763 0,T580,
  D90,D11,D60,D90,D99,M7,D70,H600,7610,S9,E71y,G370, G3000,
  M73,L700,M33,T320i,C2160,U505,C6233,U899,U828,U717 ,U879,N90,
  M1,D68,U303,U939,U855,6620,GF73

  G_Fone
  301,311,411,422
  Gibox
  MK396,MK397
  Gild
  N9,S93,H1,S648,FXD3600,X5,S76,6700
  Gionee
  E99,I9,L7,MediaMobile,V890,A10-TV
  Gjiang
  W007
  Glid
  6700
  Globul
  TA2322n
  GMobile
  T68
  G_Mobile
  N82
  Gnet
  G8600
  G_Tide
  W510
  GT_Mobile
  V490
  G_Von
  620,900
  GeneralMobile
  DST01,DST11,DST12,DST13,G333
  Goldmobil
  J88
  G_phone
  5700
  GPS_Mobile
  K3288
  GLX
  2690
  Gradiente
  GF500,GF950
  GreenPower
  H48
  G_Right
  G2,U808,L300,X400,L400,L600,L200,U999,6800,E52,C20 0,6700,6700i,V400
  G_Shine
  L800
  GSmax
  GS868
  G_Star
  Q82,Q89,Q83,899,388
  *****
  G600,G888,G629,G668,G600
  G_Zone
  C5
  Hang_Jiang
  N97,A968
  Hantel
  Y500,HT6600,M678,H5,M2210,T6800,bl699,m2210,A800,D 801,ht6088,TV-488
  Heady
  H787
  Hic
  S900
  Hidden_Dragon
  N68
  Hightech
  HT100
  Hightel
  H869,M88

  Higtel
  H869
  HiPhone
  V188,T900,TV003
  Hisong
  M920
  Hitech
  M21,H38,H39,H382,H55,H61,H61
  Hitune
  A4
  Hitz
  2211
  Holyday
  D600
  HTC
  S900,A288,G1-TV90,Hero-G3,6262
  Hagenuk
  505,M628
  Haier[
  G111,HG-A8,HG-V70,M300,M306,M307,M500,S210,Z701S,Z702

  HKM
  N6370
  HT_Mobile
  A30,G10,G11,G20,G30
  Hyundai
  HTV1000,MB-115,MB-121,MB-D125,MP880,W100
  HTTEL
  A800
  Hualu
  YX9,6206,YX9225,S600
  Huante
  TV-E71,S18,T600
  Huaxiang
  N800
  Huayu
  G688,M678,L888,CM336,K878,K888,M818,A3
  HX_Mobile
  H1120
  Ianus
  999
  Icell
  i5130
  I_CELL
  T33+
  icool
  A520
  Idealphone
  i869
  Ifoe
  P168+,P168C,P168
  IMax
  C82
  Imo
  168,T738,i178,L818
  iMODO
  Y58
  Imobile
  222,318,320,360,510,511,516,520,523,530,610,630,22 11,CE0889,IE3210
  Innovo
  i8510
  Iosound
  i960,is102
  Io_Sound
  i81,301,i90
  ITel
  IT600,IT700
  Intex
  IN1212,IN1224,IN2010,IN2020E,IN2020QT,IN2022,IN203 0,IN2030D,IN2030DX,IN2040E,
  IN2040N,IN2044,IN2080,IN2080E,IN2222,IN2233,IN2244 ,IN2266,IN3030,IN3055,
  IN3060,IN3070,IN3080,IN3333,IN4040,IN4060,IN4415,I N4420,IN4420S,IN4455,
  IN4460,IN4466,IN4477,IN4488,IN4495,IN5030,IN5040,I N5050,IN5544,IN5555,
  IN6611,IN6633,iSmart

  JBJ
  N99
  Jeep
  W900
  JFone
  j87
  Jgtel
  003i
  JiaXing
  N95
  Jincen
  666,JC6700,528,JC9700,JC35
  Jing_Ling
  E81TV
  Jinke
  E100
  Jin_Ke
  E100
  JinPeng
  W169,K330,JP1688,S868,a799,M868,E55,F8,S1318,768,
  5199,5108,5199,W880,A1280,C3000,007FM,V70,V70FM,
  M8,A5616,8283,K730,K989,A2198,L808,i908,A928,E6180 ,
  488,S2128,H788,A666,S1888,5588,S109,A5688,A5120,M9 9 ,A5658,E88
  Jinteyu
  V678

  J_Kai
  TV96K
  J_Max
  J95,Obama,****
  Jugate
  ZJS638,ZJR655,ZJ880
  Just5
  CP10
  Jalor
  A8
  Karbonn
  K10,K25,K118,K217,K300,K331,K334,K343,K350,K406,
  K443,K444,K444i,K445,K446,K450,K451,K460,K478,K496 ,
  K541,K550,K560,K570,K661,KC411
  Karamfone
  S4,X5
  Kenuo
  D9,KN-76D,N750
  Kenxindad
  300
  Kiech
  N8899
  Kifung
  S108
  Kimcell
  N88
  KingK
  800
  King_One
  K608
  Kingpo
  E320
  Kingdom
  K2
  Kingsun
  V902
  Kinloong
  K288+
  Kisen
  P83
  Kotka
  E90
  Konka
  A76,A76FM,C623,D225,D620,D770,E303,G208

  KPN
  One
  KTech
  8388
  K_Touch
  A933,B830,V918,D700,A615,A5118,b920,D170,A635,V908 ,B922,S515,D780,A905,V760,H999,H777
  KuXing
  K1000
  Kyocera
  C2500,E2500,E3500,S1600
  Kyoto
  T737E
  KZG
  N200
  Laise
  N99
  Lanboxiny
  F8
  Lanye
  N70
  Lawow
  A200,S10,S20,S50
  Lcphone
  LC888
  Leiniao
  N800
  Lanix
  LX11,X10
  Lava
  A9,A10,ARC02,KKT22,KKT24,KKT25,KKT30,KKT34,M23
  Leady
  MM10,MM95,X105,X501
  Lemon
  E590,IQ303,212,216
  Lenovo
  688,A330,A350,A539,E520,i60,
  i510,i706,P50,P612,P618,P650,
  S62,S533,Shark32

  Lephone
  A12

  Life
  DST01

  Lian_Sheng
  L995

  Lipiec
  T800

  Longtel
  E3,S800,S88

  LongXing
  M3

  Lontin
  8820, E69

  Louis_Yuitton
  T658

  LUNA
  8600,8600D

  LX_Mobile
  TV

  Magicon
  MG3250,MG901

  Magicon_Harmony
  MG901

  Malata
  MT118,MT256,T256,MZ280
  Mark
  5010,6010
  Matrix
  M1,M3,M20,M2,N82m
  Maxicell
  6730
  Maxx
  GC1000,MQ340,MQ430,MX118,MX122,MX124,MX235,MX292,M X304,MX316,
  MX322,MX333,MX335,MX404,MX425,MX435,MX463,MX470,MX 480,MX488,MX533,MX534,MX713,MX745
  Maximus
  EX75,T44
  Maxtcl
  K94
  Maxtel
  K48
  Maxtron
  MG182,MG175,MG278
  Mebaya
  A18
  Megatec
  Luxe
  Megatek
  M100
  Meidea
  Y500,E65,E66,Y1000,Y100,Y400,Y300
  Melbon
  M2,MB-606m
  Megafon
  CP10,TDM15
  Metfone
  Closer
  Message_phone
  QS150
  Mercury
  ST3,Maestro

  Metom
  M39,MT309,N81,N11,N82,M20,M29,M20IV,T300,M20TV,M28

  Mex
  N95,MX14BS,N95

  MFU
  M6,6700

  Mi
  200

  Micro
  M11

  Micxon
  MTV800

  - Micromax

  GC255,M2,Q1,Q1+,Q2,Q3,Q5,Q6,Q7,Q50,Q55,Q75,Q80,
  X1i,X1i+,x11i,X1u,X2i,X2i+,X50,X112,X113,X114,X115 ,X116,
  X117,X118,X122,X200,X211,X212,X215,X220,X225,X226, X228,
  X230,X235,X250,X260,X262,X263,X265,X266,X280,X285, X310,
  X330,X332,X360,X361,X370,X395,X414,X450,X485,X505, X510,
  X555,X560,X600

  Mideia
  Y100

  Midi
  MD462

  Mikki
  C90

  MingXing[
  A008

  Mini[8]
  8000C,iphone,Vertu,i9,TTK-98,N98+,6600,N95 8gb

  Mito
  302,1868,288GG

  Mixcon
  S908

  Mobiado
  105

  Mojo
  Mojo Chat

  Tecno
  Tecno T505
  Tecno airtel340


  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 3. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box Generic MTK Module v0.2 Update Released - [14/09/2016]

  Added more flash definitions for MT6276
  Added in “By CPU” list MT6252, MT6223, MT6255

  Added:

  Q Mobile- Read Info/Direct Unlock/Reset/Format/Flashing/IMEI/File Manager etc..

  B-Series

  Code:
  B5
  B8
  B8 v2
  B15
  B18
  B25
  B30
  b33
  B35
  B45
  B55
  B60
  B65
  B70
  B80
  B85
  B85 V2
  B90
  B90 v2
  B100
  B120
  B170
  B255
  B260
  B500
  B600
  B800
  B800 v2
  B900
  B1020

  C-Series

  Code:
  C2
  C2 v2
  C6
  C12
  C200

  E-Series
  Code:
  E2
  E2 v2
  E3
  E4
  E4 CLASSIC
  E5
  E5 v2
  E6
  E7
  E8
  E8 v2
  E9
  E10
  E10 V2
  E11
  E11 v2
  E16
  E18
  E20
  E40
  E50
  E50 V3
  E60
  E60 V2
  E70
  E75
  E85
  E90
  E95
  E100
  E120
  E125
  E150
  E160
  E170
  E170 V2
  E200
  E220
  E300
  E400
  E400i
  E440
  E440 TV
  E450
  E480
  E500
  E550
  E600
  E600
  E650
  E700
  E739
  E740
  E750
  E755
  E760
  E770
  E770 V2
  E775
  E780
  E785
  E786 V1
  E786 V2
  E786 V3
  E786i
  E786i
  E787
  E787
  E788
  E789
  E790
  E800
  E850
  E850
  E850 Plus
  E860
  E875
  E880
  e885
  E890
  E900
  E950
  E960
  E980
  E990 V1
  E990 V2
  E990 V3
  E995 V1
  E995 V2

  F-Series
  Code:
  F1

  G-Series
  Code:
  G100
  G101
  G115
  G120
  G125
  G127
  G130
  G170
  G175
  G200
  G220
  G250
  G300
  G350
  G400

  H-Series
  Code:
  H52
  H54
  H57
  H58
  H60
  H63
  H64
  H66
  H70
  H75

  J-Series
  Code:
  J2500

  K-Series
  Code:
  K600

  L-Series
  Code:
  L2
  L4
  L5
  L6
  L120

  M-Series
  Code:
  M1
  M6
  M10
  M10 v2
  M20
  M25
  M30
  M50
  M70
  M80
  M85
  M100
  M125
  M225
  M250
  M400
  M450
  M500
  M550
  M650
  M700
  M800
  N-Series
  Code:
  N90
  N100
  N125
  N150
  N175
  N220
  N225
  N250
  N275

  POWER-Series
  Code:
  Power3
  Power5
  Power6
  Power9
  Power10
  Power12
  Power700
  Power800
  Power900
  Fixed Repair IMEI by AT Mode
  Fixed format option windows display.

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...
  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 4. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box SpreadTrum (SPD) Module v0.1 Released - [23/09/2016]

  Please Note that this is the first SPD Module released and will be needed to test with users more CPU and more features, this module will have a continued updates just like all other modules updated, so stay tuned and enjoy your new SPD Module

  Added & Tested:

  SC6530
  Code:
  Boot info
  Make Memory Dump
  Restore Memory Dump
  Format EFS
  Read phone Usercode
  Backup NVRAM
  WRITE NVRAM
  Format Phone EFS
  Network Unlock - Will Not work on Hardlocked Phones.
  Write Factory PAC File
  Repair IMEI until flash PAC file.
  SC6531
  Code:
  Boot info
  Make memory dump
  Restore Memory dump
  Format efs
  Read phone usercode
  Backup NVRAM
  WRITE NVRAM
  Format phone efs
  Network unlock - not work on hardlocked phones.
  Write factory pac file
  Repair IMEI until flash PAC file.
  SC7715ea - EMMC
  Code:
  Boot mode
  Boot info = Read Extended Info & Simlock Info
  Format User Data
  Backup NVRAM
  WRITE NVRAM
  Format Phone User Data [It s Recommened to use Diag Mode, some phones have prefilled userdata]
  Write factory PAC file
  Repair IMEI until flash PAC file.
  Network unlock - Will not work on Hardlocked Phones.

  ALSO

  Diagnostic Mode
  Read info
  Repair IMEI
  Repair BT
  Reset Phone User Data.
  SC7731gea - EMMC
  Code:
  Boot mode
  Boot info = read extended info and simlock info
  Format Userdata
  Backup NVRAM
  WRITE NVRAM
  Format Phone User Data [It s Recommened to use Diag Mode, some phones have prefilled userdata]
  Write factory PAC file
  Repair IMEI until flash PAC file.
  Network unlock - Will not work on Hardlocked Phones.

  ALSO

  Diagnostic Mode
  Read info
  Repair IMEI
  Repair BT
  Reset Phone User Data.
  Alcatel Generic

  OT-1060G, OT-1063, ORANGE RIGA, VM575, OT-2040G, OT-2050G, OT-2040D,
  OT-1060D, OT-1016G, OT-1016D, OT-1017G, OT-1054X, OT-1054D, OT-2051X,
  OT-2051D, OT-3022G, OT-1017D, OT-1050A, OT-1050G, OT-1050G
  Code:
  Boot info
  Make memory dump
  Restore Memory dump
  Format efs
  Read phone usercode
  Backup NVRAM
  WRITE NVRAM
  Format phone efs
  Network unlock - not work on hardlocked phones.
  Write factory pac file

  About 100 locked and unlocked firmwares for OT-1054X,OT-1054D,OT-2051X,OT-2051D,OT-1050G,OT-1050G uploaded in support.
  Alcatel Android

  OT-4024D,OT-4024E,OT-4024X
  Code:
  Boot mode
  Boot info = read extended info and simlock info
  Format Userdata
  Backup NVRAM
  WRITE NVRAM
  Format Phone User Data [It s Recommened to use Diag Mode, some phones have prefilled userdata]
  Write factory PAC file
  Network unlock - Will not work on Hardlocked phones.

  Diagnostic mode
  Read Info
  Repair IMEI
  Repair BT
  Reset Phone User Data.
  About 22 Locked and unlocked firmwares for OT-4024D, OT-4024E, OT-4024X uploaded in support.
  ZTE

  ZTE S519, TMN EASY 11, Meo Easy 11, TMN 11, ZTE S521, ZTE S518
  Code:
  Boot Info
  Make Memory Dump
  Restore Memory Dump
  Format EFS
  Read phone usercode
  Backup NVRAM
  WRITE NVRAM
  Format phone EFS
  Network unlock - Will Not Work on Hardlocked Phones.
  Write Factory PAC File
  AvengersBox Website:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 5. toilatoi142001

  toilatoi142001 Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  28/9/14
  Bài viết:
  393
  Đã được thích:
  231
  Nghề nghiệp:
  phá mobile
  Nơi ở:
  củ chi
  vengers Box Main Module Update v2.4 Update Released - [24/10/2016]
  Avengers Box

  The Past - Present - Future Generation tool

  What's New?

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 6. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box Spreadtrum Module v0.2 Update Released - [08/11/2016]

  Added:

  Samsung

  SM-B350E - Read Info/Backup NVRam/Restore NVRam/Read Password/Format EFS.
  SM-B360E - Read Info/Backup NVRam/Restore NVRam/Read Password/Format EFS.
  This phones have imei certificate, is recommended to make nvram backup before any opperation with phone.

  Micromax

  Micromax Q301 - Flash Firmware, Boot Info, Reset FRP, Userdata/Simlock/Read NVRam/Write NVRam.
  In diag mode supported repair imei read info so on.


  Added by CPU

  SC7731G v5.x
  Micromax Q301 - Flash Firmware, Boot Info, Reset FRP, Userdata/Simlock/Read NVRam/Write NVRam./
  Repair IMEI Read info, Reset so on support in DIAG MODE


  SC7720 v5.x - Flash Firmware, Boot Info, Reset FRP, Userdata/Simlock/Read NVRam/Write NVRam./
  Repair IMEI Read info, Reset so on support in DIAG MODE

  SC7731C v5.x - Flash Firmware, Boot Info, Reset FRP, Userdata/Simlock/Read NVRam/Write NVRam./
  Repair IMEI Read info, Reset so on support in DIAG MODE


  Fixed flashing PAC for Android phones with supported CPU.
  Added repartition checkbox on writing PAC firmware.

  Official Support Website:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 7. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box Main Module v2.5 Update Released - [15/11/2016]

  Added:

  ALCATEL

  OT-2036A - Unlimited Unlock Code Calculator By IMEI
  OT-2036X - Unlimited Unlock Code Calculator By IMEI
  OT-2052A - Unlimited Unlock Code Calculator By IMEI
  OT-2052X - Unlimited Unlock Code Calculator By IMEI
  OT-2052N - Unlimited Unlock Code Calculator By IMEI


  ZTE

  Blade L105 - Unlimited Unlock Code Calculator By IMEI


  Vodafone

  Vodacom Smart Kicka 2 - Unlimited Unlock Code Calculator By IMEI


  Samsung

  SM-B350E - Direct Unlock
  SM-360E - Direct Unlock

  Official Support Website:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 8. toilatoi142001

  toilatoi142001 Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  28/9/14
  Bài viết:
  393
  Đã được thích:
  231
  Nghề nghiệp:
  phá mobile
  Nơi ở:
  củ chi
  Avengers Box SPRD Module Update v0.3 Released - [03/12/2016]

  Avengers Box

  The Past - Present & Future Generation Tool

  What's New?

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 9. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box Main Module v2.6 Update Released - [20/12/2016]
  Added:

  ZTE

  Blade L110 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  Blade A5 Pro - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  Blade L111 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  Conexis A1 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI


  MTC

  MTC Smart Start 3 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI


  Telenor

  Telenor Smart Mini - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI


  Azumi

  Chic - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  Q10 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  Q15 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  LT40 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  L2U - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  L2Z - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI


  Alcatel

  OT-5059I - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI & PID
  OT-5059K - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI & PID
  OT-5059Y - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI & PID

  UMX

  Budget Mobile MXW1 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI

  Huawei

  Huawei GR3 [TAG-L03] - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI

  Official Support Website:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 10. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box Android MTK Module v0.3.5 Xmas Update Released - [24/12/2016]

  Merry Christmas To ALL


  Added:

  BLU STUDIO ENERGY (MT6582) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  BLU Studio X8 HD (MT6xxx) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  CCE SC452tv (MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Doppio Sg401 (MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Niu Tek 4D2 (MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Niu Andy 5.5e (MT6582) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Verykool S3502 (MT6571) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Avvio L660 (MT6735) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Carrier element ES A771 (MT6592) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Bmobile AX685 (MT6580) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  ZTE Blade X9 TT175 (MT6753) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Wiko K-Kool (MT6580) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.


  Samsung Clone

  SM-G900(MT6571) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9500(MT6571) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-G350H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-G355H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-G360H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-G530H(MT6572) - Boot Info/Re - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode. MTK6572
  SM-G900(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-G920 (MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J100H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J100F(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J200H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J200F(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J300H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J500F(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J500FD(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J500G(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J500H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J500HDS(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J510FD(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J700F(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J700H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i8262(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i8552(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9060i(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9060(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9500(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9600(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-S7562(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-S7582(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9082(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-G850(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i8262(MT6575) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i8552(MT6575) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9060(MT6575) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9060i(MT6575) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9082(MT6575) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-S7562(MT6575) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-S7582(MT6575) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J700H(MT6582) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-G7102(MT6582) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.


  HUAWEI

  Huawei Y5 II - Boot Info/FRP Reset/Write Factory Firmware/Reset To Factory Mode/Security Backup/Restore, Meta mode function e.t.c.

  - Added Reset Pattern,Password, Pin from flash mode.
  Not need to format phone for this function, no data lost.

  - Added Reset to factory default function from Meta mode.
  This function will work only on new 67xx CPU and WILL work on bootloader locked phones so. on
  Useful to perform total reset (wipe) when phone can't be connected in flash mode.

  Fixed privacy reset for 67xx CPU.
  Fixed FRP reset for some phones with 67xx CPU.

  Official Support Website:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 11. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box Android MTK Module v0.3.6 Released - Happy New Year

  Happy New Year 2017 To All.

  [​IMG]


  Let's Take a Small amount of your time please, and take the advantage to thank you all for being such a great users of our products, and a great competitors to other teams who are with us in current GSM Field, we thank you ALL, and wish more success in business and life...

  We did a great job with you, and with your urge to us to work more and more, our users are our Gold members and our competitors are our Gold motive in life,

  Thank you all and Have A great years to come.

  Now What's Added [​IMG] ?

  HUAWEI

  Ascend Y3 II [LUA-U22] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-L01] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-L02] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-L03] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-L21] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-L22] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-L23] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-L33] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-U29] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.


  Lenovo

  K10A40 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.


  AG Cell

  Boost - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Chacer - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Chrom Selfi - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Chrom Ultra - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Glow - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Go TAB - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Swift - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Swift Plus - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.


  Mobicell

  Candy - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  CHERRY - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  DUNNS - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Hero X Tab - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  KimFly - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  MECER - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Metro - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Metro 2 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Matrix - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  ONYX - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Retro - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Retro NO GPS - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  SAMBA - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  VIVO - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.

  Fixed support for old phones like HuaweiAcsend Y330 etc...
  Improved flashing speed

  Official Support Website:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 12. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box SPRD Module v0.4 Update Released - World's 1st - [02/01/2017]

  [​IMG]

  Happy New Year

  While Others Are Celebrating - We Are Working To Keep You 1 Step Ahead Of ALL

  What 's New?

  SC6820 - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC6821 - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC7710m - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC7715 - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC7731g - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC7731c - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC7730 - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC8825 - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC8830 - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).

  PS.
  - On READ INFO in DIAG Mode, locked phone will display also unlock codes.
  - Will work only on phones what can be serviced in DIAG Mode.

  -- How To Read Codes:

  1. Put Phone in DIAG Mode (As usual).
  2. Click Read info
  If phone is locked, it will display unlock codes.

  - This is beta feature, if it does not work on some phone, please give link to firmware and upload NVRam backup.

  - This feature work with Android Spreadtrum phones ONLY.
  - Will NOT work on Hardlocked Firmwares or if phone have disabled input unlock code.

  - This is Universal method and must cover 50-60 % from all Spreadtrum Android phones.

  Official Support Website:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 13. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box Android MTK Module v0.3.7 Update Released - [11/01/2017]

  Added:

  HUAWEI
  Y6 Pro (TIT-AL00) - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory Reset/Reset FRP/Backup & Restore Security.
  Y3 II (LUA-U29) - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory Reset/Reset FRP/Backup & Restore Security.
  Y3 II (LUA-L13) - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory Reset/Reset FRP/Backup & Restore Security.


  MICROMAX
  A65 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Backup & Restore Security/Firmware Backup & Restore.
  A47 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Backup & Restore Security/Firmware Backup & Restore.
  A44 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Backup & Restore Security/Firmware Backup & Restore.
  A45 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Backup & Restore Security/Firmware Backup & Restore.
  A68 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Backup & Restore Security/Firmware Backup & Restore.
  A90 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Backup & Restore Security/Firmware Backup & Restore.
  A65 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Backup & Restore Security/Firmware Backup & Restore.


  Generic Andorid MTK EMMC
  MT6577 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6575 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6571 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6572 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6582 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6592 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6595 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6735 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6735m - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6752 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6753 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6795 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).

  - All supported cpu with emmc flash ic
  - This function must work in all phones with emmc flash ic, untill android version 6.0.
  - Added LENOVO Generic Unlock (New Method) in META Mode, Must work for Lenovo A2016 too.
  -- Exe will autodetect phones, not need to select model manually.
  ---Must be selected meta mode.
  - Fixed direct unlock for Lenovo A2010.

  Official Support Website:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 14. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box Qualcomm Module Released v0.1 - [12/02/2017]

  Added:

  Qualcomm CPU Supported

  SnapDragon 210 MSM8x09
  SnapDragon 210 MSM8909
  SnapDragon 2x MSM8x12
  SnapDragon 4x MSM8x12
  SnapDragon 400 MSM8x26/28
  SnapDragon 410 MSM8916
  SnapDragon 430 MSM8937
  SnapDragon 610 MSM8936
  SnapDragon 652 MSM8952
  SnapDragon 652 MSM8976
  SnapDragon 801 MSM8974
  SnapDragon 808 MSM8992
  SnapDragon 810 MSM8994
  Snapdragon 617 MSM8952


  Next MSM id is supported AUTO in exe.

  00000000 E1108100
  00000000 E1408100

  00000000 E1507000
  11004200 E1507000

  00000000 E1B09000
  00000000 E1F00400

  00000000 E1009900
  30004200 E1009900

  00000000E1009B00
  00000000 E1009600
  11004200 E1009600

  00000000 E1C07B00
  00000000 E1709400

  30004200 E1209700
  22004200 E1209700

  40004200 E1709400
  21000000 E1709400

  If MSM id is not supported auto, you can use loader from phone's firmware package.

  Features:

  Code:
  1. Read info in flash mode.
  2. Read Pattern in flash mode.
  3. Reset FRP in flash mode. (Alcatel and Xaiomi phones not supported yet.)
  4. Flash Factory firmware. (User can select what partition will be written, Both RAW and SPARSE format is supported).
  5. Backup security item- will read modemst1,modemst2 and other partitions related to security and efs.
  Warning, backup must be used on same phone only.
  6. Backup firmware - BETA (Please use with precaution).
  7. Change/Repair IMEI- Qualcomm Generic
  8. Unlock Bootloader Generic (Not All Phones Supported).
  9. Change/Repair IMEI - OPPO Phones
  10. Write Alcatel PID - Phones what are QC Firehose & in Flash mode.
  11. Enable ADB Mode in OPPO Phones.
  12. Reset OPPO Pattern, Pin , Finger Print e.t.c. in ADB mode.
  13. Reboot phone in EDL from ADB Mode.
  14. Reboot phone in EDL from DIAG mode
  15. Reboot phone in EDL from Pid_0006 mode.
  16. User have possibility to use own loader or select Manual port.
  Alcatel Models Supported Extra Features

  OT-908,OT-908A, OT-908F, OT-908S - Direct Unlock
  OT-909A - Direct Unlock
  OT-910, OT-910A - Direct Unlock
  OT-968 - Direct Unlock
  OT-980, OT-980A - Direct Unlock
  OT-981 - Direct Unlock
  OT-990, OT-990S - Direct Unlock
  OT-993 - Direct Unlock
  OT-996 - Direct Unlock
  OT-4301 - Direct Unlock
  OT-A909 - Direct Unlock
  OT-A988 - Direct Unlock
  OT-A990 - Direct Unlock
  OT-A998 - Direct Unlock
  OT-C990 - Direct Unlock
  OT-C995 - Direct Unlock
  OT-MS4B - Direct Unlock
  OT-Y710 - Direct Unlock
  OT-C908 - Direct Unlock
  OT-MOVE - Direct Unlock
  OT-V958 - Direct Unlock
  OT-995 - Direct Unlock
  OT-A10 - Direct Unlock
  OT-4012 - Direct Unlock
  OT-6014X - Direct Unlock
  OT-6016, OT-6016A, OT-6016X, OT-6016D, OT-6016E - Direct Unlock
  One Touch IDOL 2 MINI - Direct Unlock
  OT-978 - Direct Unlock
  Diablo HD Lite - Direct Unlock
  OT-7040T, OT-7040N - Direct Unlock
  OT-I806 - Direct Unlock
  One Touch IDOL 2 MINI L - Direct Unlock
  OT-6036Y - Direct Unlock
  One Touch IDOL 2 Mini S - Direct Unlock
  OT-6037Y - Direct Unlock
  One Touch IDOL 2 - Direct Unlock
  Vodafone Smart Tab 4g - Direct Unlock
  OT-5050X, OT-5050Y, OT-5050S - Direct Unlock
  One Touch POP S3 - Direct Unlock
  OT-6035R - Direct Unlock
  OT-978X - Direct Unlock
  OT-6034R, OT-6034Y, OT-6034M - Direct Unlock
  OT-6050Y, OT-6050A - Direct Unlock
  OT-7050Y - Direct Unlock
  OT-J736, OT-J738M, OT-J730U, OT-J736L - Direct Unlock
  OT-J929L - Direct Unlock
  OT-M812C, OT-M812F - Direct Unlock
  OT-P330X, OT-P350X, OT-P353X, OT-P360X - Direct Unlock
  OT-P688 - Direct Unlock
  OT-7043Y, OT-7043A, OT-7043K - Direct Unlock
  OT-7055A, OT-7055W - Direct Unlock
  OT-9020A - Direct Unlock
  OT-P688L - Direct Unlock
  OT-5042X, OT-5042A, OT-5042W - Direct Unlock
  Vodafone Smart prime 6 - Direct Unlock
  Alcatel One Touch POP 2 - Direct Unlock
  Orange Nura - Direct Unlock
  Orange Roya - Direct Unlock
  OT-V895N - Direct Unlock
  Smart Prime 6 - Direct Unlock
  Nos Roya - Direct Unlock
  Smart Prime Tab 6 - Direct Unlock
  OT-6039Y - Direct Unlock
  OT-6045Y, OT-6045I, OT-6045K, OT-6045B - Direct Unlock
  OT-7045Y - Direct Unlock
  Alcatel One Touch POP 7 - Direct Unlock


  OPPO Phones Supported Extra Features

  1206 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  3001 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  3006 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  3008 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A11 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A30 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A31 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A31c - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A31t - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A31u - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A33 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A33f - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A33m - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A33t - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A51 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A51f - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A51Kc - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A51w - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A53 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A53m - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A53t - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  F1f - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  F1w - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N1 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N1t - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N1w - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N5110 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N5111 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N5116 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N5117 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N5206 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N5207 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N5209 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R5s - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R6006 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7005 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7c - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7f - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7f Plus - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7g - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7kf - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7m Plus - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7s Plus - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7sf - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7sm - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8000 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8001 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8006 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8007 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R807 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8106 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8107 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8109 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8200 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8201 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8205 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8206 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8207 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8306 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R831l - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R9m PlusA - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R9t PlusA - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R9tm PlusA - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X9000 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X9006 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X9007 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X9015 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X903 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X905 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X907 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X9070 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X9076 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X9077 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X909 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X909as - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X909t - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  1201 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R7 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R7 Plus - User Locks Reset w/o Data Loss
  R1001 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R1011 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R2001 - User Locks Reset w/o Data Loss
  F1s - User Locks Reset w/o Data Loss
  A59m - User Locks Reset w/o Data Loss
  6607 - User Locks Reset w/o Data Loss
  A11w - User Locks Reset w/o Data Loss
  A33w - User Locks Reset w/o Data Loss
  A37m - User Locks Reset w/o Data Loss
  A37t - User Locks Reset w/o Data Loss
  A37tm - User Locks Reset w/o Data Loss
  R7007 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R7s - User Locks Reset w/o Data Loss
  R7st - User Locks Reset w/o Data Loss
  R7t - User Locks Reset w/o Data Loss
  R7t Plus - User Locks Reset w/o Data Loss
  R801 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R8015 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R801t - User Locks Reset w/o Data Loss
  R803 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R805 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R811 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R8111 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R8113 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R811w - User Locks Reset w/o Data Loss
  R815 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R819 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R821 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R827 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R829 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R829t - User Locks Reset w/o Data Loss
  R831 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R831k - User Locks Reset w/o Data Loss
  R9m - User Locks Reset w/o Data Loss
  R9t - User Locks Reset w/o Data Loss
  R9tm - User Locks Reset w/o Data Loss
  U701 - User Locks Reset w/o Data Loss
  U7011 - User Locks Reset w/o Data Loss
  U7011S - User Locks Reset w/o Data Loss
  U7015 - User Locks Reset w/o Data Loss
  U701t - User Locks Reset w/o Data Loss
  U705t - User Locks Reset w/o Data Loss
  U705w - User Locks Reset w/o Data Loss
  U707 - User Locks Reset w/o Data Loss
  U707t - User Locks Reset w/o Data Loss
  X9009 - User Locks Reset w/o Data Loss

  Official Support Website:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.

   
 15. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box Android MTK Module v0.3.8 Update Released - [18/02/2017]
  #Avengers Box @ Facebook: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Added

  HUAWEI MTK PHONES:

  Read Bootloader Code (Beta) Standalone No server needed No Huawei dog [​IMG]
  FRP Unlock code (Beta) World's First Standalone No server needed No Huawei dog [​IMG]

  Codes was tested in following phones:

  Huawei Y5 II CUN-L01
  Huawei Y5 II CUN-L02
  Huawei Y5 II CUN-L03
  Huawei Y5 II CUN-L21
  Huawei Y5 II CUN-L22
  Huawei Y5 II CUN-L23
  Huawei Y5 II CUN-L33
  Huawei Y6 Elite LYO-L01
  Huawei Y6 Elite LYO-L02
  Huawei Y6 Elite LYO-L03
  Huawei Y6 II compact LYO-L01
  Huawei Y6 II compact LYO-L02
  Huawei Y6 II compact LYO-L03


  Added:

  MT6755 - Backup & Restore NVRam/Repair IMEI/Reset Factory Default(wipe)

  Added:

  HUAWEI Y3 II LUA-U22 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  HUAWEI Y3 II LUA-U23 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  HUAWEI Y3 II LUA-U02 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  HUAWEI Y3 II LUA-U03 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y3 II LUA-L01 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y3 II LUA-L02 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y3 II LUA-L21 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y5 II CUN-L01 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y5 II CUN-L02 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y5 II CUN-L03 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y5 II CUN-L21 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y5 II CUN-L22 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y5 II CUN-L23 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y5 II CUN-L33 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y5 II CUN-U29 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y6 Pro TIT-L01 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y6 Pro TIT-L02 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y6 Pro TIT-U02 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y6 Pro TIT-AL00 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y6 Pro TIT-CL10 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y6 Pro TIT-TL00 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei G Power TIT-U02 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Holly2 plus TIT-AL00 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Holly2 plus TIT-CL10 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Honor 4C Pro TIT-L01 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Honor 4C Pro TIT-TL00 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei ECO LUA-L03 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei ECO LUA-L13 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei ECO LUA-L23 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y6 Elite LYO-L01 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y6 Elite LYO-L02 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y6 Elite LYO-L03 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y6 II compact LYO-L01 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y6 II compact LYO-L02 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)
  Huawei Y6 II compact LYO-L03 - Backup & Restore NVRam/Reset Factory Default(wipe)/Unlock/Repair IMEI (Beta)

  Official Support Website:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK PRO - NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 16. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box Qualcomm Module v0.2 Released - [27/03/2017]
  Supported CPUs

  • - 8610
  • - 8612
  • - 8936
  • - 8937
  • - 8939
  • - 8940
  • - 8953
  • - 8936
  • - 8937
  • - 8976
  • - 8916
  • - 8909
  • - 8x26
  • - 8x10
  • - 8974
  • - 8996
  • - 8952
  • - 8992
  • - 8994
  • - 8996
  1. Added Factory Reset.
  2. Added Erase Firmware.
  3. Added Erase Modemst.
  4. Added Reading Huawei Bootloader Code for supported phones [Beta].
   Tested on Ascend Y530, Ascend G630, Must wortk on all Qualcomm Huawei Phones what can be booted from EDL Mode.
  5. Added Unlock Bootloader with code in UTILS TAB [Huawei Phones].
  6. Added Reading Alcatel additional info like PID, IMEI, Secro Version until read info.
  7. Fixed Alcatel PID writing, on some phones missing "TRAC" identifier, or info was erased.
   So exe will use fixed offet to write for this phones.
  8. Added possibility to Choose saving location for firmwares and backup [Setting TAB]
  9. Added more Loaders and MSM ID definitions in exe.
  10. Fixed Read Firmware Problem.

  Official Support Website:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK PRO - NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 17. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box Main Module v2.7 Update Released - [07/04/2017]

  What's New?

  Added:

  Alcatel Unlimited Unlock Code Calculator By IMEI & Secro/PID
  • OT-5012G
  • OT-5012F
  • OT-5016A
  • OT-5044A
  • OT-5044D
  • OT-5044O
  • OT-5046J
  • OT-5046U
  • OT-5080F
  • OT-5080Q
  • OT-5080A
  • OT-5080U
  • OT-5080X
  • OT-5085A
  • OT-5085D
  • OT-5085J
  • OT-5095K
  • OT-5095Y
  • OT-5095I
  • OT-7070I
  • OT-7070X
  • OT-7070Q
  • OT-8050G
  • OT-8050D
  • OT-8050E
  • OT-9008I
  • OT-9008J
  • OT-9010X
  • OT-9203A

  Updated Models & PIDS For Unlimited Unlock Code Calculator By IMEI & Secro/PID
  • OT-4017D
  • OT-4017X
  • OT-4017A
  • OT-5010S
  • OT-5010U
  • OT-5010G
  • OT-5010E
  • OT-5010D
  • OT-5010X
  • OT-5017A
  • OT-V301
  • OT-V300
  • OT-V500
  • OT-V700

  Official Support Website:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK PRO - NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 18. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box Android MTK Module v0.3.9 Update Released - [20/04/2017]

  Added:

  Alcatel

  OT-5012A - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5012G - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5012X - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5015 - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5015A - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5015B - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5015D - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5015G - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5015M - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5015X - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5016A - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5016J - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5023E - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5023F - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5025 - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5025A - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5025A - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5025D - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5025E - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5025G - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5025X - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5045 - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5045A - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5045D - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5045G - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5045J - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5045X - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5045Y - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5046Y - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5046D - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5046I - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5046J - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.
  OT-5046U - Read info/ Read Unlock Codes/Remove FRP/Backup & Write Firmware/Backup & Restore Security.


  New Function Aded:

  Added "Generate FRP Reset package" function.
  Using this function will be generated reset frp package what can be flashed after with safe flash.
  It s useful for Helio phones or with phones with DL Image Fail (need to use enable check until flashing) for this phones.

  Meizu
  Added limited support for Meizu m3.
  Supported boot info, Generate FRP Package, flashing.
  User must be very careful with this phone and avoid flash preloader.
  Preloader must be flashed only if you 100% sure about.

  OPPO
  OPPO F1s - Repair IMEI/Factory Reset/Boot info/Generate FRP Package/Flashing.

  For helio phones we recommended safe flash function from exe.

  BugFixes:

  Fixed problem with secured alcatel phones(was broken).
  Fixed old bug what give exception on selecting custom file to flash.

  Official Support Website:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK PRO - NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 19. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box Qualcomm Module v0.3 Update Released - [25/04/2017]

  What' s New?

  1. Added Motorola Reboot to ADB Function Aka Enable ADB.
  2. Added Motorola Reset FRP (Factory Reset Protection) Remove Function For Most Possible QC Models in Market Upto Android v7.x
  3. Added Alcatel Loaders for Auto Detect Function.
  4. Revised sending Fire-hose loader and other features, exe now must read more fast phone.

  Official Support Website:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK PRO - NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box

   
 20. namnhatrang

  namnhatrang Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,180
  Đã được thích:
  70
  Avengers Box Android MTK Module v0.4.0 Update Released - [07/05/2017]

  Added:

  - Dump USER Data Partition
  Is useful for forensic operation with userdata.

  Motorola
  XT1700 - Read Info/Read Unlock Codes/Direct Unlock Remove FRP/Backup&Write Firmware/Backup & Restore Security items.

  ZTE
  Blade V7 - Read Info/Read Unlock Codes/Direct Unlock Remove FRP/Backup&Write Firmware/Backup & Restore Security items.

  BugFix
  Fixed problem with Helio phones(Repair IMEI & Factory Reset) in SPMETA was broken.

  Official Support Website:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW

  Download Link:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Success Stories By Avengers Box

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK PRO - NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box