[Chia sẻ] C2_03 lên tắt chạy PM ok!

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. quang_mobile

  quang_mobile Hỗ trợ Forum TRƯỞNG BỐI DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  6/5/14
  Bài viết:
  1,715
  Đã được thích:
  1,214
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  chuyên gia phá
  Nơi ở:
  Q9
  nhận con máy lên tắt mà cứ nghĩ là bị dây nguồn hoặc bị mh thay đã đời ko hết tiến hành chạy done
  hiện tượng máy bấm lên nokia xong mh đen thui nhìn kim dòng vẫn treo được 1 hồi kim dòng rớt về 0, bấm tiếp thì lặp lại như cũ. pm done ae gặp múc thẳng pm khỏi phải suy nghĩ!
  log chạy =best nhanh như ăn cướp!!!
  -> If Windows say "Unrecognized device" - just reinsert battery
  -> If flashing freeze - reinsert cable and try again
  --- Press phone's power button or insert charger! ---

  Connection opened successfully
  DBG : F00A1FB300020303010100FF
  CPUID : XGOLD 213
  2nd boot Ok, 01
  2nd ready, AA
  Sending Algo
  Algo sent Ok
  BL : Quantum_Bootloader_10.46_M1S1
  Speed accepted, use 6.500.000
  FLASHID : 89008289
  FLIC conf set, RST set
  Boot done!
  Backup enabled, will read all certificates

  Reading CCC
  Reading HWC
  Reading NPC

  IMEI 1 : 351692054488787
  IMEI 2 : 351692054488795
  PCcode : 059L5Q4

  NPC Certificate saved...
  CCC Certificate saved...
  HWC Certificate saved...

  RPL saved : C:\Program Files\Infinity v1.83\Backup\Cert\351692054488787_351692054488795_XG213_CRT.rpl


  ===Flashing [MCU]===
  File : rm702__07.63.mcusw
  Image : rm702__07.63.mcusw_ebl_psi.fls
  Cert block found, sending....
  Cert sent
  Found 5 region(s)
  Processing Region 1/5
  Erase , Start : 0x40000000 , Len : 0x00020000
  Erasing, wait ...
  Erase done, time : 00:00:00
  Write , Start : 0x40000000 , Len : 0x00020000
  Flashing , wait ...
  Region flash done, time : 00:00:00
  Processing Region 2/5
  Erase , Start : 0x40040000 , Len : 0x00020000
  Erasing, wait ...
  Erase done, time : 00:00:00
  Write , Start : 0x40040000 , Len : 0x00020000
  Flashing , wait ...
  Region flash done, time : 00:00:00
  Processing Region 3/5
  Erase , Start : 0x40060000 , Len : 0x00100000
  Erasing, wait ...
  Erase done, time : 00:00:05
  Write , Start : 0x40060000 , Len : 0x00100000
  Flashing , wait ...
  Region flash done, time : 00:00:01
  Processing Region 4/5
  Erase , Start : 0x40280000 , Len : 0x01B40000
  Erasing, wait ...
  Erase done, time : 00:02:19
  Write , Start : 0x40280000 , Len : 0x01AC0000
  Flashing , wait ...
  Region flash done, time : 00:00:35
  Processing Region 5/5
  Erase , Start : 0x43E20000 , Len : 0x00040000
  Erasing, wait ...
  Erase done, time : 00:00:00
  No write data, skip

  ===Flashing [PPM]===
  File : rm702__07.63.ppm_v
  Image : package_v.ppm_ebl_psi.fls
  Cert block found, sending....
  Cert sent
  Found 1 region(s)
  Processing Region 1/1
  Erase , Start : 0x41DC0000 , Len : 0x00700000
  Erasing, wait ...
  Erase done, time : 00:00:28
  Write , Start : 0x41DC0000 , Len : 0x005B843C
  Flashing , wait ...
  Region flash done, time : 00:00:06

  ===Flashing [CNT]===
  File : rm702__07.63.image_v_059D470
  Image : package_v_059D470.image.fls
  Cert block found, sending....
  Cert sent
  Found 2 region(s)
  Processing Region 1/2
  Erase , Start : 0x424C0000 , Len : 0x01960000
  Erasing, wait ...
  Erase done, time : 00:03:27
  Write , Start : 0x424C0000 , Len : 0x00C80000
  Flashing , wait ...
  Region flash done, time : 00:00:23
  Processing Region 2/2
  Erase , Start : 0x43E60000 , Len : 0x000E0000
  Erasing, wait ...
  Erase done, time : 00:00:07
  No write data, skip

  Flashing done!
  Total flash time : 00:07:36
  Reboot phone now...

  Reading Phone Info....
  Connected phone - C2-03
  Software Info: V 07.63 17-08-12 RM-702 (c) Nokia
  IMEI: 351692054488787
  PPM version : V 07.63 17-08-12 RM-702 (c) Nokia V
  Product code: 059L5Q4
  Checking...
  SimLock status : SimLock is Ok
  Security status : Security is Ok
  Read Info Done!
  Checking User Certificates...
  Total - 42 certs
  Data exist, skip certificate repair...
  Battery voltage is enough for start
  AfterFlash operations done ;D
  Done!
  Connect phone on selected interface...


  Elapsed: 00:08:26
  Connect phone on selected interface...

  Phone found!
  Series 40 Device detected!
  read info... - Ok