[Chia sẻ] Chia sẻ Tiếng việt Sony W518a

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. trunghaumobile1

  trunghaumobile1 VIP Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  13/4/14
  Bài viết:
  370
  Đã được thích:
  814
  [​IMG]

  W518a Hàng AT&T bên tây cặp nách về unlock tiếng việt done :D
  Niềm động viên lớn cho ae kỹ thuật chúng ta ai có Có Setool :D
  vì Setool sắp vào dĩ vàng nói cách khách là sắp kê chân bàn 1 năm cũng có 1 ,2 kèo unlock nạp TV mấy em cùi này

  Úp luôn file TV W518a cho ace khi cần làm cho nhanh <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Hình ảnh tiếng việt W518a bên dưới
  [​IMG]
  HTML:
  ChipID:D900,EMP protocol:0401
  BOOTROM MODE DETECTED
  OTP DBG: [1,53,1,35395903112242]
  OTP LOCKED:1 CID:53 PAF:1 IMEI:35395903112242 CERT:RED
  LDR:2009-07-31 10:42 1207-6250_DB3200_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A084
  LDR CAPS:SYSTEM FLASH SIGNATURE AUTH
  LDR:2009-07-31 10:44 1207-6251_DB3200_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A084
  LDR CAPS:SYSTEM FLASH GDFS FILESYSTEM TA
  writing "C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\W508a\R1FA035_FS_APAC_ANZ_A_BR_REDBROWNBLUE_CID53_52_49\R1FA035_APP_SW_1216_7630_GENERIC_BR_REDBROWNBLUE_CID53_52_49_DB3200.software"
  ALLOWED DOMAINS:BLUE BROWN RED
  MAXIMUM CID:53
  Will flash 795 blocks...
  ssw file accepted
  writing "C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\W508a\R1FA035_FS_APAC_ANZ_A_BR_REDBROWNBLUE_CID53_52_49\R1FA035_FS_APAC_ANZ_A_BR_REDBROWNBLUE_CID53_52_49.software"
  ALLOWED DOMAINS:BLUE BROWN RED
  MAXIMUM CID:53
  Will flash 1300 blocks...
  ssw file accepted
  Writing package "C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\W508a\R14A_CDA__1220_7732.zip"...
  /tpa/preset/custom/CALL_LIST_HOOK.itm
  /tpa/preset/custom/CENTER_SOFTKEY_HOOK.itm
  /tpa/preset/custom/Customize.xml
  /tpa/preset/custom/DESKTOP_HOOK_1.itm
  /tpa/preset/custom/DESKTOP_HOOK_4.itm
  /tpa/preset/custom/DESKTOP_HOOK_5.itm
  /tpa/preset/custom/Flash theme_ATT_25414.1.swf
  /tpa/preset/custom/Flash theme_ATT_25415.1.swf
  /tpa/preset/custom/Flash theme_ATT_25416.1.swf
  /tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_1.itm
  /tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_1.itm
  /tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_2.itm
  /tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_1.itm
  /tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_1.itm
  /tpa/preset/custom/LBS_MENU_HOOK_1.itm
  /tpa/preset/custom/LBS_MENU_HOOK_2.itm
  /tpa/preset/custom/LBS_MENU_HOOK_3.itm
  /tpa/preset/custom/LEFT_SOFTKEY_HOOK.itm
  /tpa/preset/custom/MC_MUSIC_HOOK_1.itm
  /tpa/preset/custom/MC_MUSIC_HOOK_2.itm
  /tpa/preset/custom/MC_MUSIC_HOOK_3.itm
  /tpa/preset/custom/MC_MUSIC_HOOK_4.itm
  /tpa/preset/custom/MC_MUSIC_HOOK_5.itm
  /tpa/preset/custom/MC_MUSIC_HOOK_6.itm
  /tpa/preset/custom/MC_MUSIC_HOOK_7.itm
  /tpa/preset/custom/MC_PHOTO_HOOK_2.itm
  /tpa/preset/custom/MC_VIDEO_HOOK_2.itm
  /tpa/preset/custom/MC_VIDEO_HOOK_3.itm
  /tpa/preset/custom/MC_VIDEO_HOOK_4.itm
  /tpa/preset/custom/MENU_HOOK_1.itm
  /tpa/preset/custom/MENU_HOOK_2.itm
  /tpa/preset/custom/MENU_HOOK_3.itm
  /tpa/preset/custom/MENU_HOOK_4.itm
  /tpa/preset/custom/MENU_HOOK_5.itm
  /tpa/preset/custom/MENU_HOOK_6.itm
  /tpa/preset/custom/MENU_HOOK_7.itm
  /tpa/preset/custom/MESSAGES_HOOK_1.itm
  /tpa/preset/custom/ORG_APPLICATIONS_HOOK_1.itm
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25767.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25768.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25769.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25770.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25771.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25772.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25773.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25774.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25775.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25776.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25791.1.gif
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25792.1.gif
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25793.1.gif
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25794.1.gif
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25795.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25796.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25798.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25799.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25800.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25801.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25802.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25803.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25804.1.jpg
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25805.1.swf
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25806.1.swf
  /tpa/preset/custom/Picture_ATT_25807.1.swf
  /tpa/preset/custom/preloaded_config.xml
  /tpa/preset/custom/RIGHT_SOFTKEY_HOOK.itm
  /tpa/preset/custom/Security certificate_ATT_107.2.cer
  /tpa/preset/custom/Security certificate_ATT_109.2.cer
  /tpa/preset/custom/Security certificate_ATT_112.2.cer
  /tpa/preset/custom/Security certificate_ATT_113.2.cer
  /tpa/preset/custom/Security certificate_ATT_114.2.cer
  /tpa/preset/custom/Security certificate_ATT_115.2.cer
  /tpa/preset/custom/Security certificate_ATT_400.3.cer
  /tpa/preset/custom/Security certificate_ATT_405.3.cer
  /tpa/preset/custom/Security certificate_Cingular_101.4.cer
  /tpa/preset/custom/Security certificate_Cingular_102.2.cer
  /tpa/preset/custom/Security certificate_Cingular_7419.1.cer
  /tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_1.itm
  /tpa/preset/custom/Sound_ATT_23054.1.mp3
  /tpa/preset/custom/Sound_ATT_25777.1.m4a
  /tpa/preset/custom/Sound_ATT_25778.1.m4a
  /tpa/preset/custom/Sound_ATT_25779.1.m4a
  /tpa/preset/custom/Sound_ATT_25780.1.m4a
  /tpa/preset/custom/Sound_ATT_25781.2.m4a
  /tpa/preset/custom/Sound_ATT_25782.1.m4a
  /tpa/preset/custom/Sound_ATT_25783.1.m4a
  /tpa/preset/custom/Sound_ATT_25784.2.m4a
  /tpa/preset/custom/Sound_ATT_25785.1.m4a
  /tpa/preset/custom/Sound_ATT_25786.1.m4a
  /tpa/preset/custom/Sound_ATT_25787.1.mp3
  /tpa/preset/custom/Sound_ATT_25788.1.mp4
  /tpa/preset/custom/Sound_ATT_25789.1.mp4
  /tpa/preset/custom/Sound_ATT_25790.1.mp3
  /tpa/preset/custom/UDB blog icon_ATT_25502.3.png
  /tpa/preset/custom/UDB blog icon_ATT_25679.2.png
  /tpa/preset/custom/WV branding sound_ATT_25186.3.mp3
  /tpa/preset/custom/WV branding sound_ATT_25187.2.mp3
  /tpa/preset/custom/WV branding sound_ATT_25188.2.mp3
  [fsChDir] err:000E
  Creating "/tpa/preset/custom/java/"
  /tpa/preset/custom/java/app-prod-where-bruce.jad
  /tpa/preset/custom/java/app-prod-where-bruce.jar
  /tpa/preset/custom/java/AttNavigator-se-bruce-jsr179.jad
  /tpa/preset/custom/java/AttNavigator-se-bruce-jsr179.jar
  /tpa/preset/custom/java/att_murt_w518a.jad
  /tpa/preset/custom/java/att_murt_w518a.jar
  /tpa/preset/custom/java/Bowling_SonyEricssonW518a_EN_GEN_1-4-9.jad
  /tpa/preset/custom/java/Bowling_SonyEricssonW518a_EN_GEN_1-4-9.jar
  /tpa/preset/custom/java/cingular_email_1_da_cingular_sonyericsson_bruce_2.8.2.a_prod.jad
  /tpa/preset/custom/java/cingular_email_1_da_cingular_sonyericsson_bruce_2.8.2.a_prod.jar
  /tpa/preset/custom/java/gh4_att_a171_1_0_43_demo.jad
  /tpa/preset/custom/java/gh4_att_a171_1_0_43_demo.jar
  /tpa/preset/custom/java/JuiceCaster-Bruce.jad
  /tpa/preset/custom/java/JuiceCaster-Bruce.jar
  /tpa/preset/custom/java/mall.jad
  /tpa/preset/custom/java/mall.jar
  /tpa/preset/custom/java/MobileBank_Bruce_3.jad
  /tpa/preset/custom/java/MobileBank_Bruce_3.jar
  /tpa/preset/custom/java/MobiTV_SonyEricssonW518aATT_Trial_en_6.0.2.77956_Signed.jad
  /tpa/preset/custom/java/MobiTV_SonyEricssonW518aATT_Trial_en_6.0.2.77956_Signed.jar
  /tpa/preset/custom/java/MobiVJ_SonyEricssonW518aATT_Trial_en_6.0.2.77956_Signed.jad
  /tpa/preset/custom/java/MobiVJ_SonyEricssonW518aATT_Trial_en_6.0.2.77956_Signed.jar
  /tpa/preset/custom/java/MusicID_4.3.0_SE_w518a_bruce.jad
  /tpa/preset/custom/java/MusicID_4.3.0_SE_w518a_bruce.jar
  /tpa/preset/custom/java/mycast7_demo_act-bruce.jad
  /tpa/preset/custom/java/mycast7_demo_act-bruce.jar
  /tpa/preset/custom/java/signed_en_v0_47_96.jad
  /tpa/preset/custom/java/signed_en_v0_47_96.jar
  /tpa/preset/custom/java/wheel_of_fortune_deluxe_sony_ericsson-bruce_english_v1-2-34.jad
  /tpa/preset/custom/java/wheel_of_fortune_deluxe_sony_ericsson-bruce_english_v1-2-34.jar
  /tpa/preset/custom/java/wikimobile.jad
  /tpa/preset/custom/java/wikimobile.jar
  /tpa/preset/custom/java/XM_Radio_SonyEricssonW518aATT_Trial_en_6.0.2.77391_Signed.jad
  /tpa/preset/custom/java/XM_Radio_SonyEricssonW518aATT_Trial_en_6.0.2.77391_Signed.jar
  /tpa/preset/custom/java/ypc_bruce.jad
  /tpa/preset/custom/java/ypc_bruce.jar
  [fsChDir] err:000E
  Creating "/tpa/preset/custom/sms/template_1/"
  [fsChDir] err:000E
  /tpa/preset/custom/sms/template_1/template_1.txt
  [fsChDir] err:000E
  Creating "/tpa/preset/custom/sms/template_10/"
  /tpa/preset/custom/sms/template_10/template_10.txt
  [fsChDir] err:000E
  Creating "/tpa/preset/custom/sms/template_2/"
  /tpa/preset/custom/sms/template_2/template_2.txt
  [fsChDir] err:000E
  Creating "/tpa/preset/custom/sms/template_3/"
  /tpa/preset/custom/sms/template_3/template_3.txt
  [fsChDir] err:000E
  Creating "/tpa/preset/custom/sms/template_4/"
  /tpa/preset/custom/sms/template_4/template_4.txt
  [fsChDir] err:000E
  Creating "/tpa/preset/custom/sms/template_5/"
  /tpa/preset/custom/sms/template_5/template_5.txt
  [fsChDir] err:000E
  Creating "/tpa/preset/custom/sms/template_6/"
  /tpa/preset/custom/sms/template_6/template_6.txt
  [fsChDir] err:000E
  Creating "/tpa/preset/custom/sms/template_7/"
  /tpa/preset/custom/sms/template_7/template_7.txt
  [fsChDir] err:000E
  Creating "/tpa/preset/custom/sms/template_8/"
  /tpa/preset/custom/sms/template_8/template_8.txt
  [fsChDir] err:000E
  Creating "/tpa/preset/custom/sms/template_9/"
  /tpa/preset/custom/sms/template_9/template_9.txt
  [fsChDir] err:000E
  Creating "/tpa/preset/custom/Themes/"
  /tpa/preset/custom/Themes/Theme_ATT_25413.1.thm
  /tpa/preset/custom/Themes/Theme_ATT_25624.3.thm
  /tpa/preset/custom/Themes/Theme_ATT_25912.1.thm
  [fsChDir] err:000E
  Creating "/tpa/preset/custom/Videos/"
  /tpa/preset/custom/Videos/Video_ATT_23529.3.mp4
  /tpa/preset/custom/Videos/Video_ATT_23530.1.mp4
  Phone detached
  Elapsed: 407 secs.
  FILE RECOGNIZED AS CUSTOMIZATION PACKAGE.
  PACKAGE CONTAINS SIMLOCKS ! USE WITH CARE !
  MODEL:Brittany
  CDA: 1223-0175
  CDA REV: R1A
  VARIANT:RUSSIA
  LANGUAGE: EN RU
  FILE RECOGNIZED AS CUSTOMIZATION PACKAGE.
  MODEL:W508
  CDA: 1230-6612
  CDA REV: R1A
  VARIANT:NORDIC
  LANGUAGE: EN SQ AR HR DA FI IS NO SV TR
  FILE RECOGNIZED AS CUSTOMIZATION PACKAGE.
  PACKAGE CONTAINS SIMLOCKS ! USE WITH CARE !
  MODEL:W508
  CDA: 1227-8873
  CDA REV: R2A
  VARIANT:APAC-ANZ
  LANGUAGE: EN NL FR DE MS ID TL TH VI ZS JV SU
  CFG:000000000000
  ChipID:D900,EMP protocol:0401
  BOOTROM MODE DETECTED
  OTP DBG: [1,53,1,35395903112242]
  OTP LOCKED:1 CID:53 PAF:1 IMEI:35395903112242 CERT:RED
  LDR:2009-07-31 10:42 1207-6250_DB3200_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A084
  LDR CAPS:SYSTEM FLASH SIGNATURE AUTH
  LDR:2009-07-31 10:44 1207-6251_DB3200_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A084
  LDR CAPS:SYSTEM FLASH GDFS FILESYSTEM TA
  writing "C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\W508a\R1FA035_FS_APAC_ANZ_A_BR_REDBROWNBLUE_CID53_52_49\R1FA035_APP_SW_1216_7630_GENERIC_BR_REDBROWNBLUE_CID53_52_49_DB3200.software"
  ALLOWED DOMAINS:BLUE BROWN RED
  MAXIMUM CID:53
  Will flash 795 blocks...
  ssw file accepted
  writing "C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\W508a\R1FA035_FS_APAC_ANZ_A_BR_REDBROWNBLUE_CID53_52_49\R1FA035_FS_APAC_ANZ_A_BR_REDBROWNBLUE_CID53_52_49.software"
  ALLOWED DOMAINS:BLUE BROWN RED
  MAXIMUM CID:53
  Will flash 1300 blocks...
  ssw file accepted
  Writing package "C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\W508a\R2A_W508_CDF_1227_8873__FS__Customized_SG.zip"...
  /tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK.itm
  /tpa/preset/custom/Customize.xml
  /tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm
  /tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm
  /tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm
  /tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_3.itm
  /tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm
  /tpa/preset/custom/MC_MUSIC_HOOK_3.itm
  /tpa/preset/custom/MC_PHOTO_HOOK_3.itm
  /tpa/preset/custom/MC_VIDEO_HOOK_3.itm
  /tpa/preset/custom/ORG_APPLICATIONS_HOOK_3.itm
  /tpa/preset/custom/preloaded_config.xml
  /tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_1.itm
  /tpa/preset/custom/SETT_SCREENSAVER_HOOK_1.itm
  /tpa/preset/custom/SETT_STARTSHOW_HOOK_1.itm
  /tpa/preset/custom/SETT_WALLPAPER_HOOK_1.itm
  [fsChDir] err:000E
  Creating "/tpa/preset/custom/java/"
  /tpa/preset/custom/java/ColorCam_E3.1.0.jad
  /tpa/preset/custom/java/ColorCam_E3.1.0.jar
  /tpa/preset/custom/java/Facebook_homescreen.jad
  /tpa/preset/custom/java/Facebook_homescreen.jar
  /tpa/preset/custom/java/Facebook_main.jad
  /tpa/preset/custom/java/Facebook_main.jar
  /tpa/preset/custom/java/MBO2_JB_240x320_JP8.jad
  /tpa/preset/custom/java/MBO2_JB_240x320_JP8.jar
  Phone detached
  Elapsed: 408 secs.
  
   
  hoangkhoa2013, dakun, Huy GSM2 others thích bài này.
 2. nhucongquan

  nhucongquan Tâm Huyết 4rum THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  10/9/14
  Bài viết:
  963
  Đã được thích:
  1,958
  Giới tính:
  Nam
  con sony cổ quá nhỉ chưa nhìn thấy bao giờ luôn
   
 3. ChươngMỹ_GSM

  ChươngMỹ_GSM Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  3/4/15
  Bài viết:
  72
  Đã được thích:
  106
  Ai nói kê chân bàn vip ơi. Của tôi active thi thoàng gặp bọn nó mã bảo vệ hay treo logo quất rất tự tin :D
   
  Huy GSM thích bài này.