[Giúp đỡ] E65 flash xong xanh màn hình!

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. quang_mobile

  quang_mobile Hỗ trợ Forum TRƯỞNG BỐI DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  6/5/14
  Bài viết:
  1,715
  Đã được thích:
  1,214
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  chuyên gia phá
  Nơi ở:
  Q9
  ae trợ giúp mình phát chạy con máy xong nó lên xanh màn, treo máy luôn ko UI setting dc!
  đã tìm file E63_E66_blank_504KB_pmm_10.fpsx táng vào mà nó báo lỗi ko viết dc
  log khi viết file blank!
  Connect phone on selected interface...

  Core : v1.51 , FlashEngine : v1.8

  Selected FlashSettings : Manual
  Files Set for Flashing :
  MCU : E63_blank_504KB_pmm_10.fpsx
  Check FlashFiles, Please, wait...
  -> SWversion check skipped : Dead mode selected

  Setting FlashMode
  FlashMode set Ok

  1st boot Ok, C0

  APE part info :
  APE ASICID : 17100708
  APE MODE ID : 00
  APE PUB ID : 1483C3EAC79E03E276E9BC85DCEA3C5E9426DA08
  APE R_HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
  APE ROM ID : 1DFD66132C872FD4

  CMT part info :
  CMT ASICID : 000000010000022600010006010C192101003000
  CMT EM0 ID : 00000295
  CMT EM1 ID : 00000B22
  CMT PUB ID : 0FB0000FADD26750785BF822CF27E6F22A4B945E
  CMT MODE ID : 00
  CMT R_HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  CMT ROM ID : 273F6D55DFAAF68F

  CMT : Sending 2nd loader...
  Use : RAP3Gv3_2nd.fg , Rev : 0.0 Ver : 10.42.0
  CMT Loader sent, Boot Ok
  MCU Configuration
  MCU Cfg Ok , 03
  FLASHID : 22E800EC , CMT , NOR
  CMT Flash ID : 22E800EC < SAMSUNG [SEC] => K5G2829ATC
  FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
  FLASHID : 0000FFFF , CMT , MMC , EXT
  CMT Flash ID : 0000FFFF < Bad Flash Type , if MMC - It Ok
  Sending ALGO....
  Use : RAP3Gv3_algo.fg , Rev : 0.0 Ver : 10.40.0
  CMT Algo sent
  CMT PAPUB : 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C69989607
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)

  APE : Sending 2nd loader...
  Use : helen3_2nd.fg , Rev : 0.0 Ver : 1.35.0
  APE Loader sent, Boot Ok
  MCU Configuration
  MCU Cfg Ok , 02
  FLASHID : 00A100EC , APE ,
  APE Flash ID : 00A100EC < SAMSUNG [SEC] => K5E1G12ACM [NAND]
  FLCNT : 010100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  Sending ALGO....
  Use : h3_sam_nand_xsr.fg , Rev : 0.0 Ver : 1.47.0
  APE Algo sent
  APE PAPUB : 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C69989606
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)

  Boot Done!

  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)
  Erase : Processing E63_blank_504KB_pmm_10.fpsx
  Erase : No any region, skip erase
  TIME : Erase time : 00:00:00
  PrReq : NOR , 00
  PrReq : NAND , 010300008E9C2100FC6B5100ED596A
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)
  Write : Processing E63_blank_504KB_pmm_10.fpsx
  Error, 03, DataMissMatch, Check Cable, FlashPack, Firmware
  Error write block at : 0
  ERR : C7012D0103CD000010000000
  Error on Flashing Phone!
  - > Error... :(

  log flash đây

  Connect phone on selected interface...

  Core : v1.51 , FlashEngine : v1.8

  Selected FlashSettings : Manual
  Files Set for Flashing :
  MCU : rm208_m128_h20_ka_prod_406337400_c00_combined.bin
  PPM : rm208_m128_h20_ka_prod_406337400_v14_variant.bin
  CNT : rm208_cp_3.0.fpsx
  Check FlashFiles, Please, wait...
  -> SWversion check skipped : Dead mode selected

  Setting FlashMode
  FlashMode set Ok

  1st boot Ok, C0

  APE part info :
  APE ASICID : 17100708
  APE MODE ID : 00
  APE PUB ID : 1483C3EAC79E03E276E9BC85DCEA3C5E9426DA08
  APE R_HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
  APE ROM ID : 1DFD66132C872FD4

  CMT part info :
  CMT ASICID : 000000010000022600010006010C192101003000
  CMT EM0 ID : 00000295
  CMT EM1 ID : 00000B22
  CMT PUB ID : 0FB0000FADD26750785BF822CF27E6F22A4B945E
  CMT MODE ID : 00
  CMT R_HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  CMT ROM ID : 273F6D55DFAAF68F

  CMT : Sending 2nd loader...
  Use : RAP3Gv3_2nd.fg , Rev : 0.0 Ver : 10.42.0
  CMT Loader sent, Boot Ok
  MCU Configuration
  MCU Cfg Ok , 03
  FLASHID : 22E800EC , CMT , NOR
  CMT Flash ID : 22E800EC < SAMSUNG [SEC] => K5G2829ATC
  FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
  FLASHID : 0000FFFF , CMT , MMC , EXT
  CMT Flash ID : 0000FFFF < Bad Flash Type , if MMC - It Ok
  Sending ALGO....
  Use : RAP3Gv3_algo.fg , Rev : 0.0 Ver : 10.40.0
  CMT Algo sent
  CMT PAPUB : 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C69989607
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)

  APE : Sending 2nd loader...
  Use : helen3_2nd.fg , Rev : 0.0 Ver : 1.35.0
  APE Loader sent, Boot Ok
  MCU Configuration
  MCU Cfg Ok , 02
  FLASHID : 00A100EC , APE ,
  APE Flash ID : 00A100EC < SAMSUNG [SEC] => K5E1G12ACM [NAND]
  FLCNT : 010100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  Sending ALGO....
  Use : h3_sam_nand_xsr.fg , Rev : 0.0 Ver : 1.47.0
  APE Algo sent
  APE PAPUB : 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C69989606
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)

  Boot Done!

  Partitioning....
  Partitioning Ok...
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)
  Erase : Processing rm208_m128_h20_ka_prod_406337400_c00_combined.bin
  Found 6 areas to erase, erase group
  Asic : CMT , Sub : NOR
  CMT , NOR , Area : 0x001E0000 - 0x00708315
  CMT , NOR , Area : 0x00000000 - 0x0001FFFF
  CMT , NOR , Area : 0x00080000 - 0x0009FFFF
  CMT , NOR , Area : 0x000C0000 - 0x000DFFFF
  CMT , NOR , Area : 0x00880000 - 0x0089FFFF
  CMT , NOR , Area : 0x00F00000 - 0x00FDFFFF
  Using TimeOut : 7 min ( 430 sec )
  Erasing, wait.....
  CMT : Group erase Ok
  Found 3 areas to erase, erase group
  Asic : APE , Sub : NAND
  APE , NAND , Area : 0x00000000 - 0x0007FFFF
  APE , NAND , Area : 0x00080000 - 0x000803FF
  APE , NAND , Area : 0x000C0000 - 0x03CFFFFF
  Erasing, wait.....
  APE : Group erase Ok
  TIME : Erase time : 00:00:41
  PrReq : NOR , 00
  PrReq : NAND , 010300008E9C2100FC6B5100ED596A
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)
  Write : Processing rm208_m128_h20_ka_prod_406337400_c00_combined.bin
  CMT: Writing Hash CERT [NOLO]
  CMT: Writing Hash CERT [KEYS]
  CMT: Writing Hash CERT [PRIMAPP]
  CMT: Writing Hash CERT [PASUBTOC]
  CMT: Writing Hash CERT [PAPUBKEYS]
  CMT: Writing Hash CERT [ADL]
  CMT: Writing Hash CERT [DSP0]
  CMT: Writing Hash CERT [MCUSW]
  APE: Writing Hash CERT [KEYS]
  APE: Writing Hash CERT [X-LOADER]
  APE: Writing Hash CERT [PRIMAPP]
  APE: Writing Hash CERT [SOS+LOADER]
  APE: Writing Hash CERT [ADL]
  APE: Writing Hash CERT [SOS+XZIP]
  APE: Writing Hash CERT [PASUBTOC]
  APE: Writing Hash CERT [PAPUBKEYS]
  APE: Writing Hash CERT [SOS*CORE]
  APE: Writing Hash CERT [SOS+ROFS]
  APE: Writing Hash CERT [SOS+ROFX]
  Total writen 1517 blocks
  TIME : Write time : 00:04:17

  PrReq : NOR , 00
  PrReq : NAND , 010300008E9C2100FC6B5100ED596A

  Partitioning....
  Partitioning Ok...
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)
  Erase : Processing rm208_m128_h20_ka_prod_406337400_v14_variant.bin
  Found 1 areas to erase, erase group
  Asic : APE , Sub : NAND
  APE , NAND , Area : 0x02860000 - 0x03CFFFFF
  Erasing, wait.....
  APE : Group erase Ok
  TIME : Erase time : 00:00:00
  PrReq : NOR , 00
  PrReq : NAND , 010300008E9C2100FC6B5100ED596A
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)
  Write : Processing rm208_m128_h20_ka_prod_406337400_v14_variant.bin
  APE: Writing Hash CERT [SOS+ROFX]
  Total writen 2092 blocks
  TIME : Write time : 00:02:17

  PrReq : NOR , 00
  PrReq : NAND , 010300008E9C2100FC6B5100ED596A

  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)
  Erase : Processing rm208_cp_3.0.fpsx
  Erase : No any region, skip erase
  TIME : Erase time : 00:00:00
  PrReq : NOR , 00
  PrReq : NAND , 010300008E9C2100FC6B5100ED596A
  Transmission mode : Dual (Ddr, TX2)
  Write : Processing rm208_cp_3.0.fpsx
  Total writen 9 blocks
  TIME : Write time : 00:00:02

  PrReq : NOR , 00
  PrReq : NAND , 010300008E9C2100FC6B5100ED596A


  Init Service mode... Wait...

  Init Service mode Failed! Skip AfterFlash :(
  Connect phone on selected interface...
   
  Tài_Mobile thích bài này.
 2. quang_mobile

  quang_mobile Hỗ trợ Forum TRƯỞNG BỐI DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  6/5/14
  Bài viết:
  1,715
  Đã được thích:
  1,214
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  chuyên gia phá
  Nơi ở:
  Q9
  đây là log hwk ae xem giúp có cứu vãn em nó dc ko! thank
  1ST BOOT : C0,0C [Rm-208] [2.3.0.3]
  APE ASICID: 17100708
  APE MODE : 00
  APE PUBID : 1483C3EAC79E03E276E9BC85DCEA3C5E9426DA08
  APE HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
  APE ROMID : 1DFD66132C872FD4
  CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101003000
  EM 1 ID : 00000295
  EM 2 ID : 00000B22
  CMT PUBID : 0FB0000FADD26750785BF822CF27E6F22A4B945E
  CMT MODE : 00
  CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  CMT ROMID : 273F6D55DFAAF68F
  CMT 1ST Boot OK
  CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
  CMT FLID0 : 00EC22E8-00006921, Sam K8S2815ETB
  CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
  CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
  CMT 2ND Boot OK
  CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
  CMT KSIG0 : 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C699896
  CMT VPP : Internal
  DUAL LINE : True
  CMT ALG Boot OK
  APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
  APE FLID0 : 00EC00A1-00800015, Sam KAL00T00EA
  APE FLCNT : 010100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  APE 2ND Boot OK
  APE ALG0 : h3_sam_nand_xsr.fg, Ver: 1.49.0
  APE VPP : Internal
  APE KSIG1 : 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C699896
  DUAL LINE : True
  APE ALG Boot OK
  PASUBTOC : PA_SL
  Rebooting Mobile
  1ST BOOT : C0,0C [Rm-208] [2.3.0.3]
  APE ASICID: 17100708
  APE MODE : 00
  APE PUBID : 1483C3EAC79E03E276E9BC85DCEA3C5E9426DA08
  APE HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
  APE ROMID : 1DFD66132C872FD4
  CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101003000
  EM 1 ID : 00000295
  EM 2 ID : 00000B22
  CMT PUBID : 0FB0000FADD26750785BF822CF27E6F22A4B945E
  CMT MODE : 00
  CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  CMT ROMID : 273F6D55DFAAF68F
  CMT 1ST Boot OK
  CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
  00000000: 02 00 00 00 00 F1 72 ......r
  ERR: CMT 2ND Boot CERT Mismatch
  IMAGE : rm208_m128_h20_ka_prod_406337400_c00_combined.bin
  Process Failed, Repowering Mobile
  1ST BOOT : C0,0C [Rm-208] [2.3.0.3]
  APE ASICID: 17100708
  APE MODE : 00
  APE PUBID : 1483C3EAC79E03E276E9BC85DCEA3C5E9426DA08
  APE HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
  APE ROMID : 1DFD66132C872FD4
  CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101003000
  EM 1 ID : 00000295
  EM 2 ID : 00000B22
  CMT PUBID : 0FB0000FADD26750785BF822CF27E6F22A4B945E
  CMT MODE : 00
  CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  CMT ROMID : 273F6D55DFAAF68F
  CMT 1ST Boot OK
  CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
  CMT FLID0 : 00EC22E8-00006921, Sam K8S2815ETB
  CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
  CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
  CMT 2ND Boot OK
  CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
  CMT KSIG0 : 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C699896
  CMT VPP : Internal
  DUAL LINE : True
  CMT ALG Boot OK
  APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
  APE FLID0 : 00EC00A1-00800015, Sam KAL00T00EA
  APE FLCNT : 010100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  APE 2ND Boot OK
  APE ALG0 : h3_sam_nand_xsr.fg, Ver: 1.49.0
  APE VPP : Internal
  APE KSIG1 : 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C699896
  DUAL LINE : True
  APE ALG Boot OK
  PASUBTOC : PA_SL
  Rebooting Mobile
  1ST BOOT : C0,0C [Rm-208] [2.3.0.3]
  APE ASICID: 17100708
  APE MODE : 00
  APE PUBID : 1483C3EAC79E03E276E9BC85DCEA3C5E9426DA08
  APE HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
  APE ROMID : 1DFD66132C872FD4
  CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101003000
  EM 1 ID : 00000295
  EM 2 ID : 00000B22
  CMT PUBID : 0FB0000FADD26750785BF822CF27E6F22A4B945E
  CMT MODE : 00
  CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  CMT ROMID : 273F6D55DFAAF68F
  CMT 1ST Boot OK
  CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
  CMT FLID0 : 00EC22E8-00006921, Sam K8S2815ETB
  CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
  CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
  CMT 2ND Boot OK
  CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
  CMT KSIG0 : 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C699896
  CMT VPP : Internal
  DUAL LINE : True
  CMT ALG Boot OK
  IMAGE : rm208_m128_h20_ka_prod_406337400_c00_combined.bin
  CMT NOR Erase Area: 0x001E0000-00708315
  CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0001FFFF
  CMT NOR Erase Area: 0x00080000-0009FFFF
  CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-000DFFFF
  CMT NOR Erase Area: 0x00880000-0089FFFF
  CMT NOR Erase Area: 0x00F00000-00FDFFFF
  CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:39
  Written: 8 Certificate(s)
  CMT FLASH WRITE OK, Time: 00:31
  1ST BOOT : C0,0C [Rm-208] [2.3.0.3]
  APE ASICID: 17100708
  APE MODE : 00
  APE PUBID : 1483C3EAC79E03E276E9BC85DCEA3C5E9426DA08
  APE HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
  APE ROMID : 1DFD66132C872FD4
  CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101003000
  EM 1 ID : 00000295
  EM 2 ID : 00000B22
  CMT PUBID : 0FB0000FADD26750785BF822CF27E6F22A4B945E
  CMT MODE : 00
  CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  CMT ROMID : 273F6D55DFAAF68F
  CMT 1ST Boot OK
  CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
  CMT FLID0 : 00EC22E8-00006921, Sam K8S2815ETB
  CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
  CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
  CMT 2ND Boot OK
  CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
  CMT KSIG0 : 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C699896
  CMT VPP : Internal
  DUAL LINE : True
  CMT ALG Boot OK
  APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
  APE FLID0 : 00EC00A1-00800015, Sam KAL00T00EA
  APE FLCNT : 010100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  APE 2ND Boot OK
  APE ALG0 : h3_sam_nand_xsr.fg, Ver: 1.49.0
  APE VPP : Internal
  APE KSIG1 : 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C699896
  DUAL LINE : True
  APE ALG Boot OK
  IMAGE : rm208_m128_h20_ka_prod_406337400_c00_combined.bin
  APE NAND Erase Area: 0x00000000-0007FFFF
  APE NAND Erase Area: 0x00080000-000803FF
  APE NAND Erase Area: 0x000C0000-03CFFFFF
  APE FLASH ERASE OK, Time: 00:01
  Written: 11 Certificate(s)
  APE FLASH WRITE OK, Time: 03:26
  1ST BOOT : C0,0C [Rm-208] [2.3.0.3]
  APE ASICID: 17100708
  APE MODE : 00
  APE PUBID : 1483C3EAC79E03E276E9BC85DCEA3C5E9426DA08
  APE HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
  APE ROMID : 1DFD66132C872FD4
  CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101003000
  EM 1 ID : 00000295
  EM 2 ID : 00000B22
  CMT PUBID : 0FB0000FADD26750785BF822CF27E6F22A4B945E
  CMT MODE : 00
  CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  CMT ROMID : 273F6D55DFAAF68F
  CMT 1ST Boot OK
  CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
  CMT FLID0 : 00EC22E8-00006921, Sam K8S2815ETB
  CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
  CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
  CMT 2ND Boot OK
  CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
  CMT KSIG0 : 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C699896
  CMT VPP : Internal
  DUAL LINE : True
  CMT ALG Boot OK
  APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
  APE FLID0 : 00EC00A1-00800015, Sam KAL00T00EA
  APE FLCNT : 010100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  APE 2ND Boot OK
  APE ALG0 : h3_sam_nand_xsr.fg, Ver: 1.49.0
  APE VPP : Internal
  APE KSIG1 : 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C699896
  DUAL LINE : True
  APE ALG Boot OK
  IMAGE : rm208_m128_h20_ka_prod_406337400_v11_variant.bin
  APE NAND Erase Area: 0x02860000-03CFFFFF
  PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:00
  Written: 1 Certificate(s)
  PPM FLASH WRITE OK, Time: 02:09
  1ST BOOT : C0,0C [Rm-208] [2.3.0.3]
  APE ASICID: 17100708
  APE MODE : 00
  APE PUBID : 1483C3EAC79E03E276E9BC85DCEA3C5E9426DA08
  APE HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
  APE ROMID : 1DFD66132C872FD4
  CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101003000
  EM 1 ID : 00000295
  EM 2 ID : 00000B22
  CMT PUBID : 0FB0000FADD26750785BF822CF27E6F22A4B945E
  CMT MODE : 00
  CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  CMT ROMID : 273F6D55DFAAF68F
  CMT 1ST Boot OK
  CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
  CMT FLID0 : 00EC22E8-00006921, Sam K8S2815ETB
  CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
  CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
  CMT 2ND Boot OK
  CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
  CMT KSIG0 : 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C699896
  CMT VPP : Internal
  DUAL LINE : True
  CMT ALG Boot OK
  APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
  APE FLID0 : 00EC00A1-00800015, Sam KAL00T00EA
  APE FLCNT : 010100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
  APE 2ND Boot OK
  APE ALG0 : h3_sam_nand_xsr.fg, Ver: 1.49.0
  APE VPP : Internal
  APE KSIG1 : 0266638E9C2164FC6B5194ED596A6A251C699896
  DUAL LINE : True
  APE ALG Boot OK
  IMAGE : rm208_cp_3.0.fpsx
  UAR FLASH ERASE Areas Not Defined
  UAR FLASH ERASE OK, Time: 00:00
  UAR FLASH WRITE OK, Time: 00:15
  Flashing Completed, Rebooting Mobile
   
 3. Chung Suport©

  Chung Suport© Q.Lý Chuyên Doanh THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  2/9/14
  Bài viết:
  3,854
  Đã được thích:
  5,349
  Nghề nghiệp:
  Support
  Nơi ở:
  Ubuntu-Window
  lấy file ENO chem zô chỗ chọn MCU flash
  xong flash lại ver cao nhất
   
  sipaphin_gsmquang_mobile thích bài này.
 4. quang_mobile

  quang_mobile Hỗ trợ Forum TRƯỞNG BỐI DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  6/5/14
  Bài viết:
  1,715
  Đã được thích:
  1,214
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  chuyên gia phá
  Nơi ở:
  Q9
  flash file blank chứ làm gì có file Eno mod? lúc đầu tắng file đó bằng best báo lỗi ko cho flash, mang qua hwk flash dc file đó rồi reflash lại file đụng nóc và em nó đã chịu lên nguồn có đổ chuông rồi (lúc đầu ko đổ chuông treo luôn) . nhưng cái mh vẫn xanh chắc test thêm cái dây nguồn xem sao! thank.