[Chia sẻ] Free Download Asus Raw Firmware & Stock Zip & QCN & eMMC Dump & Tool Root & debrick File

Thảo luận trong 'Kỷ Thuật Phần Mềm'

 1. hữu thiện mobile

  hữu thiện mobile kỹ thuật viên Staff Member Moderator

  Tham gia ngày:
  17/8/15
  Bài viết:
  374
  Đã được thích:
  267
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  kỹ thuật viên
  Nơi ở:
  bình thạnh châu thành an giang
  Free Download Asus Raw Firmware & Stock Zip & QCN & eMMC Dump & Tool Root & debrick File
  Free firmware raw file All Asus cập nhật tại đây, All Asus stock rom zip cập nhật tại đây
  Asus chip qualcomm QCN dùng để fix dành cho máy bị mất imei download here. ALL debrick file Asus free download, ALL Asus root tool free download here
  File Dump cho Asus dùng để thay thế eMMC free download here
  ►Những công cụ cần thiết:
  Asus Flash Tool ALL Version: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Asus Flash Tool v1.0.0.70 latest version: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    or Setup File: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Asus ALL Driver: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Hướng dẫn up rom các dòng Asus khó chạy nhất:


  ********** Tất Cả File Sẽ Được Cập Nhật Liên Tục (Nếu Có) **********

  A001-ZS571KL - Asus Zenfone AR
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Japan version)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (ww version)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom zs571kl)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom A001)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   (firmware A001)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Asus zs571kl csc version)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File ufs Asus ZS571KL 64GB)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File ufs Asus Zenfone AR ZS571KL 128GB)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File ufs Asus A001 Zenfone AR 64GB)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File ufs ZS571KL Asus Zenfone AR 128GB)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File ufs Asus ZS571KL Zenfone AR 128GB)

  K004-ME371MG - Asus FonePad
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus K004 File Raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus K004 File Raw CSC version)
  ALL debrick File For Asus K004 ME371MG: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  K008-ME571K - Asus Nexus 7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus K008 rom fastboot)

  K00E-ME372CG - Asus Fonepad 7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File raw Asus K00E Rom for flashtool)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Firmware file raw Asus ME372CG)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File raw ME372CG CSC image)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom stock zip K00E tested)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Dump Asus K00E Replace eMMC ok)

  K00G-ME560CG - ASUS Fonepad Note 6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File raw asus K00G CSC image)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (debrick file asus k00g)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (debrick file asus ME560CG)

  K00R-ME572CL - ASUS MeMO Pad 7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Raw Asus K00R)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Raw Asus ME572CL CSC image)

  K00X-ME7530CL - Asus MeMO Pad 7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus K00X Rom File Raw)

  K00Y-ME372CL - ASUS Fonepad 7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Firmware Asus K00Y Raw File)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Raw ME372CL CSC image)

  K00Z-ME175CG - ASUS Fonepad 7 Dual SIM
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Asus K00Z Raw Firmware)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File raw Asus ME175CG CSC image)

  K012-FE170CG - ASUS Fonepad 7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom File Raw K012 Tested)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Dump Asus K012 Replace eMMC ok Tested)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Dump Asus FE170CG Replace eMMC ok Tested)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Tool Root Asus K012 ok tested)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Tool Root Asus FE170CG ok tested)

  K013-ME176CX - ASUS MeMO Pad 7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Stock Zip Asus K013)

  K016-FE380CG - Asus Fonepad 8
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Dump K016 Replace eMMC ok Tested)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Dump FE380CG Replace eMMC ok Tested)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Tool Root Asus K016 ok tested)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom File Raw Asus K016 Flash Done)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Firmware Asus K016 raw file flash ok by asus flashtool)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File raw FE380CG CSC image)
  Hướng dẫn Up Rom ☞ Click Here:

  K017-ME170C - ASUS MeMO Pad 7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Firmware Asus K017 Raw File)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Dump Asus K017)

  K018-TF103CG - Asus Transformer Pad
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus TF103CG file raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus TF103CG file raw CSC version)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus K018 debrick file)

  K019-FE375CG - Asus Fonepad 7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus K019 file raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  K01B-TF303K - Asus Transformer Pad
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus TF303K raw file)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus TF303K raw file CSC version)

  K01E-ME103K - Asus Memo Pad 10
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus ME103K file raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus ME103K file raw CSC version)

  K01F-FE171MG - Asus Fonepad 7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus FE171MG file raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus FE171MG file raw CSC version)

  K01N-FE171CG - Asus Fonepad 7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus FE171CG File raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus FE171CG File raw CSC version)

  K01Q-FE375CL - Asus Fonepad 7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus K01Q file raw)

  K01U-ME171C - Asus MeMO Pad 7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus ME171C File raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus ME171C File raw CSC version)

  ME370TG - Asus Google Nexus 7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus ME370TG Rom Fastboot)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus ME370TG Rom CSC image)

  MF375CL - ASUS FonePad
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus MF375CL rom flashtool)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus MF375CL rom flashtool CSC image)

  P01M-Z580C - Asus Zenpad S 8.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus P01M file raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus P01M file raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus P01M file raw CSC image)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus P01M file raw CSC image)

  P01Y-Z170CG - ASUS Zenpad C 7.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus P01Y file raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File dump P01Y for Replace eMMC)
  Asus P01Y File Root + Unlock bootloader : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P002-Z370KL - Asus ZenPad 7.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus P002 file raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus P002 file raw CSC image)

  T00E-PF400CG - Asus PadFone mini
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus T00E file raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus T00E file raw CSC version)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus T00E file raw CSC version)

  T00F-A500CG (T00J-A501CG) - Zenfone 5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom chuẩn T00F Flashtool ok)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Chuẩn Asus A500CG File Raw Flash Done)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Raw zenfone 5 CSC image)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Stock Zip A500CG)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Stock Zip zenfone5 A500CG)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom gốc chuẩn Asus A500CG Android 4.4.2)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Stock rom zip A500CG kitkat Upgrade Lollipop ok)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Stock Zip Asus Zenfone 5 Android 5.0)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Tool Root Zenfone5 Version 2.22.40.54)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Dump zenfone5 T00F Replace eMMC Done by Easy Jtag)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Tool Fix imei Zenfone sau khi thay eMMC)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Zenfone5 A500CG debrick file)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Zenfone5 T00F debrick file)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus zenfone5 T00F A500CG debrick file)

  T00G-A600CG (Z002-A601CG) - Zenfone 6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom file raw Asus T00G)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom file raw Zenfone6 Asus T00G)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Raw A600CG CSC image)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus A600CG debrick file)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus T00G debrick file)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Zenfone6 bootloader file)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Dump Zenfone6 Asus T00G Thay eMMC bằng Easy Jtag ok Tested)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Tool root Zenfone 6 One Click ok)

  T00I-A400CG - Zenfone 4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom file raw Asus Zenfone 4 T00I)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom File Raw Zenfone4 A400CG Flashtool ok)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Raw A400CG CSC image)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Stock Zip Zenfone4 A400CG)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus T00I debrick file)

  T00K-A502CG - Asus Zenfone 5 Lite
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus T00K file raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus T00K file raw CSC version)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus T00K debrick file)

  T00N-PF500KL - Asus PadFone S
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Firmware Asus T00N)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Asus PF500KL CSC image)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Asus PF500KL CSC image)

  T00P-A500KL - Asus Zenfone 5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Firmware Asus T00P)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Asus A500KL CSC image)

  T00Q-A450CG - Asus Zenfone 4.5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus T00Q file raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus T00Q file raw CSC version)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus T00Q debrick file)

  T00T-PF451CL - Asus Fonepad Mini
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Firmware Asus T00T)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Asus PF451CL CSC image)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Asus PF451CL CSC image)

  X003-T500 - Zenfone Go 5.0 LTE
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus X003 stock rom)

  X008D-ZC520TL - Asus Zenfone 3 max 5.2
  X008D_WW-14.01.1708.57_MT6735_Android7.0_Read (Rom flashtool X008D android 7.0)
  WW_ZC520TL_13.0.1.33-20161022 (Asus X008D stock rom Flashtool)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Asus X008D MT6737T for Flashtool)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Firmware Asus Zenfone 3 max X008D for Flashtool)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Stock rom ZC520TL MT6737M New CPU FL)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Firmware ZC520TL MT6737T old cpu Flashtool)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Asus ZC520TL MT6737T for Flashtool)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Stock Rom zip Asus ZC520TL up qua recovery)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Stock Rom zip up qua recovery Asus ZC520TL)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (factory firmware Asus ZC520TL)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (factory firmware Asus ZC520TL)

  X00DD-ZC553KL - Asus Zenfone 3 Max
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus ZC553KL rom fastboot Android 6.0)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus ZC553KL rom stock zip Android 7.1.1)

  X00PD-ZB555KL - Asus ZenFone Max (M1)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Flash Tool Asus ZB555KL)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Firmware Asus ZB555KL CSC image)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Asus X00PD ZB555KL AFT)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Firmware Asus X00PD ZB555KL AFT

  X00T (ZB601KL-ZB602KL) - Asus Zenfone Max Pro
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Firmware Unbrick Asus ZB601KL)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   (Rom Unbrick Asus ZB601KL, ZB602KL)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Stock rom Asus X00TD rom fastboot)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Factory Firmware Asus ZB601KL)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Factory Rom ZB601KL CSC image)

  Z00TD-ZE551KL - Asus Zenfone 2 Laser
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus ZE551KL stock rom qualcomm)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus ZE551KL rom CSC)

  Z00UD-ZD551KL - Asus Zenfone Selfie
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus ZD551KL stock rom qualcomm)

  Z012D-ZE552KL - Asus Zenfone 3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Zenfone 3 rom file raw)

  X014D-ZB452KG - Asus Zenfone Go
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Gốc X014D up qua sdcard đã test ok)

  Z007-ZC451CG - Asus Zenfone C
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z007 File raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z007 stock rom zip)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z007 File raw CSC version)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Dump Z007 Replace eMMC OK Tested)
  Asus Z007 debrick file: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Z008D-ZE550ML - Asus Zenfone 2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z008d file raw android 5.0)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z008d file raw android 6.0)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z008d file raw CSC version)
  Asus Z008D Root File Android 5.0 và 6.0: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Asus Zenfone2 Z008D debrick file: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Phân biệt Zenfone 2 Z00AD or Z008D: ☞ <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Z00A-ZX551ML - Asus Zenfone Zoom
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus ZX551ML file raw Android 5.0)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus ZX551ML file raw Android 6.0)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus ZX551ML file raw CSC image)
  Asus ZX551ML debrick file: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Z00AD-ZE551ML - Asus Zenfone 2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Zenfone 2 file raw Android 5.0)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Zenfone 2 file raw Android 6.0)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Zenfone 2 file raw CSCimage)
  Asus Zenfone2 ZE551ML debrick file: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (File Dump Asus Zenfone2 Z00AD Replace eMMC OK Tested)
  Z00AD Root File Android 5.0 và 6.0: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Phân biệt Zenfone 2 Z00AD or Z008D: ☞ <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Z00D-ZE500CL - Asus Zenfone 2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z00D File Raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z00D File Raw CSC Version)
  Asus Z00D debrick file: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Z00ED-ZE500KL - Asus Zenfone 2 Laser
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z00ED file raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z00ED file raw CSC version)
  Asus Z00ED Unlock bootloader + TWRP + Root : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Asus Zenfone 2 Laser Z00ED QCN File: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Z00LD-ZE550KL - Asus ZenFone 2 Laser
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Firmware Z00LD for flashtool)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Firmware Z00LD for flashtool CSC version)

  Z00MD-ZE600KL - Asus Zenfone 2 Laser
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Z00RD-ZE500KG - Asus Zenfone 2 Laser
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z00RD file raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z00RD file raw CSC version)
  Asus Z00RD Unlock bootloader + TWRP + Root : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Asus Zenfone 2 Laser Z00RD QCN File: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Z00SD-ZC451TG - Asus Zenfone Go
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Asus Z00SD CSC image)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Asus Z00SD CSC image)

  Z00UD-ZD550KL - ASUS Zenfones Selfie
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Asus Z00UD CSC image)

  Z00VD-ZC500TG - Asus Zenfone Go
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Z00VD for flashtool MT6580)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Z00VD for flashtool MT6580 CSC version)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (rom stock zip asus z00vd)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (file dump asus z00vd for Replace eMMC)

  Z00WD-ZE550KL - Asus Zenfone 2 Laser
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Z00WD for flashtool)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Rom Z00WD for flashtool CSC)

  Z010D-ZC550KL - Asus Zenfone Max
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z010D file raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z010D file raw CSC image)

  Z011D-ZE601KL - Asus Zenfone 2 Laser 6"
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Stock rom Asus ZE601KL)

  Z017D-ZE520KL - Asus Zenfone 3 (5.2 inch)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z017D rom file raw)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Asus Z017D Rom stock zip TESTED ok)

  ZE552KL - Asus Zenfone 3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Stock rom Asus ZE552KL)

   
  tuan_queso5Hạnh_batri thích bài này.