[Chia sẻ] Full file Sam sung cho anh em

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. Mobjle2

  Mobjle2 TRƯỞNG BỐI DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  21/1/15
  Bài viết:
  1,531
  Đã được thích:
  2,211
  Giới tính:
  Nam
  Thấy cái này cũng hay mang về cho anh em nào cần file full gì vào đây tìm kiếm trước khi đi mua .


  A300FXXU1ANKC / OXY1ANKC: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A300FXXU1AOB8 / OXY1AOB8: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A300FXXU1AOC1 / OLB1AOC1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung A300FU Galaxy A3 LTE Repair Firmwares:

  A300FUXXU1ANL5 / DDX1ANL9: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A300FUXXU1AOB3 / DBT1AOB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung A300G Galaxy A3 Duos LTE Repair Firmwares:

  A300GDXU1AOA4 / OLC1AOA1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------

  Samsung A300H Galaxy A3 HSPA Repair Firmwares:

  A300HXXU1ANKC / OXE1ANJ1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A300HXXU1AOAE / OXY1AOAE: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A300HXXU1AOB8 / OXY1AOB8: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------

  Samsung A300XU Galaxy A3 LTE Repair Firmwares:

  A300XUXXU1ANL2 / PAP1ANL2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------

  Samsung A300XZ Galaxy A3 LTE Repair Firmwares:

  A300XZXXU1ANL2 / PAP1ANL2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------

  Samsung A500F Galaxy A5 LTE Repair Firmwares:

  A500FXXU1AOA4 / OLB1AOA1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A500FXXU1AOB2 / SER1AOB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------

  Samsung A500FU Galaxy A5 LTE Repair Firmwares:

  A500FUXXU1ANL6 / OXA1ANL5: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A500FUXXU1AOB4 / DDX1AOB2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A500FUXXU1AOB4 / OXA1AOB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------

  Samsung A500H Galaxy A5 HSPA Repair Firmwares:

  A500HXXU1ANL1 / OXE1ANK2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A500HXXU1AOC1 / OXY1AOB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------

  Samsung A500K Galaxy A5 LTE Repair Firmwares:

  A500KKTU1AOA1 / KTC1AOA1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------

  Samsung A500XZ Galaxy A5 LTE Repair Firmwares:

  A500XZXXU1ANL1 / PAP1ANL1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------

  Samsung A700F Galaxy A7 LTE-A Repair Firmwares:

  A700FXXU2AOAM / DBT2AOA2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A700FXXU2AOB2 / DBT2AOA2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------

  Samsung A700FD Galaxy A7 DUOS LTE Repair Firmwares:

  A700FDXXU1AOAA / ODD1AOA4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A700FDXXU1ANLF / SER1ANLF: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A700FDXXU1AOAB / OLB1AOA4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A700FDXXU1AOAE / OXE1AOA3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung A700H Galaxy A7 HSPA Repair Firmwares:

  A700HXXU1AOA6 / OXE1AOA1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A700HXXU1AOC2 / OXY1AOC2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung A800F Galaxy A8 LTE Repair Firmwares:

  A800FXXU1AOG7 / ODD1AOG5: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung B5510 Galaxy Y Pro Repair Firmwares:

  B5510XXLF3 / OXALF1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung B5512 Galaxy Y Pro Duos Repair Firmwares:

  B5512XXLF2 / OXELB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B5512XXLG3 / OXALG2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------

  Samsung C101 Galaxy S4 Zoom Repair Firmwares:

  C101XXUAMFB / SERAMFB 4.2.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  C101XXUBNH1 / OXXBNI1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------

  Samsung C105 Galaxy S4 Zoom LTE Repair Firmwares:

  C105XXUAMK6 / OXXAMK1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------

  Samsung C115 Galaxy K Zoom LTE Repair Firmwares:

  C115XXU1BNH1 / OLB1BNH1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------

  Samsung E500F Galaxy E5 Repair Firmwares:

  E500FXXU1ANLD / OXY1ANLD: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  E500FXXU1AOA6 / OXY1AOA7: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------

  Samsung E500H Galaxy E5 Duos Repair Firmwares:

  E500HXXU1ANLB / OXY1ANLB: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  E500HXXU1AOB3 / OLB1AOB3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------

  Samsung E700H Galaxy E7 Duos Repair Firmwares:

  E700HXXU1AOAB / OLB1AOA4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------

  Samsung G110H Galaxy Pocket 2 Duos Repair Firmwares:

  G110HXXU0ANI6 / OXA0ANI6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------

  Samsung G130E Galaxy Star 2 Duos Repair Firmwares:

  G130EXXU0ANL1 / OXE0ANL1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G130EXXU0AOC1 / OXE0AOB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------

  Samsung G130H Galaxy Young 2 Duos Repair Firmwares:

  G130HXXU0ANG6 / OXE0ANG2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G130HXXU0ANL1 / OXE0ANI1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------

  Samsung G130HN Galaxy Young 2 Duos Repair Firmwares:

  G130HNXXU0ANL1 / DBT0ANK1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G130HNXXU0AOA1 / VFG0ANL1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung G130M Galaxy Young 2 Duos Repair Firmwares:

  G130MUBU0ANG9 / THW0ANG4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung G310HN Galaxy Ace Style Repair Firmwares:

  G310HNXXU0ANJ1 / OXX0ANJ1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung G313H Galaxy Ace NXT Repair Firmwares:

  G313HXXU0ANJ4 / OXE0ANK1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G313HXXU0ANL5 / OXE0ANL5: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung G313HN Galaxy Trend 2 Repair Firmwares:

  G313HNXXU0ANG2 / DBT0ANG1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G313HNXXU0ANL1 / DBT0ANJ1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung G313HU Galaxy S Duos 3 Repair Firmwares:

  G313HUXXU0ANH2 / OXE0ANG4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G313HUXXU0ANK1 / OXE0ANK1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung G313HZ Galaxy Ace NXT / Galaxy V Repair Firmwares:

  G313HZDBU0ANH1 / OLB0ANH1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G313HZDBU0ANL1 / OLB0ANL1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  Samsung G316HU Galaxy S Duos 3 VE Repair Firmwares:

  G316HUDDU0AOE2 / ODD0AOE2 India v4.4.4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G316HUJVU0ANL3 / OJV0ANL2 Arabic v4.4.4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  Samsung G350 Galaxy Core Plus Repair Firmwares:

  G350XXUAMKC / OXXAMJ4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G350XXUANB1 / OXXANB2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  Samsung G350E Galaxy Star Advance Repair Firmwares:

  G350EXWU0AOA1 / OXE0AOA1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G350EXXU0ANK3 / OXE0ANK4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  Samsung G3502 Galaxy Trend 3 Duos Repair Firmwares:

  G3502ZNUAMI6 / CHUAMI6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  Samsung G3502C Galaxy Trend 3 Duos Repair Firmwares:

  G3502CZCUANA1 / CHNANA1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  Samsung G3508i Galaxy Trend 3 Repair Firmwares:

  G3508iZMUANB1 / CHMANB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  Samsung G3509 Galaxy Trend 3 CDMA Repair Firmwares:

  G3509KEUAMI1 / CTCAMI1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  Samsung G3509i Galaxy Trend 3 CDMA Repair Firmwares:

  G3509iKEUAMLC / CTCAMLC: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------

  Samsung G355H Galaxy Core 2 Duos Repair Firmwares:

  G355HXXU0ANG1 | XXU0ANG1 v4.4.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G355HXXU0ANL4 | OXE0ANL4 Russia v4.4.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G355HXXU0AOA4 | ODD0AOA1 India v4.4.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G355HXXU0AOB3 | OXE0AOB3 Russia v4.4.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------

  Samsung G357FZ Galaxy Ace 4 LTE Repair Firmwares:

  G357FZXWU1ANI1 / OXE1ANI2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G357FZXXU1ANL1 / DBT1AOA1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------

  Samsung G360F Galaxy Core Prime Repair Firmwares:

  G360FXXU1AOA1 / OXA1AOA1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung G360G Galaxy Core Prime Repair Firmwares:

  G360GDVU1ANJ4 / OLB1ANJ2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------

  Samsung G360H Galaxy Core Prime Duos Repair Firmwares:

  G360HXXU0ANK6 / OXE0ANK7 Russia 4.4.4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G360HXXU0ANL2 / OXE0ANL2 Russia 4.4.4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung G360HU Galaxy Core Prime Duos Repair Firmwares:

  G360HUXXU0AOA1 / OLB0AOA1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G360HUXXU0AOB1 / OLB0AOB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung G360P Galaxy Prevail LTE / Galaxy Core Prime Repair Firmwares:

  G360PVPU0ANL8 / SPT0ANL8: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung G3606 Galaxy Core Prime Duos Repair Firmwares:

  G3606ZNU1ANK1 / CHU1ANK1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung G3608 Galaxy Core Prime Duos Repair Firmwares:

  G3608ZMU1ANJ5 / CHM1ANJ5: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung G3609 Galaxy Core Prime Duos CDMA Repair Firmwares:

  G3609KEU1AOA1 / CTC1AOA1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  Samsung G386F Galaxy Core LTE Repair Firmwares:

  G386FXXUANC2 / OXEAND4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G386FXXUANG1 / OXXANG1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  Samsung G386T Galaxy Avant Repair Firmwares:

  G386TUVU1ANG6 / TMB1ANG6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  Samsung G386U Galaxy Core LTE Repair Firmwares:

  G386UXXUANE6 / OLBANE6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  Samsung G3812 Galaxy Win Pro Duos Repair Firmwares:

  G3812ZNUAML1 / CHUAML1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  Samsung G3815 Galaxy Express 2 Repair Firmwares:

  G3815XXUAMJ1 / VFGAMJ1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3815XXUBMK5 / OXXBMK2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3815XXUCNH1 / VFGCNH1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  Samsung G3818 Galaxy Win Pro Repair Firmwares:

  G3818ZMUAML7 / CHMAML7: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung G3819 Galaxy Win Pro Repair Firmwares:

  G3819DKEUAMK6 / CTCAMK6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung G530FZ Galaxy Grand Prime DUOS Repair Firmwares:

  G530FZXXU1ANL7 / OXX1ANL4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G530FZXXU1AOB5 / OXE1AOB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung G530H Galaxy Grand Prime Duos Repair Firmwares:

  G530HDCU1AOA2 / OLB1AOA2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G530HDXU1ANK2 / OLB1ANL1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G530HXCU1AOA3 / OXE1AOA1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G530HXXU1ANI8 / SER1ANI8 Russia 4.4.4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G530HXXU1ANJ3 / OXE1ANJ1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung G5108 / G5108Q Galaxy Core Max Duos Repair Firmwares:

  G5108ZMU1ANJ1 / CHM1ANJ1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G5108QZCU1ANI5 / CHC1ANI5: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------

  Samsung G5306W / G5308W / G5309W Galaxy Grand Prime Repair Firmwares:

  G5306WZNU1ANK1 / CHU1ANK1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G5308WZMU1ANK2 / CHM1ANK2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G5309WKEU1ANK1 / CTC1ANK1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------

  Samsung G710 Galaxy Grand 2 Repair Firmwares:

  G710XXUANB4 / UWAAND1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------

  Samsung G730A Galaxy S3 Mini AT&T Repair Firmwares:

  G730AUCUAMH4 / ATTAMH4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------

  Samsung G750A Galaxy Mega 2 AT&T Repair Firmwares:

  G750AUCU1ANI1 / ATT1ANI1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------

  Samsung G7102 Galaxy Grand 2 DUOS Repair Firmwares:

  G7102XWUBNK1 / OLBBNJ1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G7102XXUANG2 / OLBANG1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G7102XXUBNG8 / OLBBNG3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G7102XXUBNJ2 / OXEBNJ2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung G7105 Galaxy Grand 2 LTE Repair Firmwares:

  G7105XXUANAA / OXXANA2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G7105XXUANF4 / DBTANF2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung G7106 Galaxy Grand 2 Duos Repair Firmwares:

  G7106ZNUANA1 / CHUANA1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung G7108 Galaxy Grand 2 Duos Repair Firmwares:

  G7108ZMUANA5 / CHMANA5: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung G7200 Galaxy Grand 3 Duos Repair Firmwares:

  G7200ZCU1ANL4 / CHC1ANL4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung G800F Galaxy S5 Mini Repair Firmwares:

  G800FXXU1ANL1 / SER1ANL1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G800FXXU1ANL2 / DTM1ANL1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung G800H Galaxy S5 Mini Repair Firmwares:

  G800HXXU1ANH2 / OXE1ANG2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung G850A Galaxy Alpha LTE-A AT&T Repair Firmwares:

  G850AUCU1ANH8 / ATT1ANH8: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung G850F Galaxy Alpha LTE-A Repair Firmwares:

  G850FXXU2ANI3 / OLB2ANI1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G850FXXU2BOA2 / DBT2BOB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung G900A Galaxy S5 LTE-A AT&T Repair Firmwares:

  G900AUCU2AND3 / ATT2AND3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung G900F Galaxy S5 LTE-A Repair Firmwares:

  G900FXXU1ANG2 / OXE1ANG2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G900FXXU1BOC7 / OXE1BOC2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G900FXXU1POCH / VIA1POCH: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung G900FD Galaxy S5 Duos LTE-A Repair Firmwares:

  G900FDXXU1ANH1 / OXE1ANH3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G900FDXXU1BNL9 / OXE1BNL9: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung G900H Galaxy S5 HSPA Repair Firmwares:

  G900HXXU1ANK1 / OXE1ANK3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G900HXXU1BOAD / OXY1BOAD: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung G900P Galaxy S5 Sprint USA Repair Firmwares:

  G900PVPU1ANE5 / SPT1ANE5 4.4.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung G900T Galaxy S5 LTE-A T-Mobile Repair Firmwares:

  G900TUVU1ANE6 / TMB1ANE6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------

  Samsung G900T1 Galaxy S5 LTE-A MetroPCS Repair Firmwares:

  G900T1UVU1ANE7 / TMB1ANE7: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------

  Samsung G901F Galaxy S5 Plus LTE-A Repair Firmwares:

  G901FXXU1ANI5 / DTM1ANL1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------

  Samsung GC100 Galaxy Camera Repair Firmwares:

  GC100XXALJF / OLBALJB 4.1.1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung I317 Galaxy Note II AT&T Repair Firmwares:

  I317UCUBMK6 / ATTBMK6 4.3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung I527 Galaxy Mega 6.3 LTE AT&T Repair Firmwares:

  I527UCUAMK2 / ATTAMK2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung I5503 Galaxy 550 Repair Firmwares:

  I5503JPJPA Arabic: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung I5510 Galaxy 551 Repair Firmwares:

  I5510BOKP6 / DTMKP2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung I8190 Galaxy S3 Mini Repair Firmwares:

  I8190XXAMA2 / OJVAMC3 Arabic 4.1.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung I8262 Galaxy Core Duos Repair Firmwares:

  I8262XXANB4 / OLBBNB2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung I8552 Galaxy Win Duos Repair Firmwares:

  I8552XXAMD8 / OXEAMD1 Russia 4.1.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung I9000 Galaxy S Repair Firmwares:

  I9000BOJW6 / DTMJW3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung I9003 Galaxy SL Repair Firmwares:

  I9003BHKP8 / XEGKP6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9003DDLF2 / ODDLF2 India 2.3.6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------

  Samsung I9060 Galaxy Grand Neo Repair Firmwares:

  I9060DDUANJ1 / DDUANJ1 India: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung I9060i Galaxy Grand Neo Plus Repair Firmwares:

  I9060IXXU0AOA3 / OXE0AOA2 Russia 4.4.4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9060IXXU0AOA8 / OXE0AOA4 Russia 4.4.4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------

  Samsung I9100 Galaxy S2 Repair Firmwares:

  I9100JPLPC / OJPLP9 Arabic 4.0.3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9100XWLSD / VD2LSC 4.1.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------

  Samsung I9100G Galaxy S II Repair Firmwares:

  I9100GJPKH8 / OJPKG7 Arabic: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9100GXXKL5 / DBTKL2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------

  Samsung I9103 Galaxy R Repair Firmwares:

  I9103XWKG7 / OXEKG5 2.3.4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------

  Samsung I9200 Galaxy Mega 6.3 Repair Firmwares:

  I9200XXUCML1 / SERCML3 Russia 4.2.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung J100F Galaxy J1 LTE Repair Firmwares:

  J100FXXU0AOA7 / OJV0AOA7: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung J100FN Galaxy J1 LTE Repair Firmwares:

  J100FNXXU0AOC1 / OXE0AOC1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung J100H Galaxy J1 Duos Repair Firmwares:

  J100HXXU0AOB4 / OXE0AOB4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung J100ML Galaxy J1 Duos Repair Firmwares:

  J100MLDXU0AOB3 / OLC0AOB5: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung L710 Galaxy S3 Sprint Repair Firmwares:

  L710VPUCMK3 / SPRCMK3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung M919 Galaxy S4 T-Mobile Repair Firmwares:

  M919UVUFNB4 / TMBFNB4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung M919N Galaxy S4 USA MetroPCS Repair Firmwares:

  M919NUVUEMK5 / TMBEMK5: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung N7000 Galaxy Note Repair Firmwares:

  N7000XXLSZ / OXELS7 4.1.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung N750 Galaxy Note 3 Neo Repair Firmwares:

  N750XXUANAD / SERANAD: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N750XXUCNH2 / OXECNH1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung N7502 Galaxy Note 3 Neo DUOS Repair Firmwares:

  N7502XXUANH2 / OLBANH1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung N7505 Galaxy Note 3 Neo LTE Repair Firmwares:

  N7505XXUANAD / DBTANA5: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7505XXUCNH1 / OXECNH1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung N900 Galaxy Note 3 Repair Firmwares:

  N900XXUBMJ1 / SERBMI2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N900XXUCMK2 / OLBCMJ3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N900XXUDNA6 / SERDNA6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N900XXUEBOA6 / SEREBOA6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung N900A Galaxy Note 3 LTE AT&T Repair Firmwares:

  N900AUCUCNC2 / ATTCNC2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung N9005 Galaxy Note 3 LTE Repair Firmwares:

  N9005XXUFNG2 / SERFNG2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9005XXUGNG1 / DBTGNG1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9005XXUGNI4 / OLBGNL1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9005ZHUDMK1 / ZZHDMK1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung N9007 Galaxy Note 3 TD-LTE Repair Firmwares:

  N9007ZHUANB1 / ZZHANB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung N910A Galaxy Note 4 LTE-A AT&T Repair Firmwares:

  N910AUCU1ANIE / ATT1ANIE: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung N910C Galaxy Note 4 LTE-A Repair Firmwares:

  N910CXXU1ANK5 / OLB1ANK5: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N910CXXU1ANK5 / XXU1ANL2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung N910F Galaxy Note 4 LTE-A Repair Firmwares:

  N910FXXU1ANK4 / OXA1ANK4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung N910H Galaxy Note 4 HSPA Repair Firmwares:

  N910HXXU1ANIF / OXE1ANIF: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung N915F Galaxy Note Edge LTE-A Repair Firmwares:

  N915FXXU1AOA4 / OLC1AOA2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung P1000 Galaxy Tab Repair Firmwares:

  P1000BOJJ2 / DTMJJ4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------------

  Samsung P600 Galaxy Note 10.1 Wi-Fi 2014 Edition Repair Firmwares:

  P600XXUBMK1 / OJVBMK1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P600XXUCNH3 / DBTCNH1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------

  Samsung P601 Galaxy Note 10.1 Wi-Fi + 3G 2014 Edition Repair Firmwares:

  P601XXUAMJ3 / OXEAMI7: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P601XXUBML1 / OXEBMJ2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P601XXUCNJ5 / OXECNJ3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------------

  Samsung P605 Galaxy Note 10.1 LTE 2014 Edition Repair Firmwares:

  P605XXUAMJ2 / DBTAMI3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P605XXUBMJ9 / DBTBMJ1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P605XXUCNJ1 / DBTCNJ1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------------

  Samsung P605M Galaxy Note 10.1 LTE 2014 Edition Repair Firmwares:

  P605MUBUBMJ5 / UUBBMJ5: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------

  Samsung P605V Galaxy Note 10.1 LTE 2014 Edition Verizon Repair Firmwares:

  P605VVRUANB1 / VZWANB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------------------------

  Samsung P7320 Galaxt Tab 8.9 LTE Repair Firmwares:

  P7320JPLI1 Arabic 4.0.4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung P900 Galaxy Note Pro 12.2 WiFi Repair Firmwares:

  P900XXUANI1 / DBTANI1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung P901 Galaxy Note Pro 12.2 3G Repair Firmwares:

  P901XXUANK2 / OXEANI1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung P905 Galaxy Note Pro 12.2 LTE Repair Firmwares:

  P905XXUANH3 / DBTANI1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung R350 Gear Fit Smartwatch Repair Firmwares:

  R350XXU0BNE5 / OXA0BND8: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung R380 Gear 2 Smartwatch Repair Firmwares:

  R380XXU0BNL2 / OXA0BNL2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung R381 Gear 2 Neo Smartwatch Repair Firmwares:

  R381XXU0BNL2 / OXA0BNL2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung R750 Gear S 3G Smartwatch Repair Firmwares:

  R750XXU1BOA7 / OXE1BOA7: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------

  Samsung S5300 Galaxy Pocket Repair Firmwares:

  S5300DXLC4 / OLBLC4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------

  Samsung S5302 Galaxy Pocket Duos Repair Firmwares:

  S5302XXLH1 / OXELG1 Russia 2.3.6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------

  Samsung S5360 Galaxy Y Repair Firmwares:

  S5360DDLA1 India: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5360JPLC1 Arabic: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung S5570i Galaxy Pop Plus Repair Firmwares:

  S5570IXXLF3 / OXELB1 2.3.6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung S5660 Galaxy Gio Repair Firmwares:

  S5660DXKP6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------

  Samsung S5670 Galaxy Fit Repair Firmwares:

  S5670DDKB1 / ODDKA3 India: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung S5830 Galaxy Ace Repair Firmwares:

  S5830JPKA7 Arabic: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------

  Samsung S5830i Galaxy Ace Repair Firmwares:

  S5830IDXMB1 / OLBLD1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5830iJPLB1 / OJPLA5 Arabic: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung S6102 / S6102Z Galaxy Y Duos Repair Firmwares:

  S6102DDLJ1 India: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6102DXMA1 / QLBMA2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6102JPLC3 / OJPLB1 Arabic: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6102ZXXMA2 / OXELL1 Russia: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung S7262 Galaxy Star Pro Duos Repair Firmwares:

  S7262DXUAML3 / OLBAML3 4.1.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7262DXUANB1 / OLBANA1 4.1.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7262XEUAMI6 / OXEAMI4 Russia 4.1.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------

  Samsung S7272 Galaxy Ace 3 Duos Repair Firmwares:

  S7272XXUAMF8 / OJVAMJ2 Arabic 4.2.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------

  Samsung S7500 Galaxy Ace Plus Repair Firmwares:

  S7500XXLF1 / ITVLG2 Italy: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------

  Samsung S7562 Galaxy S Duos Repair Firmwares:

  S7562XXALHB / DBTALH3 Android v4.0.4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------

  Samsung S7562L Galaxy S Duos Repair Firmwares:

  S7562LVJALH9 / ZTOALH9: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------

  Samsung S7580 Galaxy Trend Plus Repair Firmwares:

  S7580XXUBOA1 / OXXBOA1 4.2.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------

  Samsung S7582 Galaxy S Duos 2 Repair Firmwares:

  S7582XXUANG1 4.2.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------

  Samsung S975L Galaxy S 4 LTE Repair Firmwares:

  S975LUDUANB1 / TFNANB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------

  Samsung T110 Galaxy Tab 3 Lite Repair Firmwares:

  T110XXUANI7 / DBTANI1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung T110X Galaxy Tab 3 Lite Demo Repair Firmwares:

  T110XXXUANC7 / PAPANC7: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung T111 Galaxy Tab 3 Lite 3G Repair Firmwares:

  T111XXUANAB / OJVANA6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T111XXUANH1 / DBTANH1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung T113 Galaxy Tab3 Lite WiFi Repair Firmwares:

  T113XXU0AOB5 / OXE0AOB4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung T116 Galaxy Tab3 Lite VE Repair Firmwares:

  T116XXU0AOA3 / OXA0AOA3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung T116NY Galaxy Tab3 Lite VE Repair Firmwares:

  T116NYXXU0AOB2 / ODD0AOB2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung T210 Galaxy Tab 3 7.0 Repair Firmwares:

  T210XXANC2 / OXEANC1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T210XXBOB1 / OXEBOB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung T210R Galaxy Tab 3 7.0 Repair Firmwares:

  T210RUEAMK1 / XARAMK1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung T210X Galaxy Tab 3 7.0 Repair Firmwares:

  T210XXXAMF3 / PAPAMF3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung T211 Galaxy Tab 3 7.0 3G Repair Firmwares:

  T211XXANC1 / OLBANC1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T211XXBOA3 / DBTBOB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung T217T Galaxy Tab 3 7.0 T-Mobile Repair Firmwares:

  T217TUVUAML1 / TMBAML1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung T230 Galaxy Tab 4 7.0 WiFi Repair Firmwares:

  T230XXU0ANK3 / OXE0ANK3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung T231 Galaxy Tab 4 7.0 3G Repair Firmwares:

  T231XXU0ANJ4 / OXE0ANJ2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T235 Galaxy Tab 4 7.0 LTE Repair Firmwares:

  T235XXU1ANJ6 / SER1ANJ3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T2105 Galaxy Tab 3 Kids Repair Firmwares:

  T2105XWAML4 / OLBAML3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T310 Galaxy Tab 3 8.0 WiFi Repair Firmwares:

  T310XWUAMG3 / DBTAMG1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T310XXUAMF1 / DBTAMF1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T310XXUBNH3 / DBTBNJ1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T311 Galaxy Tab 3 8.0 3G Repair Firmwares:

  T311XWUANC1 / OLBANC1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T311XXUAMG1 / DBTAMG1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T311XXUBNK2 / OXEBNK2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T315 Galaxy Tab 3 8.0 LTE Repair Firmwares:

  T315XXUAMG3 / DBTAMG2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T315XXUBNH3 / DBTBNI1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T320 Galaxy Tab Pro 8.4 Wi-Fi Repair Firmwares:

  T320XU1ANB2 / OXE1ANB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T320XXU1BNI2 / OLB1BNI1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T321 Galaxy Tab Pro 8.4 3G Repair Firmwares:

  T321XXU1BNG2 / OXE1BNG2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T325 Galaxy Tab Pro 8.4 LTE Repair Firmwares:

  T325XXU1BOC1 / OXA1BOC1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T330 Galaxy Tab 4 8.0 WiFi Repair Firmwares:

  T330XXU1ANF2 / DBT1ANF1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T331 Galaxy Tab 4 8.0 3G Repair Firmwares:

  T331XXU1ANJ4 / OXE1ANJ2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T335 Galaxy Tab 4 8.0 LTE Repair Firmwares:

  T335XXU1ANH2 / SKZ1ANH1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T365 Galaxy Tab Active LTE-A Repair Firmwares:

  T365XXU1AOA3 / OXX1AOB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T365Y Galaxy Tab Active LTE-A Repair Firmwares:

  T365YDOU1ANL5 / XSA1ANL6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T399 Galaxy Light T-Mobile Repair Firmwares:

  T399UVUAMJ4 / TMBAMJ4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T399N Galaxy Light MetroPCS Repair Firmwares:

  T399NUVUANK3 / TMBANK3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T520 Galaxy Tab Pro 10.1 WiFi Repair Firmwares:

  T520XXUAOB1 / OXEAOB1 4.4.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T520ZCUANB4 / CHNANB4 4.4.2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T525 Galaxy Tab Pro 10.1 LTE-A Repair Firmwares:

  T525XXUAOB1 / OXEAOB1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T530 Galaxy Tab 4 10.1 WiFi Repair Firmwares:

  T530XXU1AOA1 / DBT1AOA1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T530X Galaxy Tab 4 10.1 WiFi Repair Firmwares:

  T530XXXU1AND7 / PAP1AND7: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T531 Galaxy Tab 4 10.1 3G Repair Firmwares:

  T531XXU1ANJ4 / OXE1ANK1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T533 Galaxy Tab 4 10.1 VE Repair Firmwares:

  T533XXU1AOB3 / DBT1AOC1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------

  Samsung T535 Galaxy Tab 4 10.1 LTE-A Repair Firmwares:

  T535XXU1ANK1 / DBT1ANK2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------------

  Samsung T537A Galaxy Tab 4 10.1 LTE-A AT&T Repair Firmwares:

  T537AUCU1ANE1 / ATT1NE1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------

  Samsung T537R4 Galaxy Tab 4 10.1 LTE-A U.S. Cellular Repair Firmwares:

  T537R4TYU1ANK2 / USC1ANK2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------------

  Samsung T537V Galaxy Tab 4 10.1 LTE-A Verizon Repair Firmwares:

  T537VVRU2ANK1 / VZW2ANK1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------------------------------------------------------------

  Samsung T550 Galaxy Tab A 9.7 WiFi Repair Firmwares:

  T550XXU1AOD3 / DBT0AOD2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ------------------------------------------------------

  Samsung T700 Galaxy Tab S 8.4 WiFi Repair Firmwares:

  T700XXU1ANJ4 / OXE1ANJ4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------

  Samsung T705 Galaxy Tab S 8.4 LTE Repair Firmwares:

  T705XXU1ANL3 / OXE1AOA1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  Samsung T707A Galaxy Tab S 8.4 LTE-A AT&T Repair Firmwares:

  T707AUCU1ANH9 / ATT1ANH9: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  Samsung T800 Galaxy Tab S 10.5 WiFi Repair Firmwares:

  T800XXU1ANFB / DBT1ANF3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------------

  Samsung T805 Galaxy Tab S 10.5 LTE Repair Firmwares:

  T805XXU1ANJ5 / OXE1ANI1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T805XXU1BOCC / OXA1BOC4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------

  Samsung T807T Galaxy Tab S 10.5 LTE-A T-Mobile Repair Firmwares:

  T807TUVU1ANK1 / TMB1ANK1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------------------------------------------------------------

  Samsung T849 Galaxy Tab 7.0 T-Mobile Repair Firmwares:

  T849UVJJB / TMBJJB: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung T889v Galaxy Note II Repair Firmwares:

  T889VVLALJ4 / YVLALJ4 4.1.1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -------------------------------------------------------

  Samsung T900 Galaxy Tab Pro 12.2 WiFi Repair Firmwares:

  T900XWUANI1 / SEKANI1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T900XXUANI1 / OXXANI2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung T959 Galaxy S Vibrant T-Mobile Repair Firmwares:

  T959UVKB5: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung T959V Galaxy S 4G Repair Firmwares:

  T959VUVKJ6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ---------------------------------------------------------

  Samsung T989 Galaxy S II Plus T-Mobile Repair Firmwares:

  T989UVLE1 / TMBLE1 4.0.4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung T989D Galaxy S2 X Canada Repair Firmwares:

  T989DTLLG2 / KDOLG2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung T999 Galaxy S3 T-Mobile Repair Firmwares:

  T999UVDLJA / TMBDLJA 4.1.1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T999UVUEMJC / TMBEMJC: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung T999L Galaxy S III LTE Repair Firmwares:

  T999LUVUBMK4 / TMBBMK4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung T999V Galaxy S III Repair Firmwares:

  T999VVLDLL1 / VYVLDLL1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  --------------------------------------------------------

  Samsung V700 Galaxy Gear Smartwatch Repair Firmwares:

  V700XXUBNC1 / OXABNC1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 2. nobitu263

  nobitu263 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  20/12/14
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  cám ơn bạn nhé