[Chia sẻ] Gionee All Flash File rom

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. Mobjle2

  Mobjle2 TRƯỞNG BỐI DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  21/1/15
  Bài viết:
  1,531
  Đã được thích:
  2,211
  Giới tính:
  Nam
  Gionee / D1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / E3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / E5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / E6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / E7 (16GB) <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / E7 (32GB) <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee/E7 Mini <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee/G1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee/G2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / G3 (1GB Ram) <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / G3 (8GB) <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / G3 (512MB Ram) <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / G4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / G5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / L700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / L800 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / M2 (8G) <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / M3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee/P1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / P2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / P2S <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / P3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / P4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / P6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / S5.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / S5.5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / S80 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / S90 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee/S96 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / T520 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / V1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / V2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / V3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / V4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / V4S <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Gionee / V5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Hàng sưu tầm anh em cân nhắc trước khi chạy
  Nguồn gsm-india.com