Hướng dẫn chọn file tiếng việt sony tm717

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

 1. tonythai

  tonythai Thành Viên VIP NEW VIP

  Tham gia ngày:
  14/4/14
  Bài viết:
  128
  Đã được thích:
  63
  Hướng dẫn chọn file tiếng việt sony tm717, mình có hộp setool box mà không biết sử dụng
  log sau khi unlock
  v0.915057/UNI
  CARD SERIAL: 00072XX
  Loaded 51 flash descriptors
  CFG:000000000000
  ChipID900,EMP protocol:0401
  BOOTROM MODE DETECTED
  OTP DBG: [1,53,1,35697903114329]
  OTP LOCKED:1 CID:53 PAF:1 IMEI:3569790311XXXXCERT:RED
  LDR:2009-07-31 10:42 1207-6250_DB3200_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A084
  LDR:2009-07-31 10:44 1207-6251_DB3200_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A084

  Model (from GDFS):TM717
  MAPP CXC article: R1FC011 prg1218-5230_TMOUS_ET
  MAPP CXC version: R1FC011
  Language Package: TMO-US
  CDA article: 1223-8973
  CDA version: R16A
  Default article: 1217-3366
  Default version: R1FC011
  PROVIDER: MULTIPLE
  Network LOCKED

  Elapsed: 25 secs.
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:110000000000
  SERVER CREDITS LEFT/USED: 24/6
  CARD COUNTERS: FLASH 336, UNLOCK 97
  Elapsed: 3 secs.
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED
  PLEASE CONNECT PHONE IN EMP BOOTROM MODE (HOLD "2+5")
  CFG:110000000000
  ChipID900,EMP protocol:0401
  BOOTROM MODE DETECTED
  OTP DBG: [1,53,1,3569790311XXXX]
  OTP LOCKED:1 CID:53 PAF:1 IMEI:35697903114329 CERT:RED
  LDR:2009-07-31 10:42 1207-6250_DB3200_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A084
  LDR:2009-07-31 10:44 1207-6251_DB3200_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A084
  GOT CHALLENGE
  GOT SEED:F2665DBA358073723590E91B
  GOT RESPONSE
  signoff response ok
  P96 AUTH PASSED
  DEVICE KEY:8B77ADA0CA4909B2BD7845590F38985A (0)
  RESTARTING...
  ChipID900,EMP protocol:0401
  BOOTROM MODE DETECTED
  OTP DBG: [1,53,1,3569790311XXXX]
  OTP LOCKED:1 CID:53 PAF:1 IMEI:35697903114329 CERT:RED
  LDR:2009-04-21 18:27 1207-6247_DB3200_RESET_LOADER_ACC_SDRAM_R2A081
  LDR:2009-04-21 18:28 1207-6248_DB3200_RESET_LOADER_APP_SDRAM_R2A081
  GOT CHALLENGE
  GOT SEED:40228161358073723590E91B
  GOT RESPONSE
  signoff response ok
  P96 AUTH PASSED
  RESETTING SECURITY TO FACTORY STATE...
  RESTARTING...
  ChipID900,EMP protocol:0401
  BOOTROM MODE DETECTED
  OTP DBG: [1,53,1,3569790311XXXX]
  OTP LOCKED:1 CID:53 PAF:1 IMEI:3569790311XXXX CERT:BROWN
  LDR:2009-07-31 10:49 1207-6245_DB3200_PRODUCTION_LOADER_ACC_SDRAM_R2A084
  LDR:2009-07-31 10:50 1207-6246_DB3200_PRODUCTION_LOADER_APP_SDRAM_R2A084
  WRITING SEMCBOOT...
  PREPARING SECURITY...
  WRITING CLEAR SIMLOCK UNITS...
  ALL UNLOCK/LOCK CODES SET TO "71633310"
  CHANGING DOMAIN TO "CURRENT"
  SIGNING...
  DEVICE KEY RESTORED
  Unlock FINISHED
  Elapsed: 38 secs.

  Cố gắng tiếng việt có dấu nha bạn, đã edit giúp
   
 2. dongnaigsm

  dongnaigsm Lãnh Đạo Forum Administrator

  Tham gia ngày:
  18/2/14
  Bài viết:
  3,775
  Đã được thích:
  7,473
  Down file, liên hệ yahoo giúp nạp qua teamview nhé