Thông tin iOS 14.4 Final IPSW Download Links

Thảo luận trong 'TẤT CẢ VỀ IOS'

 1. namnhatrang

  namnhatrang SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,599
  Đã được thích:
  142
  Giới tính:
  Nam
  Download iPhone Firmware Files From  Latest:
  14.4 (6s):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (6s+):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (SE):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (7 GSM+CDMA):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (7+ GSM+CDMA):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (7 GSM):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (7+ GSM):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (8 GSM+CDMA):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (8 Plus GSM+CDMA):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (8 GSM):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (8 Plus GSM):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (X GSM+CDMA):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (X GSM):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (XS):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (XS Max (China)):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (XS Max (Global)):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (XR):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (11):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (11 Pro):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (11 Pro Max):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (SE 2):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (12 mini):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (12):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (12 Pro):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (12 Pro Max):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Download iPad Firmware Files From  Latest:
  14.4 (iPad Air 2 Wi-Fi):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Air 2 Cellular):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Mini 4 Cellular):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro Wi-Fi):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro Cellular):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 9.7 Cellular):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad 5 Wi-Fi):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad 5 Cellular):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 10.5 Cellular):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad 6 Wi-Fi):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad 6 Cellular):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 11 Cellular):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 11 Cellular 1TB):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Mini 5 Wi-Fi):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Mini 5 Cellular):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Air 3 Wi-Fi):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Air 3 Cellular):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad 7 Wi-Fi):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad 7 Cellular):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi 2nd Gen):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 11 Cellular 2nd Gen):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 4th Gen):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 4th Gen):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad 8 Wi-Fi):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad 8 Cellular):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Air 4 Wi-Fi):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.4 (iPad Air 4 Cellular):
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  __________________