[Cần bán] iPhone Giá Sỉ | iPhone 4 | iPhone 4S | iPhone 5 | iphone 5S | iphone 6

Thảo luận trong 'IPHONE - IPAD - IPOD - MACBOOK'

 1. iphonegiasi

  iphonegiasi Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  2/11/14
  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bảng Giá iphone sỉ 24/4 Đến <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  _____________________
  iphone ipad cũ ko phụ kiện
  iphone 4 đen

  8gb đen kính xấu 90% ===
  16g đen kính xấu 90% 1t85
  32g đen kính xấu 90% 1t95
  =====
  8gb đen 95% ==
  16g đen 95% 1t9
  32g đen 95% 2t0
  =====
  8gb đen likenew 99% 1t95
  16g đen likenew 99% 2t05
  32g đen likenew 99% 2t15
  =====
  16g đen fullbox new 2t3
  32g đen fullbox new 2t4
  =====
  iphone 4 trắng

  8gb trắng kính xấu 90% het
  16g trắng kính xấu 90% het
  32g trắng kính xấu 90% het

  =====
  8gb trắng 95% 1t90

  16g trắng 95% 1t95
  32g trắng 95% 2t05
  =====
  8gb trắng likenew 99% 2t05

  16g trắng likenew 99% 2t15
  32g trắng likenew 99% 2t25
  =====
  16g trắng fullbox new 2t40
  32g trắng fullbox new 2t50

  ______________________
  tất cả iphone ipad quốc tế
  iphone ipad cũ ko phụ kiện

  iphone 4s đen

  16g đen kính xấu 90% 2t4
  32g đen kính xấu 90% 2t6
  64g đen kính xấu 90% 2t8

  =====

  16g đen 95% 2t45
  32g đen 95% 2t65
  64g đen 95% 2t85
  =====

  16g đen likenew 99% 2t6
  32g đen likenew 99% 2t8
  64g đen likenew 99% 3t0
  =====

  16g đen fullbox new 2t85
  32g đen fullbox new 3t05
  64g đen fullbox new 3t25

  ____________________
  iphone 4s trắng
  16g trắng kính xấu 90% 2t45
  32g trắng kính xấu 90% 2t65
  64g trắng kính xấu 90% 2t85
  =====
  16g trắng 95% 2t55
  32g trắng 95% 2t75
  64g trắng 95% 2t95
  =====
  16g trắng likenew 99% 2t7
  32g trắng likenew 99% 2t9
  64g trắng likenew 99% 3t1
  =====
  16g trắng fullbox new 2t95
  32g trắng fullbox new 3t15
  64g trắng fullbox new 3t35

  _____________________
  lưu ý > giá bán sỉ cửa hàng
  khách lẻ mua +400k

  iphone ipad cũ ko phụ kiện
  iphone 5 lên 5s gold

  iphone 5 16g lên 5s gold 5t0
  iphone 5 32g lên 5s gold 5t2
  iphone 5 64g lên 5s gold 5t4

  ______________________
  iphone 5 đen
  16g đen kính vỏ xấu 90% 4t0
  32g đen kính vỏ xấu 90% 4t2
  64g đen kính vỏ xấu 90% 4t4
  =====
  16g đen 95% 4t25
  32g đen 95% 4t45
  64g đen 95% 4t65
  =====
  16g đen likenew 99% 4t45
  32g đen likenew 99% 4t65
  64g đen likenew 99% 4t85
  =====
  iphone 5 zin
  16g đen likenew 99% 4t55
  32g đen likenew 99% 4t75
  64g đen likenew 99% 4t95

  (zin nguyên bản óc chua bung)
  =====

  16g đen new 4t65
  32g đen new 4t85
  64G đen new 5t05

  =====
  16g đen fullbox new 5t05
  32g đen fullbox new 5t25
  64G đen fullbox new 5t45

  ____________________
  iphone 5 trắng
  16g trắng kính vỏ xấu 90% 4t5
  32g trắng kính vỏ xấu 90% 4t7
  64g trắng kính vỏ xấu 90% 4t9
  =====

  16g trắng 95% 4t8
  32g trắng 95% 5t0
  64g trắng 95% 5t2
  =====

  16g trắng likenew 99% 5t05
  32g trắng likenew 99% 5t25
  64g trắng likenew 99% 5t45

  16g trắng likenew 99% 5t15
  32g trắng likenew 99% 5t35
  64g trắng likenew 99% 5t55

  (zin nguyên bản óc chưa bung)
  =====
  16g trắng new 5t25
  32g trắng new 5t45
  64G trắng new 5t65
  =====
  16g trắng fullbox new 5t65

  32g trắng fullbox new 5t85
  64G trắng fullbox new 6t05
  [COLOR=#000000]=====[/COLOR]
  ____________________
  tất cả iphone ipad quốc tế

  iphone ipad cũ ko phụ kiện
  iphone 5s xám
  16g xám 95% 6t4
  32g xám 95% 7t7
  64g xám 95% 7t9
  =====
  16g xám 98% 6t7
  32g xám 98% 7t0
  64g xám 98% 7t2
  =====

  16g xám new 7t3
  32g xám new 7t6
  64g xám new 7t8
  =====

  16g xám fullbox new 7t7
  16g xám fullbox new 8t0
  16g xám fullbox new 8t2
  ___________________
  iphone 5s trắng

  16g trắng 95% 6t8
  32g trắng 95% 7t1
  64g trắng 95% 7t3
  =====
  16g trắng 98% 7t1

  32g trắng 98% 7t4
  64g trắng 98% 7t6
  =====
  16g trắng new 7t6
  32g trắng new 7t9
  64g trắng new 8t1

  =====
  16g trắng fullbox new 8t0

  32g trắng fullbox new 8t3
  64g trắng fullbox new 8t5
  ____________________
  iphone 5s vàng
  16g vàng 95% 7t2
  64g vàng 95% 7t7
  =====
  16g vàng 98% 7t5
  32g vàng 98% 7t8
  ]64g vàng 98% 8t0

  =====

  16g vàng new 8t0
  32g vàng new 8t3
  64g vàng new 8t5

  =====

  16g vàng fullbox new 8t4
  32g vàng fullbox new 8t7
  64g vàng fullbox new 8t9

  ____________________
  lưu ý > giá bán sỉ cho cửa hàng
  khách lẻ mua +400k

  ipad air 1 wifi 4g 99%
  16g đen 7t8 - trắng 8t1
  32g đen 8t1 - trắng 8t4

  =====
  ipad mini 1 wifi 4g 99%

  16g đen 5t3 - trắng 5t6
  32g đen 5t6 - trắng 5t9

  =====
  ipad 4 wifi 4g 98%

  16g đen 5t9 - trắng 6t1
  32g đen 6t1 - trắng 6t3
  =====
  ipad 3 wifi 4g
  16g đen 4t8 - trắng 5t0
  32g đen 5t0 - trắng 5t2

  =====
  ipad 2 wifi 3g
  16g đen 3t7 - trắng 3t9
  32g đen 3t9 - trắng 4t1

  __________________
  võ iphone 5g 3 màu bao khắc imei 280k
  võ iphone 5s 3 màu bao khắc imei 280k
  võ iphone 5 lên gold bao khắc imei 280k

  __________________
  Thời Gian Bảo Hành
  4 4s cũ mới 15 ngày | 5g 5s ipad cũ mới 10 ngày
  (nhận bảo hành sau 11h)

  Thời Gian Nhận Bảo Hành:
  thứ 2 => thứ 7: 11h - 17h | Chủ Nhật Không Nhận Bảo Hành

  +++++++
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    a hậu hàng bán đúng giá
  (Lưu ý > giá bán sỉ cho cửa hàng khách mua lẻ +400k)

  14 Kinh Dương Vương F13 Q6 HCM (gần hãng xe toyota)

  +++++++
  Đối Với Các Trường Hợp Sau
  Không Bảo Hành
  Treo cáp => Ko imei => icloud
  vân tay 5s => pin 4 4s => màn hình cảm ứng


  đặt hàng qua tin nhắn
  Tên + dt nhận | Số lượng hàng
  gửi tài khoản | gửi hàng về..
  (toa hàng gửi tỉnh 15tr hoặc 7> máy)

  ________________________
  Vietcombak 025100 666 6666 | Sacombank 0602 1111 1111
  Đông Á <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    | Agribank 1700206017671 | Nguyễn Thanh Hậu

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>