[Giúp đỡ] LG E440 FLASH ROM LỖI

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. hoangkhoa2013

  hoangkhoa2013 SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  18/2/14
  Bài viết:
  1,513
  Đã được thích:
  715
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  KĨ THUÂT ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
  Nơi ở:
  THUẬN AN BINH DƯƠNG
  anh em nào gặp lỗi này chưa giúp em vơi,úp rom qua tool chỉ chạy 5% KDZ thì tool báo lỗi rom,chuyển qua octopus thì báo lỗi này
  Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 2.0.6
  --------------------------------------------------------------------------------
  Checking data...OK
  Platform: LG MTK
  Selected port: COM3
  Selected baudrate: 921600
  Selected model: E440
  Selected USB connection type
  Please, disconnect battery and connect cable...OK
  Phone found.
  CPU name: MT6575
  CPU revision: 8A00.CB00.E201.0000
  Setting power state...OK
  Prepairing loader...OK
  Sending loader...OK
  Synchronizing with loader...
  Loader version: 3.2.132
  Detecting flash chip...OK
  Detecting EMMC flash chip...OK
  Reading info...OK
  Checking security...
  Checking security passed!
  --------------------------------------------------------------------------------
  IMEI: 356490-05-032157-2
  Bluetooth address: 40:B0:FA:59:84:BB
  Wi-Fi MAC address: 40:B0:FA:C9:25:53
  EMMC rpmb size: 2 Mb
  EMMC boot1 size: 2 Mb
  EMMC boot2 size: 2 Mb
  EMMC gp1 size: 0 Mb
  EMMC gp2 size: 0 Mb
  EMMC gp3 size: 0 Mb
  EMMC gp4 size: 0 Mb
  EMMC user area size: 3696 Mb
  --------------------------------------------------------------------------------
  Repairing EEPROM...Failed!
  --------------------------------------------------------------------------------
  Platform: LG MTK
  Selected port: COM3
  Selected baudrate: 921600
  Selected model: E440
  Selected USB connection type
  Please, disconnect battery and connect cable...Canceled!
  --------------------------------------------------------------------------------
  Checking data...OK
  Platform: LG MTK
  Selected port: COM3
  Selected baudrate: 921600
  Selected model: E440
  Selected USB connection type
  Please, disconnect battery and connect cable...OK
  Phone found.
  CPU name: MT6575
  CPU revision: 8A00.CB00.E201.0000
  Setting power state...OK
  Prepairing loader...OK
  Sending loader...OK
  Synchronizing with loader...
  Loader version: 3.2.132
  Detecting flash chip...OK
  Detecting EMMC flash chip...OK
  Reading info...OK
  Opening "LGE440AT-00-V10a-CIS-XXX-APR-27-2013+0.oct"...
  Writing Firmware...
  Formating filesystem...OK
  Unlocking Bootloader...OK
  Writing FILE_INFO...OK
  Writing MBR...Failed!
  Error code: QAZ6CQAWB5
  --------------------------------------------------------------------------------
  Platform: LG MTK
  Selected port: COM3
  Selected baudrate: 921600
  Selected model: E440
  Selected USB connection type
  Please, disconnect battery and connect cable...OK
  Phone found.
  CPU name: MT6575
  CPU revision: 8A00.CB00.E201.0000
  Setting power state...OK
  Prepairing loader...OK
  Sending loader...OK
  Synchronizing with loader...
  Loader version: 3.2.132
  Detecting flash chip...OK
  Detecting EMMC flash chip...OK
  Reading info...OK
  Checking security...
  Checking security passed!
  --------------------------------------------------------------------------------
  IMEI: 356490-05-032157-2
  Bluetooth address: 40:B0:FA:59:84:BB
  Wi-Fi MAC address: 40:B0:FA:C9:25:53
  EMMC rpmb size: 2 Mb
  EMMC boot1 size: 2 Mb
  EMMC boot2 size: 2 Mb
  EMMC gp1 size: 0 Mb
  EMMC gp2 size: 0 Mb
  EMMC gp3 size: 0 Mb
  EMMC gp4 size: 0 Mb
  EMMC user area size: 3696 Mb
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  Checking data...OK
  Platform: LG MTK
  Selected port: COM3
  Selected baudrate: 921600
  Selected model: E440
  Selected USB connection type
  Please, disconnect battery and connect cable...OK
  Phone found.
  CPU name: MT6575
  CPU revision: 8A00.CB00.E201.0000
  Setting power state...OK
  Prepairing loader...OK
  Sending loader...OK
  Synchronizing with loader...
  Loader version: 3.2.132
  Detecting flash chip...OK
  Detecting EMMC flash chip...OK
  Reading info...OK
  Opening "LGE440AT-00-V10a-CIS-XXX-APR-27-2013+0.oct"...
  Writing Firmware...
  Formating filesystem...OK
  Unlocking Bootloader...OK
  Writing FILE_INFO...OK
  Writing MBR...Failed!
  Error code: QAZ6CQAWB5
  Connecting to server support.octoplusbox.com:82...OK
  Authorizing...OK
  --------------------------------------------------------------------------------
  Platform: LG MTK
  Selected port: COM3
  Selected baudrate: 921600
  Selected model: E440
  Selected USB connection type
  Please, disconnect battery and connect cable...OK
  Phone found.
  CPU name: MT6575
  CPU revision: 8A00.CB00.E201.0000
  Setting power state...OK
  Prepairing loader...OK
  Sending loader...OK
  Synchronizing with loader...
  Loader version: 3.2.132
  Detecting flash chip...OK
  Detecting EMMC flash chip...OK
  Reading info...OK
  Checking security...
  Checking security passed!
  --------------------------------------------------------------------------------
  IMEI: 356490-05-032157-2
  Bluetooth address: 40:B0:FA:59:84:BB
  Wi-Fi MAC address: 40:B0:FA:C9:25:53
  EMMC rpmb size: 2 Mb
  EMMC boot1 size: 2 Mb
  EMMC boot2 size: 2 Mb
  EMMC gp1 size: 0 Mb
  EMMC gp2 size: 0 Mb
  EMMC gp3 size: 0 Mb
  EMMC gp4 size: 0 Mb
  EMMC user area size: 3696 Mb
  --------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
  Platform: LG MTK
  Selected port: COM3
  Selected baudrate: 921600
  Selected model: E440
  Selected USB connection type
  Please, disconnect battery and connect cable...OK
  Phone found.
  CPU name: MT6575
  CPU revision: 8A00.CB00.E201.0000
  Setting power state...OK
  Prepairing loader...OK
  Sending loader...OK
  Synchronizing with loader...
  Loader version: 3.2.132
  Detecting flash chip...OK
  Detecting EMMC flash chip...OK
  Reading info...OK
  Checking security...
  Checking security passed!
  --------------------------------------------------------------------------------
  IMEI: 356490-05-032157-2
  Bluetooth address: 40:B0:FA:59:84:BB
  Wi-Fi MAC address: 40:B0:FA:C9:25:53
  EMMC rpmb size: 2 Mb
  EMMC boot1 size: 2 Mb
  EMMC boot2 size: 2 Mb
  EMMC gp1 size: 0 Mb
  EMMC gp2 size: 0 Mb
  EMMC gp3 size: 0 Mb
  EMMC gp4 size: 0 Mb
  EMMC user area size: 3696 Mb
  --------------------------------------------------------------------------------
  Selecting output file...OK
  Destination file: "E440_356490050321572_26-10-2015_17-54-41.EEP"
  Reading EEPROM...OK
  --------------------------------------------------------------------------------
  Platform: LG MTK
  Selected port: COM3
  Selected baudrate: 921600
  Selected model: E440
  Selected USB connection type
  Please, disconnect battery and connect cable...OK
  Phone found.
  CPU name: MT6575
  CPU revision: 8A00.CB00.E201.0000
  Setting power state...OK
  Prepairing loader...OK
  Sending loader...OK
  Synchronizing with loader...
  Loader version: 3.2.132
  Detecting flash chip...OK
  Detecting EMMC flash chip...OK
  Reading info...OK
  Checking security...
  Checking security passed!
  --------------------------------------------------------------------------------
  IMEI: 356490-05-032157-2
  Bluetooth address: 40:B0:FA:59:84:BB
  Wi-Fi MAC address: 40:B0:FA:C9:25:53
  EMMC rpmb size: 2 Mb
  EMMC boot1 size: 2 Mb
  EMMC boot2 size: 2 Mb
  EMMC gp1 size: 0 Mb
  EMMC gp2 size: 0 Mb
  EMMC gp3 size: 0 Mb
  EMMC gp4 size: 0 Mb
  EMMC user area size: 3696 Mb
  --------------------------------------------------------------------------------
  Opening "E440_356490050321572_26-10-2015_17-54-41.eep"...OK
  Writing EEPROM...Failed!
  --------------------------------------------------------------------------------
  Checking data...OK
  Platform: LG MTK
  Selected port: COM3
  Selected baudrate: 921600
  Selected model: E440
  Selected USB connection type
  Please, disconnect battery and connect cable...OK
  Phone found.
  CPU name: MT6575
  CPU revision: 8A00.CB00.E201.0000
  Setting power state...OK
  Prepairing loader...OK
  Sending loader...OK
  Synchronizing with loader...
  Loader version: 3.2.132
  Detecting flash chip...OK
  Detecting EMMC flash chip...OK
  Reading info...OK
  Opening "LGE440AT-00-V10a-CIS-XXX-APR-27-2013+0.oct"...
  Writing Firmware...
  Formating filesystem...OK
  Unlocking Bootloader...OK
  Writing FILE_INFO...OK
  Writing MBR...Failed!
  Error code: QAZ6CQAWB5
   
 2. duchungmobile

  duchungmobile Staff Member THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  26/5/14
  Bài viết:
  793
  Đã được thích:
  585
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  mobile repair service
  Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 2.2.4
  --------------------------------------------------------------------------------
  Checking data...OK
  Platform: LG MTK
  Selected port: COM46
  Selected baudrate: 921600
  Selected model: E440
  Selected USB connection type
  Please, disconnect battery and connect cable...OK
  Phone found.
  CPU name: MT6575
  CPU revision: 8A00.CB00.E201.0000
  Setting power state...OK
  Prepairing loader...OK
  Sending loader...OK
  Synchronizing with loader...
  Loader version: 3.2.132
  Detecting flash chip...OK
  Detecting EMMC flash chip...OK
  Reading info...OK
  Opening "LGE440AT-00-V10a-CIS-XXX-APR-27-2013+0.oct"...
  Writing Firmware...
  Formating filesystem...OK
  Unlocking Bootloader...OK
  Writing FILE_INFO...OK
  Writing MBR...Failed!
  Error code: QAZ6CQAWB5
  Performed by 2.2.4 software version.
  Giống nhau vậy , fix dc chưa bạn
   
  lamson1988 thích bài này.
 3. lamson1988

  lamson1988 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  24/9/14
  Bài viết:
  61
  Đã được thích:
  5
   
 4. lamson1988

  lamson1988 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  24/9/14
  Bài viết:
  61
  Đã được thích:
  5
  có ai cứu em phát