Thông tin LG Phoenix 4 X210APM Unlock Network - Mở Mạng

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. kithuatmobile

  kithuatmobile thanhnamPDAviet NEW VIP

  Tham gia ngày:
  28/2/17
  Bài viết:
  481
  Đã được thích:
  27
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Mobile
  Nơi ở:
  Hải Dương
  LG Phoenix 4 X210APM Unlock Network - Mở Mạng

  LG Phoenix 4 X210APM Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công
  LG Phoenix 4 X210APM Unlock Network Online Via Teamviewer


  Mã:
  @thanhnamPDAviet[/COLOR][/FONT]
  [COLOR=#ff00ff][FONT=Open Sans]Check adb server status... OK
  Search LG Modem port...
  Detected LG Modem port at COM115
  Read data from phone...
  Check adb server status... OK
  Checking adb...
  SW Version: X210APM10h
  Searching server...
  Waiting for server answer...
  Checking phone at COM114
  Detected ID: 0000100C (MSM8909)
  SW Version: MPSS.JO.3.0.c12-00013-8937_GENNS_PACK-1
  Reading ESN... OK
  Read SPC...
  SPC: 000000
  Unlock SPC... OK
  Backuping RFNV... OK
  Backuping Feature Mask... OK
  Backuping NV Item... OK
  Backuping NV Item SIM1... OK
  Backuping NV Item SIM2... OK
  Backuping Provisioning Item Files... OK
  Phone mode is NORMAL
  Switch to DOWNLOAD mode
  Phone detected!
  Laf Protocol: 01000009
  Model name: LM-X210APM
  Software verion: X210APM10h
  Android verion: 7.1.2
  Target operator: ATT
  Target country: US
  Chipset: msm8937
  IMEI: 353934094942466
  Detecting write method...
  Init write method... fail
  Init misc method... fail
  Init sign method...
  Execute sign method... done
  Checking sign method...
  Laf cmd info: send LAF_CMD_KILO, retry #1 done
  Laf cmd info: send LAF_CMD_KILO, retry #1
  Laf cmd info: send LAF_CMD_KILO, retry #1
  Laf cmd info: send LAF_CMD_KILO, retry #1
  Reboot...
  Phone detected!
  Reading QCN file... OK
  Checking phone at COM114
  Detected ID: 0000100C (MSM8909)
  SW Version: MPSS.JO.3.0.c12-00013-8937_GENNS_PACK-1
  Read SPC...
  SPC: 000000
  Unlock SPC... OK
  Checking paths... OK
  Restoring EFS Backup... OK
  Restoring NV Items... OK
  Restoring NV Item SIM1... OK
  Restoring NV Item SIM2... OK
  Restoring Provisioning Item Files... OK
  Search LG Modem port...
  Detected LG Modem port at COM115
  Read data from phone...
  Unlock done  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>