Thông tin LG V522 Unlock | LG V522 Mở Mạng By Z3X LG

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. kithuatmobile

  kithuatmobile thanhnamPDAviet NEW VIP

  Tham gia ngày:
  28/2/17
  Bài viết:
  325
  Đã được thích:
  16
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Mobile
  Nơi ở:
  Hải Dương
  LG V522 Unlock | LG V522 Mở Mạng By Z3X LG

  LG V522 Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công
  LG V522 Unlock Network By Z3X LG


  Mã:
  @thanhnamPDAviet[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [COLOR=#ff00ff][SIZE=14px][FONT=Segoeui]Checking phone at COM77
  Detected ID: 0000100E (MSM8952)
  SW Version: MPSS.TA.1.0.c3.3-00015-8952_GEN_PACK-1.79167.2
  Reading ESN... OK
  Read SPC...
  SPC: 000000
  Unlock SPC... OK
  Backuping RFNV... OK
  Backuping Feature Mask... OK
  Backuping NV Item... OK
  Backuping NV Item SIM1... OK
  Backuping NV Item SIM2... OK
  Backuping Provisioning Item Files... OK
  Phone mode is NORMAL
  Switch to DOWNLOAD mode
  Phone detected!
  Read security zone...
  Laf Protocol: 01000004
  Model name: LG-V522
  Software verion: V52220a
  Android verion: 7.0
  Target operator: RGS
  Target country: CA
  Chipset: msm8952
  IMEI: 358647070752940
  Save part1... done
  Save part2... done
  Save part3... done
  Sec zone saved: ..\Backup\V522_358647070752940_16052019_190141.lgsb1
  Write security zone...
  Erase part1... done
  Erase part2... done
  Erase part3... done
  Reboot...
  Phone detected!
  Reading QCN file... OK
  Checking phone at COM77
  Detected ID: 0000100E (MSM8952)
  SW Version: MPSS.TA.1.0.c3.3-00015-8952_GEN_PACK-1.79167.2
  Read SPC...
  SPC: 000000
  Unlock SPC... OK
  Checking paths... OK
  Restoring EFS Backup... OK
  Restoring NV Items... OK
  Restoring NV Item SIM1... OK
  Restoring NV Item SIM2... OK
  Restoring Provisioning Item Files... OK
  Unlock done!
  Elapsed: 327 secs. --> (v9.61)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>