Thông tin Meizu M6 Note M721C Tiếng Việt - Chplay

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. kithuatmobile

  kithuatmobile thanhnamPDAviet NEW VIP

  Tham gia ngày:
  28/2/17
  Bài viết:
  369
  Đã được thích:
  20
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Mobile
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Meizu M6 Note M721C Tiếng Việt - Chplay

  Meizu M6 Note M721C Phiên Bản China ,Không Có Sẵn Tiếng Việt ^& Chplay,Up Rom Quốc Tế Full Ngôn Ngữ Và Google Apps.


  Mã:
  @thanhnamPDAviet[/COLOR][/FONT]
  [COLOR=#b300b3][FONT=Open Sans]Operation : Flash
  Checking for existing devices...Not Found
  Turn Off phone, hold Vol UP + Vol DOWN and insert USB cable.
  Some phones may need Special Boot Cable or TestPoint for EDL mode.
  Found Port : Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 (COM65)
  Driver Info : HS Corporation, ghsser.sys, 10.2104.1.2
  Connecting to phone...OK
  Waiting for response...OK
  Init Handshake Sequence...OK
  Hardware ID : E1600400 [8953] 21171620
  OPK_DATA : D0AA91A220EE255514E151360662EC176D633402E7032F91A865CF12D9075CF0
  Initializing Protocol...OK
  Using Auto Loader Selection [1]
  Preparing Loader...Done
  Sending Loader [8953_020]...Done
  Executing Loader...OK
  Detecting Chip Type...OK
  Hardware : 8953, eMMC, 32 GB
  LU Count : 1 [0x03A3E000]
  Payload Info : In: 262144 [4096], Out: 1048576, Sector Size: 512
  Writing [NON-HLOS.bin] -> [modem] ...Done
  Writing [sbl1.mbn] -> [sbl1] ...Done
  Writing [sbl1.mbn] -> [sbl1bak] ...Done
  Writing [rpm.mbn] -> [rpm] ...Done
  Writing [rpm.mbn] -> [rpmbak] ...Done
  Writing [tz.mbn] -> [tz] ...Done
  Writing [tz.mbn] -> [tzbak] ...Done
  Writing [devcfg.mbn] -> [devcfg] ...Done
  Writing [devcfg.mbn] -> [devcfgbak] ...Done
  Writing [adspso.bin] -> [dsp] ...Done
  Writing [splash.img] -> [splash] ...Done
  Writing [emmc_appsboot.mbn] -> [aboot] ...Done
  Writing [emmc_appsboot.mbn] -> [abootbak] ...Done
  Writing [boot.img] -> [boot] ...Done
  Writing [recovery.img] -> [recovery] ...Done
  Writing [cache_1.img] -> [cache] ...Done
  Writing [cache_2.img] -> [cache] ...Done
  Writing [cache_3.img] -> [cache] ...Done
  Writing [devinfo_reset.bin] -> [devinfo] ...Done
  Writing [mdtp.img] -> [mdtp] ...Done
  Writing [lksecapp.mbn] -> [lksecapp] ...Done
  Writing [lksecapp.mbn] -> [lksecappbak] ...Done
  Writing [cmnlib.mbn] -> [cmnlib] ...Done
  Writing [cmnlib.mbn] -> [cmnlibbak] ...Done
  Writing [cmnlib64.mbn] -> [cmnlib64] ...Done
  Writing [cmnlib64.mbn] -> [cmnlib64bak] ...Done
  Writing [keymaster.mbn] -> [keymaster] ...Done
  Writing [keymaster.mbn] -> [keymasterbak] ...Done
  Writing [dp_AP_signed.mbn] -> [apdp] ...Done
  Writing [dp_MSA_signed.mbn] -> [msadp] ...Done
  Writing [devinfo.bin] -> [devinfo1] ...Done
  Writing [custom_1.img] -> [custom] ...Done
  Writing [custom_2.img] -> [custom] ...Done
  Writing [custom_3.img] -> [custom] ...Done
  Writing [custom_4.img] -> [custom] ...Done
  Writing [custom_5.img] -> [custom] ...Done
  Writing [custom_6.img] -> [custom] ...Done
  Writing [system_1.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_2.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_3.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_4.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_5.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_6.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_7.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_8.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_9.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_10.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_11.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_12.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_13.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_14.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_15.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_16.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_17.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_18.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_19.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_20.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_21.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_22.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_23.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_24.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_25.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_26.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_27.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_28.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_29.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_30.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_31.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_32.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_33.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_34.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_35.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_36.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_37.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_38.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_39.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_40.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_41.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_42.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_43.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_44.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_45.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_46.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_47.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_48.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_49.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_50.img] -> [system] ...Done
  Writing [system_51.img] -> [system] ...Done
  Writing [userdata_1.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_2.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_3.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_4.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_5.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_6.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_7.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_8.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_9.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_10.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_11.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_12.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_13.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_14.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_15.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_16.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_17.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_18.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_19.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_20.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_21.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_22.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_23.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_24.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_25.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_26.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_27.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_28.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_29.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_30.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_31.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_32.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_33.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_34.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_35.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_36.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_37.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_38.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_39.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_40.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_41.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_42.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_43.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_44.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_45.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_46.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_47.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_48.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_49.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_50.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_51.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_52.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_53.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_54.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_55.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_56.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_57.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_58.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_59.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_60.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_61.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_62.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_63.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_64.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [userdata_65.img] -> [userdata] ...Done
  Writing [gpt_main0.bin] -> [PrimaryGPT] ...Done
  Writing [gpt_backup0.bin] -> [BackupGPT] ...Done
  Applying Patches................Done
  Resetting device...Done
  Operation Finished.
  QcFire Ver. 4.5


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>