Thông tin Meizu M6S M712H Remove Password - Flyme Account

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. kithuatmobile

  kithuatmobile thanhnamPDAviet NEW VIP

  Tham gia ngày:
  28/2/17
  Bài viết:
  481
  Đã được thích:
  27
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Mobile
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Meizu M6S M712H Remove Password - Flyme Account

  Meizu M6S M712H Khóa Mã Bảo Vệ Màn Hình,Mở Khóa Thành Công
  Meizu M6S M712H Lock Screen,Remove Lock Screen Done

  Tags:Meizu M6S M712H Lock Screen,Meizu M6S M712H Mã Bảo Vệ,Meizu M6S M712H Hanset,Meizu M6S M712H Flyme ID,Meizu M6S M712H Factory,Meizu M6S M712H Flyme Account,Meizu M6S M712H Rom,20180313145953_intl_prd_fvcs_stable_6.3.1.0G,
  Mã:
  @thanhnamPDAviet[/COLOR][/FONT]
  [COLOR=#ff00ff][FONT=Open Sans]Firmware package: 20180313145953_intl_prd_fvcs_stable_6.3.1.0G
  Processing fastboot flashing on Android ADB Interface[04958d3346e4]
  Flashing in progress. Do not turn off the device !!!
  Bootloader is locked and secure boot enabled.
  Performing authentication...
   [SERVER] MEIZU_FL [M1712,712HFCSH225NJ000] ref id: MF05831000015, cost: 5, your balance: 5
  Backup important partitions...
   Dump private partition... Done
   Dump proinfo partition... Done
   Dump devinfo partition... Done
   Dump efs partition... Done
  Backups saved to \\%BACKUPS%\Meizu\M1712(M6s)\!Backups\712HFCSH225NJ00004958D3346E400000000000000000000\
  Flashing ldfw: ldfw_7872-sign.bin (3.92 MiB)
  sending 'ldfw' (4016 KB)... OKAY [ 0.453s]
  writing 'ldfw'... OKAY [ 0.125s]
  Flashing boot: boot-sign.img (16.06 MiB)
  sending 'boot' (16444 KB)... OKAY [ 0.357s]
  writing 'boot'... OKAY [ 0.511s]
  Flashing recovery: recovery-sign.img (24.11 MiB)
  sending 'recovery' (24688 KB)... OKAY [ 0.537s]
  writing 'recovery'... OKAY [ 2.828s]
  Erasing devinfo
  erasing 'devinfo'... OKAY [ 0.061s]
  Flashing devinfo: devinfo.bin (523 bytes)
  erasing 'devinfo'... OKAY [ 0.059s]
  sending 'devinfo' (0 KB)... OKAY [ 0.004s]
  writing 'devinfo'... OKAY [ 0.075s]
  Flashing logo: logo.bin (1020.77 KiB)
  erasing 'logo'... OKAY [ 0.074s]
  sending 'logo' (1020 KB)... OKAY [ 0.118s]
  writing 'logo'... OKAY [ 0.169s]
  Flashing system: system.img (2.15 GiB)
  erasing 'system'... OKAY [ 0.360s]
  sending sparse 'system' (715986 KB)... OKAY [ 16.209s]
  writing 'system'... OKAY [ 78.033s]
  sending sparse 'system' (716744 KB)... OKAY [ 16.603s]
  writing 'system'... OKAY [ 39.129s]
  sending sparse 'system' (690713 KB)... OKAY [ 15.715s]
  writing 'system'... OKAY [170.145s]
  sending sparse 'system' (127833 KB)... OKAY [ 2.960s]
  writing 'system'... OKAY [ 27.738s]
  Flashing custom: custom.img (39.95 MiB)
  erasing 'custom'... OKAY [ 1.061s]
  sending 'custom' (40912 KB)... OKAY [ 0.959s]
  writing 'custom'... OKAY [ 2.519s]
  Flashing userdata: userdata.img (49.25 MiB)
  erasing 'userdata'... OKAY [ 2.645s]
  sending 'userdata' (50428 KB)... OKAY [ 1.096s]
  writing 'userdata'... OKAY [ 7.034s]
  Flashing cache: cache.img (4.99 MiB)
  erasing 'cache'... OKAY [ 1.049s]
  sending 'cache' (5112 KB)... OKAY [ 0.585s]
  writing 'cache'... OKAY [ 1.018s]
  Flashing set: bootloader-sign.bin (1.39 MiB)
  sending 'set' (1419 KB)... OKAY [ 0.165s]
  writing 'set'... OKAY [ 1.287s]
  erase metadata
  erasing 'metadata'... OKAY [ 0.059s]
  Reboot system
  rebooting... Fastboot flashing completed in 6 mins 54.603 s  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>