[Miễn phí] nexus 7 3g downgrade 5.1.1 về 4.2.2

Thảo luận trong 'DỊCH VỤ UNLOCK - FILE - GIẢI PHÁP'

 1. Long74GSM

  Long74GSM Service Products News & Updates Moderator

  Tham gia ngày:
  22/7/14
  Bài viết:
  2,081
  Đã được thích:
  1,917
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Android-eMMC
  Nơi ở:
  ZALO : 0908182048
  ...
  (bootloader) erasing userdata...
  (bootloader) erasing userdata done
  (bootloader) erasing cache...
  (bootloader) erasing cache done
  (bootloader) unlocking...
  (bootloader) Bootloader is unlocked now.
  OKAY [ 17.120s]
  finished. total time: 17.121s
  erasing 'boot'...
  OKAY [ 0.032s]
  finished. total time: 0.033s
  ******** Did you mean to fastboot format this ext4 partition?
  erasing 'cache'...
  OKAY [ 0.088s]
  finished. total time: 0.089s
  erasing 'recovery'...
  OKAY [ 0.032s]
  finished. total time: 0.034s
  ******** Did you mean to fastboot format this ext4 partition?
  erasing 'system'...
  OKAY [ 0.720s]
  finished. total time: 0.721s
  ******** Did you mean to fastboot format this ext4 partition?
  erasing 'userdata'...
  OKAY [ 4.970s]
  finished. total time: 4.973s
  target didn't report max-download-size
  sending 'bootloader' (2096 KB)...
  OKAY [ 0.300s]
  writing 'bootloader'...
  OKAY [ 1.219s]
  finished. total time: 1.521s
  rebooting into bootloader...
  OKAY [ 0.021s]
  finished. total time: 0.023s
  target didn't report max-download-size
  sending 'radio' (16384 KB)...
  OKAY [ 2.218s]
  writing 'radio'...
  OKAY [ 0.684s]
  finished. total time: 2.904s
  rebooting into bootloader...
  OKAY [ 0.022s]
  finished. total time: 0.023s
  target didn't report max-download-size
  archive does not contain 'boot.sig'
  archive does not contain 'recovery.sig'
  archive does not contain 'system.sig'
  archive does not contain 'vendor.img'
  wiping userdata...
  Creating filesystem with parameters:
  Size: 30063722496
  Block size: 4096
  Blocks per group: 32768
  Inodes per group: 8192
  Inode size: 256
  Journal blocks: 32768
  Label:
  Blocks: 7339776
  Block groups: 224
  Reserved block group size: 1024
  Created filesystem with 11/1835008 inodes and 159204/7339776 blocks
  wiping cache...
  Creating filesystem with parameters:
  Size: 464519168
  Block size: 4096
  Blocks per group: 32768
  Inodes per group: 7088
  Inode size: 256
  Journal blocks: 1772
  Label:
  Blocks: 113408
  Block groups: 4
  Reserved block group size: 31
  Created filesystem with 11/28352 inodes and 3654/113408 blocks
  --------------------------------------------
  Bootloader Version...: 4.18
  Baseband Version.....: 1231_0.17.0_1205
  • Serial Number........: 015d49069xxxxxxx
  --------------------------------------------
  checking product...
  OKAY [ 0.040s]
  checking version-bootloader...
  OKAY [ 0.021s]
  checking version-baseband...
  OKAY [ 0.028s]
  sending 'boot' (4944 KB)...
  OKAY [ 0.687s]
  writing 'boot'...
  OKAY [ 0.243s]
  sending 'recovery' (5446 KB)...
  OKAY [ 0.749s]
  writing 'recovery'...
  OKAY [ 0.220s]
  erasing 'system'...
  OKAY [ 0.115s]
  sending 'system' (471972 KB)...
  OKAY [ 63.563s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 26.639s]
  erasing 'userdata'...
  OKAY [ 4.965s]
  sending 'userdata' (139157 KB)...
  OKAY [ 18.650s]
  writing 'userdata'...
  OKAY [ 12.688s]
  erasing 'cache'...
  OKAY [ 0.084s]
  sending 'cache' (9052 KB)...
  OKAY [ 1.235s]
  writing 'cache'...
  OKAY [ 0.560s]
  rebooting...

  finished. total time: 130.678s
  Press any key to exit...

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  [​IMG]