Nokia change firmware không thể và có thể

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

 1. TuanVT

  TuanVT Cựu Thành Viên 4rum THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  14/2/14
  Bài viết:
  405
  Đã được thích:
  1,025
  Giới tính:
  Nam
  Có thể:

  N95 RM421 to RM320 => OK

  N96 RM472 to RM247 => OK

  5610d-2b RM-359 to RM-358 => OK

  6086_RM-188 to 6085_RM-198 => OK

  5310b RM304 to RM303 => OK

  E71 RM-357 to RM-346 => OK

  E71 RM-407 to RM-346 => OK

  6121c rm-308 to rm-243 = OK

  5300b to 5300 => OK

  3500cb (Rm-273) to 3500c (Rm-272) => OK

  6234 to 6233 => OK

  6133 to 6131 => OK

  6300b to 6300 => OK

  5300b to 5300 = ok

  6234 to 6233 = ok

  6133 to 6131 = ok

  6300b to 6300 = ok

  6086_RM-188 to 6085_RM-198 : OK

  6126 (rm-126) => 6131/6133 (rm-115) = OK

  6121c rm-308 flash qua rm-243 = OK,

  E63 RM-499 to RM-437 = ok

  E66 Rm-420 E66-3 to RM343 E66-1 => OK

  RM-271 6555 to RM-429 3610a = ok

  RM-289 6555b to RM-429 3610a = ok

  e66-2 rm-345 to rm-343 = ok

  RM-507 to RM-505 ok

  E 63 rm450 to rm437 ->ok

  3110c (rm-237) to 3500c (rm-272)->OK

  680s-2b (rm-393) to 2680s (rm-392) -> Ok.

  6555 rm271 to rm429 = ok

  7510A-B Rm 399 to Rm398 = OK

  6210s RM-408 KOREA to RM-367 = OK,

  E72 RM-529 to RM-530 = ok


  Không thể:


  N95 RM-160 to RM-159 => Không thể

  5610d-2b RM-359 to RM-242 => Không thể

  5610d-2b RM-359 to RM-242 => Không thể

  6086_RM-260 to 6085_RM-198 => Không thể

  6500c RM-397 to 6500c RM-265 => Không thể

  6301 to 6300 => Không thể

  N81 RM-256 to RM-223 => Không thể

  N81 RM-256 to RM-179 => Không thể

  E71 RM-493 to RM-247 => Không thể

  N81 rm-256 to rm-223 = Không thể

  N81 rm-256 to rm-179 = Không thể

  6086_RM-260 to 6085_RM-198 : Không thể

  E71 RM-493 to RM-346: Không thể

  5800 RM-428 to 5800 RM-356 :Không thể

  N96 RM-297 to N96 RM-247: Không thể

  N85 RM-334 to RM-333 :Không thể

  N97 Rm-507 to Rm-505 : Không thể

  N95 RM-160 to RM-159 => Không thể

  5610d-2b RM-359 to RM-242 => Không thể

  5610d-2b RM-359 to RM-242 => Không thể

  6086_RM-260 to 6085_RM-198 => Không thể

  6500c RM-397 to 6500c RM-265 => Không thể

  6301 to 6300 => Không thể

  N81 RM-256 to RM-223 => Không thể

  N81 RM-256 to RM-179 => Không thể

  E71 RM-493 to RM-247 => Không thể

  N81 rm-256 to rm-223 = Không thể

  N81 rm-256 to rm-179 = Không thể

  6086_RM-260 to 6085_RM-198 :Không thể

  E71 RM-493 to RM-346:Không thể

  N96 RM-297 to N96 RM-247:Không thể


  Trên đây 1 số đời máy có thể và không thể mong AE bổ sung thêm.
   
  thanhdungiphonedongnaigsm thích bài này.