Kinh Doanh Rom Qmobile JazzX JS7

Thảo luận trong 'DỊCH VỤ UNLOCK - FILE - GIẢI PHÁP'

 1. TH Mobile

  TH Mobile Staff Member Moderator

  Tham gia ngày:
  30/4/16
  Bài viết:
  689
  Đã được thích:
  419
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Đập phá mobile
  Nơi ở:
  Vi Thanh - Hậu Giang
  Operation : Check / Read Info [ v1.58 ]

  1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back
  2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey

  Wait for phone...
  Phone found! [ 13 ]
  Sync...
  Inital Boot Ok!
  BB_CPU_PID : 6580
  BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
  BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
  Processing BROM stage
  Settings for BROM configured!
  SecCfgVal : 0x00000000
  BromVer : 0x00FF
  BLVersion : 0x0001
  PreLoader : Active [ Boot with PL ]
  BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
  Processing DA stage
  DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
  Sending and initialize DA ...
  Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
  NAND Flash : NOT INSTALLED
  eMMC Flash : 7001004548384345380111DF61946337
  Initialize Memory ...
  DRAM already initialized by Preloader
  DAgent sent , init HW now
  eMMC FlashIC initialized
  [eMMC] : FLASH_VEN : 0x70 , OEM : 0100
  [eMMC] : FLASH_INF : [KINGSTON] , 8EC8H
  [eMMC] : FLASH_CID : 7001004548384345380111DF61946337
  [eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
  [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001C8000000
  [eMMC] : FLASH_UCP : 7296 MiB [eMMC 8 GiB]
  DEV RID : 0x324D04A30A400782A6B5B644ACFD8741
  INT RAM : 0x00020000
  EXT RAM : 0x40000000 [1 GiB]
  BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT
  SOC VERIFY : C1
  Boot Ok!

  [AP] : Initial info read Ok!

  Brand : JazzX JS7
  ProdName : JazzX JS7
  ProdModel : JS7
  Device : JS7
  AndroidVer: 5.1
  MTKxCPU : MT6580
  MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2_VANZO6580.WEG.L_P50

  Done!
  Elapsed: 00:00:06
  Reconnect Power/Cable!


  Operation : Format FileSystem [ v1.58 ]

  1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back
  2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey

  Wait for phone...
  Phone found! [ 13 ]
  Sync...
  Inital Boot Ok!
  BB_CPU_PID : 6580
  BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
  BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
  Processing BROM stage
  Settings for BROM configured!
  SecCfgVal : 0x00000000
  BromVer : 0x00FF
  BLVersion : 0x0001
  PreLoader : Active [ Boot with PL ]
  BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
  Processing DA stage
  DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
  Sending and initialize DA ...
  Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
  NAND Flash : NOT INSTALLED
  eMMC Flash : 7001004548384345380111DF61946337
  Initialize Memory ...
  DRAM already initialized by Preloader
  DAgent sent , init HW now
  eMMC FlashIC initialized
  [eMMC] : FLASH_VEN : 0x70 , OEM : 0100
  [eMMC] : FLASH_INF : [KINGSTON] , 8EC8H
  [eMMC] : FLASH_CID : 7001004548384345380111DF61946337
  [eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
  [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001C8000000
  [eMMC] : FLASH_UCP : 7296 MiB [eMMC 8 GiB]
  DEV RID : 0x324D04A30A400782A6B5B644ACFD8741
  INT RAM : 0x00020000
  EXT RAM : 0x40000000 [1 GiB]
  BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT
  SOC VERIFY : C1
  Boot Ok!


  Clear FRP ( Google Reset Protection )
  Clear Ok!
  Clear DIN
  Clear Ok!
  Clear USERDATA
  Clear Ok!
  Clear CACHE
  Clear Ok!

  Done!
  Elapsed: 00:00:34
  Reconnect Power/Cable!


  Operation : Read NVRAM [ v1.58 ]

  1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back
  2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey

  Wait for phone...
  Phone found! [ 13 ]
  Sync...
  Inital Boot Ok!
  BB_CPU_PID : 6580
  BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
  BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
  Processing BROM stage
  Settings for BROM configured!
  SecCfgVal : 0x00000000
  BromVer : 0x00FF
  BLVersion : 0x0001
  PreLoader : Active [ Boot with PL ]
  BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
  Processing DA stage
  DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
  Sending and initialize DA ...
  Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
  NAND Flash : NOT INSTALLED
  eMMC Flash : 7001004548384345380111DF61946337
  Initialize Memory ...
  DRAM already initialized by Preloader
  DAgent sent , init HW now
  eMMC FlashIC initialized
  [eMMC] : FLASH_VEN : 0x70 , OEM : 0100
  [eMMC] : FLASH_INF : [KINGSTON] , 8EC8H
  [eMMC] : FLASH_CID : 7001004548384345380111DF61946337
  [eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
  [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001C8000000
  [eMMC] : FLASH_UCP : 7296 MiB [eMMC 8 GiB]
  DEV RID : 0x324D04A30A400782A6B5B644ACFD8741
  INT RAM : 0x00020000
  EXT RAM : 0x40000000 [1 GiB]
  BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT
  SOC VERIFY : C1
  Boot Ok!

  [Info] : BaseBand : MT6580_S00_MOLY_WR8_W1449_MD_WG_MP_V6_P6_1_wg_n

  NVM Read Ok, MT6580_S00_MOLY_WR8_W1449_MD_WG_MP_V6_P6_1_wg_n_eMMC.spnv

  Done!
  Elapsed: 00:00:16
  Reconnect Power/Cable!


  Operation : Read Flash [ v1.58 ]

  1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back
  2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey

  Wait for phone...
  Phone found! [ 13 ]
  Sync...
  Inital Boot Ok!
  BB_CPU_PID : 6580
  BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
  BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
  Processing BROM stage
  Settings for BROM configured!
  SecCfgVal : 0x00000000
  BromVer : 0x00FF
  BLVersion : 0x0001
  PreLoader : Active [ Boot with PL ]
  BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
  Processing DA stage
  DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
  Sending and initialize DA ...
  Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
  NAND Flash : NOT INSTALLED
  eMMC Flash : 7001004548384345380111DF61946337
  Initialize Memory ...
  DRAM already initialized by Preloader
  DAgent sent , init HW now
  eMMC FlashIC initialized
  [eMMC] : FLASH_VEN : 0x70 , OEM : 0100
  [eMMC] : FLASH_INF : [KINGSTON] , 8EC8H
  [eMMC] : FLASH_CID : 7001004548384345380111DF61946337
  [eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
  [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001C8000000
  [eMMC] : FLASH_UCP : 7296 MiB [eMMC 8 GiB]
  DEV RID : 0x324D04A30A400782A6B5B644ACFD8741
  INT RAM : 0x00020000
  EXT RAM : 0x40000000 [1 GiB]
  BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT
  SOC VERIFY : C1
  Boot Ok!

  Reading Flash Content now ...

  xGPT : Normalize settings Ok!

  Brand : JazzX JS7
  ProdName : JazzX JS7
  ProdModel : JS7
  Device : JS7
  AndroidVer: 5.1
  MTKxCPU : MT6580
  MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2_VANZO6580.WEG.L_P50

  [Read Ok] : preloader_w325.bin
  [Read Ok] : lk.bin
  [Read Ok] : boot.img
  [Read Ok] : recovery.img
  [Read Ok] : logo.bin
  [Read Ok] : secro.img
  [Read Ok] : system.img
  [Read Ok] : cache.img
  [Read Ok] : userdata.img

  [ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / w325 / EMMC
  Android Info saved
  MAUI Meta DB saved
  HWConfig Info saved
  FW Size : 1950 MiB
  Scatter saved to : D:\Phan Men Dien Thoai\Qmobile\MT6580__JazzX_JS7__JS7__JS7__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_VANZO6580.WEG.L_P50\

  All done!

  Done!
  Elapsed: 00:07:51
  Reconnect Power/Cable!


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  12344321
  Last edited: 2/12/17
  Hạnh_batri thích bài này.