[Chia sẻ] Rom Stock Huawei (Full)

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

 1. Duydoanhmobi

  Duydoanhmobi THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  13/9/14
  Bài viết:
  471
  Đã được thích:
  1,341
  Up cho ae cần :15:

  Ascend Mate-[MT1-U06]-B114
  (Android,4.1, V100R001CHNC00B114)(879Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend Mate-[MT1-U06]-B115
  (Android,4.1, V100R001CHNC00B115)(892Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend Mate-[MT1-U06]-B116
  (Android.4.1,Emotion UI,V100R001CHNC00B116)(893Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend-P1-[U9200-1]-B124
  (Android.4.0 V100R001CHNC00B124 )(523Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend-P1-[U9200-1]-B125
  (Android,4.0, V100R001CHNC00B125)(523Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [U9200-1]-B508
  (V.4.1.1, V100R001CHNC00B508)(565Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend P1-[U9200]-B528
  (Android 4.1.2, )(541Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend P1-[U9200-1]-B229
  (Android 4.0, V100R001C00B229)(477Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend-P1-XL-[U9200E]-B124
  (Android.4.0 V100R001CHNC00B124)(523Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend-G302D-[U8812D]-B100
  (Android.2.3 V100R001CHNC00B100)(155Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend-G330D-[U8825D]-B956
  (Android.4.0 V100R001C17B956)(358Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend-G330D-[U8825D]B951
  (Android.4.0 V100R001C17B951)(358Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend -G330D-[U8825D]-B972
  (Android.4.0, V100R001C17B972)(358Mb

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend-G300-[U8818]
  ics kernal rom (Android 4.0) (103Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend-G300-[U8815]-B952
  (Android 4.0, V100R001C00B952)(351Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend-G520-[G520-0000]-B180
  (Android,4.1, Emotion UI, V100R001C17B180)(193Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend-G525-[G525-U00]-B180
  (Android, 4.1,Emotion UI ,V100R001CHNC00B180)(749Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -[U8825-1]
  (Android.4.0, )(378Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend-D1-[U9500-1]-B130
  (Android.4.0 V100R001CHNC00B130)(518Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend D2-[D2-2010]-B129
  (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B129)(785Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend D2-[D2-2010]-B131
  (Android, 4.1, Emotion UI, V100R001C92B131)(791Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Honor-[U8860]-B876
  (Android.2.3 V100R001CHNC00B876)(225Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Honor-[U8860]-B932SP01
  (Android.4.0 V100R001CHNC00B932SP01)(337Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Sonic+ [U8661]-B832
  (Android.2.3 V100R001C17B832)(180Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [U8500]-B281
  (Android.2.1 V100R001C17B281)(123Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [U8520]-B138
  (Android.2.2 V100R001C17B138)(291Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [U8650-1]-B856
  (Android.2.3 V100R001C17B856)(132Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -[U8650]-B828SP03
  (Android. 4.0 , V100R001C00B828)(122Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei-[U8650]-B859
  (Android, 4.0,V100R001B859)(134Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [U8660]-B861
  (Android.2.3 V100R001C17B861-(China WCDMA)(136Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ideos-X5-[U8800Pro]-B928
  (Android.4.0, V100R001C00B928)(355Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -[U8800P]-B521
  (Android.2.3, V100R001C00B521-Oversea-Normal-05010TXB)(207Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei-[U8800+]-B926
  (Android.4.0, V100R001CHNC00B926)(307Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei-[U8800+]-B927
  (Android.4.0, V100R001CHNC00B927)(308Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -[U8950-1]-B953
  (Android. , V100R001C326B953)(354Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [U8950D]-B956
  (Android.4.0 V100R001C17B956)(471Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -[U9508]-B030
  (Android. 4.0, V100R001CHNC00B030)(631Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G500Pr0 -[U8836D]
  -ics kernel rom (Android 4.0)(501Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend G510-[G510-0010]-B182
  (Android. 4.1, Emotion UI. V100R001C17B182)(558Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend G510-[G510-0010]-B173
  (Android.4.1, Emotion UI, V100R001C17B173)(554Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G510- [U8951]-B165
  (Android.4.1, G510-0010-B165U51-G510-0010)(545Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G520-[G520-5000]-B210
  (Android,4.1, V100R001CHNC00B210)(257Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G520-[G520-5000]-B211
  (Android.4.1, V1000R001CHNC01B211)(283Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G520-[G520-5000]-B212
  (Android,4.1, V100R001CHNC00B212)(192Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8500]-B282
  (Android.2.3 V100R001C92B282)(121Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8500S]-B656
  (Android.2.2 V100R001C92B656)(125Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8600]-B225SP15
  (Android.2.1 V100R001C92B225SP15)(119Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -[C8600]-B280
  (Android. 2.3, V100R001C02B280)(124Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei-[C8812E]- ICS Kernel--(104Mb)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8650]-B879
  (Android.2.3 V100R001C92B879)(185Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8650E]-B875
  (Android.2.3 V100R001C92B875)(181Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8650E]-B866-SP01
  ( Android.2.3 V100R001C92B866)(181Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8800]-B851
  (Android.2.3 V100R001C92B851)(187Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8810]-B862
  (Android.2.3 V100R001C92B862)(177Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8812]-B950
  (Android.4.0 V100R001C92B950)(416Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8812E]-B949
  (Android.4.0 V100R001C92B949)(396Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8813]-B167
  (Android .4.1 ,Emotion ,UI V100R001C92B167)(592Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -[C8813]-B168
  (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B168)(592Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -[C8813]-B169
  (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B169)(592Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -[C8813]-Jelly Bean Kernel---->
  (122Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8813D]-B168
  (Android.4.1 ,Emotion ,UI V100R001C92B168)(614Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8813D]-B172
  (Android.4.1 ,Emotion ,UI V100R001C92B172)(615Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8860E]-B897
  (Android.2.3 V100R001C92B897)(261Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8860E]-B925
  (Android.4.0 V100R001C92B925)(325Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei-G330C-[C8825D]-B947
  (Android.4.0 V100R001C92B947)(410Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [C8950D]-B955
  (Android.4.0 V100R001C92B955)(427Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G309T-[T8830]-B923
  (Android.4.0, V100R001CHNC01B923)(263Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G309TPro-[T8830Pro]-B108
  (Android.4.0, V100R001CHNC462B108)(286Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G309TPro-[T8830Pro]-B109
  (Android.4.0, V100R001CHNC01B109)(280Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei [T8300]-B012SP03
  (Oms.2.5, V100R001C00B012SP03)(135Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -[T8600]-B016SP13
  (Oms.2.5, V100R001C01B016SP13)(116Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G510 -[T8951]-B207
  (Android.4.0, V100R001CHNC01B207)(327Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G305T -[T8828]-B825
  (Android.2.3, V100R001CHNC01B825)(132Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Y200T -[T8620]-B912
  (Android.4.0, V100R001CHNC01B912)(259Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Y300 -[T8833]-B207
  (Android.4.0, V100R001CHNC01B207)(338Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Y300-[Y300-0000]-B180
  (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C17B180)(558Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Y300C -[Y300-2010]-B166
  (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B166)(581Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei-[Y300C ]
  Jelly Bean Kernel(122Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei Y310_5000[Y310_5000]-B021
  (Android 2.3, V100R001CHSC01B021)(159Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei-Y210C-[Y210-2010]-B824
  (Android .2.3, V100R001C92B824)(152Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -Y210S-[C8685]-B824
  (Android.2.3, V100R001C92B824)(166Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -[Y220T](93Mb)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -[T8500]-B137
  (Android.2.2, V100R001C01B137)(139Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G306T -[T8808D]-B043
  (Android.4.0, V100R001CHSC01B043)(165Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -[T8950]-B110
  (Android.4.0, V100R001CHNC01B110)(384Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei-[T8950]-B111
  (Android.4.0, V100R001CHNC01B111)(384Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nguồn: Sưu tầm

   
 2. thuan1231

  thuan1231 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  1/4/15
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  có pass à bác ơi?
   
 3. thanhbinhsmartphone

  thanhbinhsmartphone Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  14/11/14
  Bài viết:
  300
  Đã được thích:
  80
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Điện tử viễn thông
  tiếng việt k bác
   
 4. wsxzaq

  wsxzaq Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  15/1/16
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  o
   
 5. khanh1234565

  khanh1234565 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  24/4/16
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  up qua the nhớ hả bác