[Giúp đỡ] Sony C6603 Flash Setool Lỗi cần giúp

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. duchungmobile

  duchungmobile Staff Member THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  26/5/14
  Bài viết:
  790
  Đã được thích:
  579
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  mobile repair service
  RUNNING v 1.1406/01.14/UNI
  CARD SERIAL
  USBFLASH DRIVER VERSION 02.02.00.05
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:100000000000
  PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

  RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_Lagan_1.1_10"

  ACTIVE_COMP_AID : 0001
  HWCONF_AID : 0001
  LOADER_AID : 0001
  BOOT_AID : 0001

  DEVICE ID: 01AC2B4F
  FLASH ID: "0003/00000011"
  LOADER VERSION: "APQ8064_39"

  PHONE IMEI : 35566605073300
  writing "E:\se\file flash\c6603\10_1_A_1_350.APP_SW_Odin_GENERIC_1266_7597_S1_SW_LIVE_5CA3_PID1_0002_MMC.SIN_FILE_SET"
  Processing package
  E:\se\file flash\c6603\10_1_A_1_350.APP_SW_Odin_GENERIC_1266_7597_S1_SW_LIVE_5CA3_PID1_0002_MMC.SIN_FILE_SET

  WILL UPDATE BOOT TO : 1264-2309 S1_BOOT_LAGAN_1.0_2
  PARSING: "DEVELOPMENT"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : UNLOCKED, not match LOCKED
  PARSING: "TEST_OEM0_007190E1"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
  value OTP_DATA_1 : 00000100, not match 01000100
  value IDCODE_1 : 007190E1, match 007190E1
  PARSING: "PRECOMMERCIAL_007190E1"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
  value OTP_DATA_1 : 01000100, match 01000100
  value IDCODE_1 : 007190E1, match 007190E1
  PROCESSING : emmc_appsboot_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin
  PROCESSING : s1sbl2_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin
  PROCESSING : sbl1_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin
  PROCESSING : sbl2_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin
  PROCESSING : sbl3_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin
  PROCESSING : tz_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin
  PROCESSING : Odin_S1BootConfig_MiscTA_121203_1222.ta
  Writing TA var 0002/084F/0060
  Writing TA var 0002/08FD/0001
  BOOT UPDATED
  Processing ACPU files
  PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.sin
  can't get S1 command header
  error while uploading final DATA block
  Break.
  Elapsed: 203 secs.
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:100000000000
  PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

  RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_Lagan_1.0_2"

  ACTIVE_COMP_AID : 0001
  HWCONF_AID : 0001
  LOADER_AID : 0001
  BOOT_AID : 0001

  DEVICE ID: 01AC2B4F
  FLASH ID: "0003/00000011"
  LOADER VERSION: "APQ8064_39"

  PHONE IMEI : 35566605073300
  writing "E:\se\file flash\c6603\10_5_A_0_230.APP_SW_Yuga_GENERIC_1269_5309_S1_SW_LIVE_5CA3_PID1_0002_MMC.zip"
  Processing package
  E:\se\file flash\c6603\10_5_A_0_230.APP_SW_Yuga_GENERIC_1269_5309_S1_SW_LIVE_5CA3_PID1_0002_MMC.zip

  WILL UPDATE BOOT TO : 1264-2309 S1_BOOT_LAGAN_1.1.1_1
  PARSING: "DEVELOPMENT"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : UNLOCKED, not match LOCKED
  PARSING: "TEST_OEM0_007190E1"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
  value OTP_DATA_1 : 00000100, not match 01000100
  value IDCODE_1 : 007190E1, match 007190E1
  PARSING: "PRECOMMERCIAL_007190E1"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
  value OTP_DATA_1 : 01000100, match 01000100
  value IDCODE_1 : 007190E1, match 007190E1
  PROCESSING : emmc_appsboot_signed_1.1.1_1_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin
  PROCESSING : s1sbl2_signed_1.1.1_1_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin
  PROCESSING : sbl1_signed_1.1.1_1_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin
  PROCESSING : sbl2_signed_1.1.1_1_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin
  PROCESSING : sbl3_signed_1.1.1_1_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin
  PROCESSING : tz_signed_1.1.1_1_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin
  PROCESSING : Yuga_S1BootConfig_MiscTA_121203_1222.ta
  Writing TA var 0002/084F/0060
  Writing TA var 0002/08FD/0001
  BOOT UPDATED
  Processing ACPU files
  PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.sin
  can't get S1 command header
  error while uploading final DATA block
  Break.
  Elapsed: 197 secs.
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:100000000000
  PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

  RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_Lagan_1.1.1_1"

  ACTIVE_COMP_AID : 0001
  HWCONF_AID : 0001
  LOADER_AID : 0001
  BOOT_AID : 0001

  DEVICE ID: 01AC2B4F
  FLASH ID: "0003/00000011"
  LOADER VERSION: "APQ8064_39"

  PHONE IMEI : 35566605073300
  writing "C:\Users\TH\Pictures\10_4_B_0_569.APP_SW_Yuga_GENERIC_1269_5309_S1_SW_LIVE_5CA3_PID1_0002_MMC.SIN_FILE_SET"
  Processing package
  C:\Users\TH\Pictures\10_4_B_0_569.APP_SW_Yuga_GENERIC_1269_5309_S1_SW_LIVE_5CA3_PID1_0002_MMC.SIN_FILE_SET

  BOOT UPDATE NOT REQUIRED
  Processing ACPU files
  PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.sin

  can't get S1 command header
  error while uploading final DATA block

  Break.
  Elapsed: 198 secs.
   
 2. ThùyThương_GSM

  ThùyThương_GSM Phát Tài - Phát Lộc SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  28/4/14
  Bài viết:
  782
  Đã được thích:
  530
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  repair phone
  Nơi ở:
  sóc sơn_hà nội
  setool lỗi thì chuyển qua flashtool coi xem sao bạn