[Chia sẻ] Sony XA Ultra F3216 Unbrick Boot ( Đền đỏ) driver unknown devices done

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. dongnaigsm

  dongnaigsm Lãnh Đạo Forum Administrator

  Tham gia ngày:
  18/2/14
  Bài viết:
  4,742
  Đã được thích:
  9,591
  Chỉ cần setool không cần testpoint, cài đầy đủ driver ggsetup-3.2.0.1 mới nhất, nhấn flash xong nhấn ready rồi nhấn vl down + ghim cáp là tool chạy
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  [​IMG]
  Log flash done
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED
  CFG:110000000000

  DETACH USB CABLE FROM PHONE
  ATTACH TESTPOINT
  PRESS "READY", THEN ATTACH USB CABLE TO PHONE

  PROCESSING ...
  ChipID: 0326
  HW_SUB_CODE: 8A00, HW_VER: CB00, SW_VER: 0001
  TARGET_CFG: 00000005
  MEID: D56F034855ED6798B79F64246B4BA115
  HASH: 89D89B3A41D7E31EFE20396608FBFAD531559B18690220428D627A7F5D185AAD
  CRC16 (79FF)
  CRC16 (2728)
  PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

  RUNNING S1_PRELOADER VER "MT6755_13"

  ACTIVE_COMP_AID : 0004
  HWCONF_AID : 0004
  LOADER_AID : 0004
  BOOT_AID : 0004

  [ llcomm: 00800000,00080000 ]
  DEVICE ID: D655897653220E40
  FLASH ID: "0090/014A00A4"
  LOADER VERSION: MT6755_13

  PHONE IMEI : 35606007142746
  writing "E:\SONY\v1.1433\setool_XA_ULTRA_f3216\APP-SW_Ukulele_GLOBALDS-LTE1E_36.0.B.1.100_1300-9526_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MBR.zip"
  Processing package
  APP-SW_Ukulele_GLOBALDS-LTE1E_36.0.B.1.100_1300-9526_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MBR.zip

  Testing package integrity ...
  PROCESSING: partitions_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MBR.sin
  UPDATING S1_BOOT TO VERSION : 1302-9781 S1_BOOT_MT6755_M0.MP6_213
  PARSING: "DEVELOPMENT"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : UNLOCKED, not match LOCKED
  PARSING: "COMMERCIAL"
  value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
  value PLF_ROOT_1 : 3A9BD8891EE3D741663920FED5FAFB08189B5531422002697F7A628DAD5A185D, match 3A9BD8891EE3D741663920FED5FAFB08189B5531422002697F7A628DAD5A185D
  PROCESSING : preloader_s1sbl_PLATFORM-MT6755-LIVE-1FD6-ROOT_S1-BOOT-LIVE-CF2A-0004-MMC.sin
  PROCESSING : lk_PLATFORM-MT6755-LIVE-1FD6-EMBEDDED_S1-BOOT-LIVE-CF2A-0004-MMC.sin
  PROCESSING : lk2_PLATFORM-MT6755-LIVE-1FD6-EMBEDDED_S1-BOOT-LIVE-CF2A-0004-MMC.sin
  PROCESSING : logo_PLATFORM-MT6755-LIVE-1FD6-EMBEDDED_S1-BOOT-LIVE-CF2A-0004-MMC.sin
  PROCESSING : tee1_PLATFORM-MT6755-LIVE-1FD6-EMBEDDED_S1-BOOT-LIVE-CF2A-0004-MMC.sin
  PROCESSING : tee2_PLATFORM-MT6755-LIVE-1FD6-EMBEDDED_S1-BOOT-LIVE-CF2A-0004-MMC.sin
  PROCESSING : Ukulele_S1BootConfig_MiscTA.ta
  Writing TA unit 0002/084F/0073
  Writing TA unit 0002/08FD/0001
  BOOT UPDATED
  SKIP: partitions_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MBR.sin
  PROCESSING: apps_log_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: diag_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: Qnovo_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: md1img_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: md1dsp_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: md1arm7_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: boot_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: fotakernel_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: system_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MMC.sin
  writing "E:\SONY\v1.1433\setool_XA_ULTRA_f3216\FSP_Ukulele_Commercial-and-Journalists_GENERIC_36.0.B.1.100_1303-5995_R2A_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MMC.zip"
  Processing package
  FSP_Ukulele_Commercial-and-Journalists_GENERIC_36.0.B.1.100_1303-5995_R2A_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MMC.zip

  Testing package integrity ...
  PROCESSING: oem_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MMC.sin
  PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-CF2A-PID1-0005-MMC.sin
  Processing UPDATE files
  PROCESSING: cust-reset.ta
  Writing TA unit 0002/08A4/000E
  SKIP: simlock.ta
  writing "E:\SONY\v1.1433\setool_XA_ULTRA_f3216\elabel-F3216-demo-demo_201605271002354.1_36.0.B.1.100_S1-ELABEL-LIVE-CF2A-PID1-0004-MMC.zip"
  Processing package
  elabel-F3216-demo-demo_201605271002354.1_36.0.B.1.100_S1-ELABEL-LIVE-CF2A-PID1-0004-MMC.zip

  Testing package integrity ...
  PROCESSING: elabel-F3216-demo-demo_201605271002354.1_36.0.B.1.100_S1-ELABEL-LIVE-CF2A-PID1-0004-MMC.sin
  Elapsed: 336 seconds

  Chúc các bạn thành công, có khóa khăn gì thì comment nhé

   
  Last edited: 9/9/18
  longmusicKiên Huỳnh thích bài này.
 2. luongnguyen1973

  luongnguyen1973 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  27/9/18
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  không down được file flashtool thớt.