[Chia sẻ] Sony Xperia C3 (D2502) 5.0.2 hạ về 4.4.2 ok

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. Long74GSM

  Long74GSM Service Products News & Updates Moderator

  Tham gia ngày:
  22/7/14
  Bài viết:
  2,898
  Đã được thích:
  2,589
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Android-eMMC
  Nơi ở:
  ZALO : 0908182048
  [​IMG]

  10/038/2015 21:38:04 - INFO - Selected Bundle for <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   . FW release : 19.2.A.0.391. Customization : RU
  10/038/2015 21:38:04 - INFO - Preparing files for flashing
  10/038/2015 21:38:14 - INFO - Device connected in flash mode
  10/038/2015 21:38:30 - INFO - Please connect your device into flashmode.
  10/038/2015 21:38:30 - INFO - Opening device for R/W
  10/038/2015 21:38:31 - INFO - Reading device information
  10/038/2015 21:38:31 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
  10/038/2015 21:38:31 - INFO - Opening TA partition 2
  10/038/2015 21:38:31 - INFO - Current device : D2502 - YT910ZW292 - 1288-9436_R3C - 1286-5871_19.3.A.0.472 - GLOBAL-HSPA_19.3.A.0.472
  10/038/2015 21:38:31 - INFO - Closing TA partition
  10/038/2015 21:38:31 - INFO - Processing loader.sin
  10/038/2015 21:38:31 - INFO - Checking header
  10/038/2015 21:38:31 - INFO - Flashing data
  10/038/2015 21:38:32 - INFO - Loader : S1_Root_f82d - Version : LOADER_RELEASE_MSM8X26_31_AID_4 / Boot version : S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_1027 / Bootloader status : ROOTABLE
  10/038/2015 21:38:32 - INFO - Max packet size set to 512K
  10/038/2015 21:38:32 - INFO - Opening TA partition 2
  10/038/2015 21:38:32 - INFO - Start Reading unit 000008B2
  10/038/2015 21:38:32 - INFO - Reading TA finished.
  10/038/2015 21:38:32 - INFO - Closing TA partition
  10/038/2015 21:38:43 - INFO - Unlocking device
  10/038/2015 21:38:43 - INFO - Opening TA partition 2
  10/038/2015 21:38:43 - INFO - Writing TA unit 000008B2. Value : [41, 38, 38, 35, 41, 38, 41, 36, 38, 41, 44, 45, 35, 39, 38, 32]
  10/038/2015 21:38:43 - INFO - Closing TA partition
  10/038/2015 21:38:43 - INFO - Unlock finished
  10/040/2015 21:40:07 - INFO - Ending flash session
  10/040/2015 21:40:07 - INFO - You can now unplug and restart your device
  10/040/2015 21:40:07 - INFO - Device connected in flash mode
  10/040/2015 21:40:08 - INFO - Device disconnected
  10/040/2015 21:40:10 - INFO - Device connected in flash mode
  10/040/2015 21:40:10 - INFO - Please connect your device into flashmode.
  10/040/2015 21:40:11 - INFO - Opening device for R/W
  10/040/2015 21:40:11 - INFO - Reading device information
  10/040/2015 21:40:11 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
  10/040/2015 21:40:11 - INFO - Opening TA partition 2
  10/040/2015 21:40:11 - INFO - Current device : D2502 - YT910ZW292 - 1288-9436_R3C - 1286-5871_19.3.A.0.472 - GLOBAL-HSPA_19.3.A.0.472
  10/040/2015 21:40:11 - INFO - Closing TA partition
  10/040/2015 21:40:11 - INFO - Start Flashing
  10/040/2015 21:40:11 - INFO - Processing loader.sin
  10/040/2015 21:40:11 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:12 - INFO - Flashing data
  10/040/2015 21:40:12 - INFO - Loader : S1_Root_f82d - Version : LOADER_RELEASE_MSM8X26_31_AID_4 / Boot version : S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_1027 / Bootloader status : ROOTED
  10/040/2015 21:40:12 - INFO - Max packet size set to 512K
  10/040/2015 21:40:24 - INFO - Making a TA backup
  10/040/2015 21:40:24 - INFO - Opening TA partition 1
  10/040/2015 21:40:25 - INFO - Start Dumping TA partition 1
  10/040/2015 21:40:26 - INFO - Finished Dumping TA partition 1
  10/040/2015 21:40:26 - INFO - TA partition 1 saved to C:\Users\Long2048\.flashTool\registeredDevices\YT910ZW292\s1ta\2015-10-10_09-40-24\1.ta
  10/040/2015 21:40:26 - INFO - Closing TA partition
  10/040/2015 21:40:26 - INFO - Opening TA partition 2
  10/040/2015 21:40:26 - INFO - Start Dumping TA partition 2
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - Finished Dumping TA partition 2
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - TA partition 2 saved to C:\Users\Long2048\.flashTool\registeredDevices\YT910ZW292\s1ta\2015-10-10_09-40-24\2.ta
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - Closing TA partition
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - Parsing boot delivery
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - No flash script found. Using 0.9.18 flash engine
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - Opening TA partition 2
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : [01]
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - Closing TA partition
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - Processing partition-image.sin
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - Flashing data
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - Phone boot version : S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_1027. Boot delivery version : S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_1013
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - Going to flash boot delivery
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - Opening TA partition 2
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - Processing emmc_appsboot_S1Boot_MSM8928_LA1.0_V1013_AID4_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:27 - INFO - Flashing data
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Closing TA partition
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Opening TA partition 2
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Flashing Wukong_S1BootConfig_MiscTA_140313_1445.ta to partition 2
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Writing TA unit 0000084f. Value : [1A, CE, 28, 00, 01, 00, 06, 05, 00, 02, 02, 05, 00, 10, 03, 00, 02, 04, 02, 05, 00, 01, 02, 6A, 00, 10, 05, 00, 03, 03, E8, 03, 10, 05, 00, 04, 83, E8, 03, 10, 02, 00, 04, 85, 12, 00, 02, 00, A9, 09, BE, BA, A9, 09, 00, 00, 0A, 09, BE, BA, 0A, 09, 00, 00, 04, 00, 03, 00, 02, 00, 04, 00, 04, 00, B0, 04, 0E, 00, 06, 00, B8, 0B, 01, 4B, 00, 00, 00, 03, 96, 00, 2C, 01]
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Writing TA unit 000008fd. Value : [00]
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Closing TA partition
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Opening TA partition 2
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Processing dbi_S1Boot_MSM8928_LA1.0_V1013_AID4_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Flashing data
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Processing rpm_S1Boot_MSM8928_LA1.0_V1013_AID4_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Flashing data
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Processing s1sbl_S1Boot_MSM8928_LA1.0_V1013_AID4_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Flashing data
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Processing sbl1_S1Boot_MSM8928_LA1.0_V1013_AID4_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:28 - INFO - Flashing data
  10/040/2015 21:40:29 - INFO - Processing tz_S1Boot_MSM8928_LA1.0_V1013_AID4_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  10/040/2015 21:40:29 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:29 - INFO - Flashing data
  10/040/2015 21:40:30 - INFO - Closing TA partition
  10/040/2015 21:40:30 - INFO - Opening TA partition 2
  10/040/2015 21:40:32 - INFO - Closing TA partition
  10/040/2015 21:40:32 - INFO - Opening TA partition 2
  10/040/2015 21:40:32 - INFO - Processing amss_fsg.sin
  10/040/2015 21:40:32 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:32 - INFO - Flashing data
  10/040/2015 21:40:32 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
  10/040/2015 21:40:32 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:32 - INFO - Flashing data
  10/040/2015 21:40:32 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
  10/040/2015 21:40:32 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:32 - INFO - Flashing data
  10/040/2015 21:40:32 - INFO - Processing apps_log.sin
  10/040/2015 21:40:32 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:32 - INFO - Flashing data
  10/040/2015 21:40:33 - INFO - Processing cache.sin
  10/040/2015 21:40:33 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:33 - INFO - Flashing data
  10/040/2015 21:40:34 - INFO - Processing fotakernel.sin
  10/040/2015 21:40:34 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:34 - INFO - Flashing data
  10/040/2015 21:40:36 - INFO - Processing kernel.sin
  10/040/2015 21:40:36 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:36 - INFO - Flashing data
  10/040/2015 21:40:38 - INFO - Closing TA partition
  10/040/2015 21:40:38 - INFO - Opening TA partition 2
  10/040/2015 21:40:39 - INFO - Processing system.sin
  10/040/2015 21:40:39 - INFO - Checking header
  10/040/2015 21:40:39 - INFO - Flashing data
  10/046/2015 21:46:30 - INFO - Processing userdata.sin
  10/046/2015 21:46:30 - INFO - Checking header
  10/046/2015 21:46:30 - INFO - Flashing data
  10/046/2015 21:46:52 - INFO - Closing TA partition
  10/046/2015 21:46:52 - INFO - Opening TA partition 2
  10/046/2015 21:46:52 - INFO - Flashing cust-reset.ta to partition 2
  10/046/2015 21:46:52 - INFO - Writing TA unit 000008A4. Value : [00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00]
  10/046/2015 21:46:52 - INFO - Flashing fota-reset.ta to partition 2
  10/046/2015 21:46:52 - INFO - Writing TA unit 00000964. Value : [00]
  10/046/2015 21:46:52 - INFO - Closing TA partition
  10/046/2015 21:46:52 - INFO - Opening TA partition 2
  10/046/2015 21:46:53 - INFO - Processing elabel-D2502-row_201408251350.1_19.2.A.0.391.sin
  10/046/2015 21:46:53 - INFO - Checking header
  10/046/2015 21:46:54 - INFO - Flashing data
  10/046/2015 21:46:57 - INFO - Closing TA partition
  10/046/2015 21:46:57 - INFO - Opening TA partition 2
  10/046/2015 21:46:58 - INFO - Writing TA unit 00002725. Value : [32, 30, 31, 35, 2D, 31, 30, 2D, 31, 30, 20, 32, 31, 3A, 34, 36, 3A, 35, 38, 00]
  10/046/2015 21:46:58 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : [00]
  10/046/2015 21:46:58 - INFO - Closing TA partition
  10/046/2015 21:46:58 - INFO - Ending flash session
  10/046/2015 21:46:58 - INFO - Flashing finished.
  10/046/2015 21:46:58 - INFO - Please unplug and start your phone
  10/046/2015 21:46:58 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
  10/046/2015 21:46:58 - INFO - Device connected in flash mode
  10/047/2015 21:47:22 - INFO - Device disconnected

  link free tìm trong #1

   
  link free
  Last edited: 10/10/15
  phonenix113nhucongquan thích bài này.