Tổng hợp đồ chơi cho Iphone - Ipod - Ipad

Thảo luận trong 'TẤT CẢ VỀ IOS'

 1. tnhan1981

  tnhan1981 NEW VIP Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  18/2/14
  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  42
  Nơi ở:
  Bến Tre
  iPad mini 2G [iPad4,4] (A1489) : 7.1
  iPad mini 2G [iPad4,5] (A1517) : 7.1
  iPad mini 2G [iPad4,6] : 7.1
  iPad mini 1G [iPad2,5] (A1432) : 7.1
  iPad mini 1G [iPad2,6] (A1454) : 7.1
  iPad mini 1G [iPad2,7] (A1455) : 7.1
  iPad Air [iPad4,1] (A1474) : 7.1
  iPad Air [iPad4,2] (A1475) : 7.1
  iPad Air [iPad4,3] : 7.1
  iPad 4 [iPad3,4] (A1458) : 7.1
  iPad 4 [iPad3,5] (A1459) : 7.1
  iPad 4 [iPad3,6] (A1460) : 7.1
  iPad 3 [iPad3,1] (A1416) : 7.1
  iPad 3 [iPad3,2] (A1403) : 7.1
  iPad 3 [iPad3,3] (A1430) : 7.1
  iPad 2 [iPad2,1] (A1395) : 7.1 , 6.1.3 , 6.1.2 , 6.1 , 6.0.1 , 6.0 , 5.1.1 , 5.1 , 5.0.1 , 5.0 , 4.3.5 , 4.3.4 , 4.3.3 , 4.3.2 , 4.3.1 , 4.3
  iPad 2 [iPad2,2] (A1396) : 7.1 , 6.1.3 , 6.1.2 , 6.1 , 6.0.1 , 6.0 , 5.1.1 , 5.1 , 5.0.1 , 5.0 , 4.3.5 , 4.3.4 , 4.3.3 , 4.3.2 , 4.3.1 , 4.3
  iPad 2 [iPad2,3] (A1397) : 7.1 , 6.1.3 , 6.1.2 , 6.1 , 6.0.1 , 6.0 , 5.1.1 , 5.1 , 5.0.1 , 5.0 , 4.3.5 , 4.3.4 , 4.3.3 , 4.3.2 , 4.3.1 , 4.3
  iPad 2 [iPad2,4] (A1395) : 7.1
  iPad : 5.1.1 , 5.1 , 5.0.1 , 5.0 , 4.3.5 , 4.3.4 , 4.3.3 , 4.3.2 , 4.3.1 , 4.3 , 4.2.1 , 3.2.2 , 3.2.1 , 3.2
  iPhone 5s [iPhone6,1] (A1433-A1533) : 7.1
  iPhone 5s [iPhone6,2] (A1457-A1518-A1528-A1530) : 7.1
  iPhone 5c [iPhone5,3] (A1456-A1532) : 7.1
  iPhone 5c [iPhone5,4] (A1507-A1516-A1526-A1529) : 7.1
  iPhone 5 [iPhone5,1] (A1428) : 7.1
  iPhone 5 [iPhone5,2] (A1429-A1442) : 7.1
  iPhone 4S [iPhone4,1] (A1387-A1431) : 7.1 , 5.1.1 , 5.1 , 5.0.1 (9A406) , 5.0.1 (9A405) , 5.0
  iPhone 4 [iPhone3,1] (A1332) : 7.1 , 7.0.6 , 7.0.4 , 7.0.3 , 7.0.2 , 7.0 , 6.1.3 , 6.1.2 , 6.1 , 6.0.1 , 6.0 , 5.1.1(9B208) , 5.1.1(9B206) , 5.1 , 5.0.1, 5.0 , 4.3.5 , 4.3.4 , 4.3.3 , 4.3.2 , 4.3.1 , 4.3 , 4.2.1 , 4.1 , 4.0.2 , 4.0.1 , 4.0
  iPhone 4 [iPhone3,2] {MD128-ME798-ME799} (A1332) : 7.1 , 7.0.6 , 7.0.4 , 7.0.3 , 7.0.2 , 7.0 , 6.1.3 , 6.1.2 , 6.1 , 6.0.1 , 6.0
  iPhone 4 [iPhone3,3] (A1349) : 7.1 , 7.0.6 , 7.0.4 , 7.0.3 , 7.0.2 , 7.0 , 6.1.3 , 6.1.2 , 6.1 , 6.0.1 , 6.0 , 5.1.1 , 5.1 , 5.0.1 , 5.0 , 4.2.10 , 4.2.9 ,4.2.8 , 4.2.7 , 4.2.6
  iPhone 3GS : 6.1.6 , 6.1.3 , 6.1.2 , 6.1 , 6.0.1 , 6.0 , 5.1.1 , 5.1 , 5.0.1 , 5.0 , 4.3.5 , 4.3.4 , 4.3.3 , 4.3.2 , 4.3.1 , 4.3 , 4.2.1 , 4.1 , 4.0.2 , 4.0.1, 4.0 , 3.1.3 , 3.1.2 , 3.1 , 3.0.1 , 3.0
  iPhone 3G : 4.2.1 , 4.1 , 4.0.2 , 4.0.1 , 4.0 , 3.1.3 , 3.1.2 , 3.1 , 3.0.1 , 3.0 , 2.2.1 , 2.2 , 2.1 , 2.0.2 , 2.0.1 , 2.0 (5A347)
  iPod touch (5th generation) : 7.1
  iPod touch (4th generation) : 6.1.6 , 6.1.5 , 6.1.3 , 6.1.2 , 6.1 , 6.0.1 , 6.0 , 5.1.1 , 5.1 , 5.0.1 , 5.0 , 4.3.5 , 4.3.4 , 4.3.3 , 4.3.2 , 4.3.1 , 4.3 ,4.2.1 , 4.1 (8B118) , 4.1 (8B117)
  iPod touch (3rd generation) : 5.1.1 , 5.1 , 5.0.1 , 5.0 , 4.3.5 , 4.3.4 , 4.3.3 , 4.3.2 , 4.3.1 , 4.3 , 4.2.1 , 4.1 , 4.0.2 , 4.0 , 3.1.3 , 3.1.2 , 3.1.1 (7C146) , 3.1.1 (7C145)
  iPod touch (2nd generation) : 4.2.1 , 4.1 , 4.0.2 , 4.0 , 2.2.1 , 2.2 , 2.1.1
  Apple TV 3rd generation [AppleTV3,1] (A1427) : 6.1 , 6.0.2 (11B651) , 6.0.2 (11B554a) , 6.0.1 , 6.0 (11A502) , 6.0 (11A470e) , 5.3 , 5.2.1 , 5.2, 5.1.1 , 5.1 , 5.0.2 , 5.0.1 , 5.0
  Apple TV 3rd generation [AppleTV3,2] (A1469) : 6.1 , 6.0.2 (11B651) , 6.0.2 (11B554a) , 6.0.1 , 6.0 (11A502) , 6.0 (11A470e) , 5.3 , 5.2.1 , 5.2
  Apple TV 2nd generation [AppleTV2,1] (A1378) : 6.1 , 6.0.2 (11B651) , 6.0.2 (11B554a) , 6.0.1 , 6.0 (11A502) , 6.0 (11A470e) , 5.3 , 5.2.1 ,5.2 , 5.1.1 , 5.1 , 5.0.2 , 5.0.1 , 5.0 , 4.4.4 , 4.4.3 , 4.4.2 , 4.4.1 , 4.4 , 4.3 , 4.2.2 , 4.2.1 , 4.2 , 4.1.1 , 4.1 , 4.0


  p0sixspwn

  p0sixspwn 1.0.7 : Mac OS X , Windows
  p0sixspwn 1.0.6 : Windows
  p0sixspwn 1.0.5 : Mac OS X , Windows (Mirror)
  p0sixspwn 1.0.4 : Windows
  p0sixspwn 1.0.2 : Mac OS X


  evasi0n

  evasi0n7 1.0.8 : Mac OS X (Mirror) , Windows (Mirror)
  evasi0n7 1.0.7 : Mac OS X (Mirror) , Windows (Mirror)
  evasi0n 1.5.3 (iOS 6.0 - 6.1.2) : Linux , Mac OS X , Windows


  redsn0w

  redsn0w 0.9.15b3 : Mac OS X , Windows
  redsn0w 0.9.14b2 : Mac OS X , Windows
  redsn0w 0.9.12b2 : Mac OS X , Windows
  redsn0w 0.9.12b1 : Mac OS X , Windows
  redsn0w 0.9.6rc16 : Mac OS X , Windows
  redsn0w 0.9.6rc12 : Mac OS X , Windows
  redsn0w 0.9.4 : Mac OS X , Windows


  Absinthe

  Absinthe 2.0.4 : Linux , Mac OS X , Windows
  Absinthe 0.4 : Linux , Mac OS X , Windows


  sn0wbreeze

  sn0wbreeze : 2.9.14 , 2.9.6 , 2.9.4


  iREB

  iREB : Mac OS X (Mirror) , Windows (Mirror)


  iFaith

  iFaith : 1.5.9 (Mirror)


  iTunes

  iTunes 11.1.5 (x64) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.1.5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.1.4 (x64) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.1.4 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.1.3 (x64) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.1.3 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.1.2 (x64) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.1.2 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.1.1 (x64) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.1.1 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.1 (x64) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.1 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.0.5 (x64) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.0.5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.0.4 (x64) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.0.4 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.0.3 (x64) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 11.0.3 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 10.7 (x64) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iTunes 10.7 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  iTools

  Windows : 2013 Build 1115 (Mirror)
  Mac OS X : 2014 Beta 0320


  iFunBox

  iFunBox 2014 Beta : Windows , Portable
  iFunBox : Mac OS X , Windows , Portable


  Semi-Restore

  SemiRestore7 1.0.2 [For iOS 5.0-7.0.6] : Windows
  Semi-Restore 1.0.4 : Windows (Mirror)
  Semi-Restore 1.0.2 : Mac OS X


  TinyUmbrella

  TinyUmbrella 7.04.00 : Mac OS X (Mirror) , Windows (Mirror)

  Update.............


  f0recast v1.4.2 for Windows
  f0recast v1.4.2 for Mac OS X (10.5+)
  iDetector v1.0.1 (For iPhone 3GS)
  iFaith v1.5.9 (For iOS 3.x.x to 6.1.3)
  iREB r7 (For iOS 3.x.x to 6.x.x)
  iREB for Mac OS X (10.4+) [For iOS 3.x.x. to 6.x.x]
  sn0wbreeze v2.9.14 (For iOS 3.1.3, 3.2.x, 4.0.x, 4.1, 4.2.1 to 4.2.8, 4.3 to 4.3.3, 4.4.3, 4.4.4, 5.0.1, 5.0.2, 5.1.1, 5.2, 6.0.x, 6.1, 6.1.2, 6.1.3)
  All file dll
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 2. QuocToanGSM

  QuocToanGSM ALL BOX THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  15/3/14
  Bài viết:
  1,458
  Đã được thích:
  3,232
  mod sưu tầm nhiều quá thank mod