[Chia sẻ] tổng hợp file sam sung full flash odin

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

 1. linh1998

  linh1998 SUPER USER NEW VIP

  Tham gia ngày:
  7/2/15
  Bài viết:
  109
  Đã được thích:
  364
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  phá rồi đập
  Nơi ở:
  Phước Thiền-Nhơn Trạch-Đồng Nai
  1) i9300 with 4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    or <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  2) n7100 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3) S5360 with 2.3.6

  4) N7000 with 4.0.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5) i9003 with 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6) i9505 with 5.0.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7) i9082 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8) i9500 with 5.0.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    or <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  9) S5670 with 2.2.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10) N9005 with 4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  11) N7105 with 4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  12) i9192 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  13) N900 with 4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.4.2
  part 1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    and part 2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14) i9100 with 4.0.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  15) P5100 with 4.0.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  16) S7560 with 4.0.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  17) i9502 with 5.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  18) P1000 with 2.3.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  19) i8160 with 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  20) S5830i with 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  21) N8000 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  22) S7562 with 4.0.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  23) i9105P with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  24) P3100 with 4.0.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  25) S6102 with 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  26) S7275 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  27) i8262 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  28) G3815 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  29) S6810 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  30) S6812 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  31) S6790 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  32) S7390 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  33) S7392 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  34) P600 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  35) P601 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  36) P605 with 4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  37) S7562i with 4.0.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  38) S7582 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  or <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  39) i9506 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  40) i9295 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  41) i9190 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  42) i9195 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  43) S7262 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  44) P5220 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  45) S7580 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  46) i8552 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  47) i9000 with 2.3.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  48) N9002 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  49) i9200 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  50) S5300 with 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  51) G900F with 5.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  52) S7500 with 2.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  53) i9152 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  54) i9105 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  55) i9305 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  56) P7320 with 4.0.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  57) S6312 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  58) i9100G with 2.3.5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  59) S5660 with 2.2.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  60) i9515 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  61) g7102 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  62) S5830 with 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  63) S5303 with 4.0.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  64) i9060 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  65) s5282 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  66) g900h with 5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  67) S7270 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  68) i9103 with 2.3.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  69) n5100 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  70) s7272 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  71) T210 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  72) T211 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  73) i317 with 4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  74) c101 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  75) M919N with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  76) N910H with 4.4.4
  part 1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  part 2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  part 3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  part 4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  77) s5570i with 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  78) i9300i with 4.3
  part 1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  part 2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  part 3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  part 4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  79) B5510 with 2.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  80) B5512 with 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  82) i8190N with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  83) i9205 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  84) i8150 with 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  85) N910C with 4.4.4
  part 1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  part 2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  part 3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  part 4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  86) P5200 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  87) G850F with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  or
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  88) G355H with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  89) g900t with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  90) T231 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  91) N7502 with 4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  92) G130H with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  93) I759 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  94) G313HZ with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  95) G530H with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  96) N750 with 4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  97) P901 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  98) T110 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  99) T111 with 4.2,2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  100) C101 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  101) T311 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  102) T331 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  103) V700 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  104) R380 with 2.2.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  105) T531 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  106) T705 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  107) T805 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  108) c111 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  109) i8260 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  110) N9100 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  111) N9006 with 4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  112) N7505 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  113) T520 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  114) J100H with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  115) N7102 with 4.1,2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  116) i9060i with 4.4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  117) N915F with 5.0.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  118) N915FY with 5.0.1 and work N915F
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  119) s5690 with 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  120) N910F with 5.0.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  121) G360H with 4.4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  122) A300F with 4.4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  123) A300H with 4.4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  124) A500F with 4.4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  125) A500H with 4.4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  126) i9301i with 4.4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  127) A700H with 4.4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  128) A700FD with 4.4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  129) G130HN with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  130) G530F with 4.4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  131) G800H with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  132) G7105 with 4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  133) G901F with 4.4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  134) T999 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  135) s6812i with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  136) i9070 with 2.3.7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  138) G350E with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  139) G900P with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  140) N8010 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  141) S7275R with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  142) T889V with 4.1.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  143) T989 with 4.0.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  144) G900FD with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  145) N8020 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  146) S7710 with 4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  147) T230 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  148) P7300 with 3.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  149) D710 with 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  150) G920F with 5.0.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  151) N900P with 4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  152) i8200 with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  153) i337m with 4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  154) s7582L with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  155) G9200 with 5.0.2
  part 1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  part 2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  part 3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  part 4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  156) P900 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  157) i747 with 4.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  158) i9152p with 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  159) t535 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  160) G800F with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  161) T800 with 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  p/s: nguồn sưu tầm
  nếu link 4share có pass thì pass là :hosamkashto

   
  dongnaigsm, TtmobilelcNhilyzin Quy nhơn thích bài này.
 2. Nhilyzin Quy nhơn

  Nhilyzin Quy nhơn Hỗ Trợ Mobiistar SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  14/4/15
  Bài viết:
  582
  Đã được thích:
  158
  Giới tính:
  Nữ
  Nghề nghiệp:
  Bán hàng
  Nơi ở:
  Quy Nhơn
  Mod nào vào sửa lại tiêu đề Chia sẽ để cho ae biết . thanks
   
  linh1998 thích bài này.
 3. linh1998

  linh1998 SUPER USER NEW VIP

  Tham gia ngày:
  7/2/15
  Bài viết:
  109
  Đã được thích:
  364
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  phá rồi đập
  Nơi ở:
  Phước Thiền-Nhơn Trạch-Đồng Nai
  xin lỗi AE . do sự nhầm lẫn mod nào đi ngang qua sửa lại tiêu đề giúp em ạ
   
  Nhilyzin Quy nhơn thích bài này.
 4. Ttmobilelc

  Ttmobilelc Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  31/3/16
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  thanks