[Chia sẻ] Tổng hợp file Stock China cứu máy

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. Duydoanhmobi

  Duydoanhmobi THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  13/9/14
  Bài viết:
  704
  Đã được thích:
  1,823
  1.ROM Mobile GiONEE E6T – ROM Android .2.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2.ROM Mobile GiONEE E3T – ROM Android 4.2.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3.ROM Mobile GiONEE Dream D1 – ROM Android 4.1.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4.ROM mobile ACER Z110 – ROM Android 2.3.6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5.ROM mobile ACER M900 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6.ROM mobile ACER LIQUID MINI <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7.ROM mobile ACER LIQUID E1 – ROM Android 4.1.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8.ROM mobile ACER F900 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  9.ROM Mobile Acer E350 – ROM Android 4.0.3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.ROM mobile ACER E200 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  11.ROM mobile ACER DX900 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  12.ROM mobile ACER DX650 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  13.ROM Mobile Xiaomi Hongmi – ROM Android 4.2.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  14.ROM Mobile VIVO Xplay3S – ROM Android 4.3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  15.ROM Mobile VIVO S11T - ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  16.ROM Mobile VIVO S6T - ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  17.ROM Mobile OPPO X909T – ROM Android 4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  18.ROM Mobile OPPO X905 – ROM Android 4.0.3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  19.ROM Mobile OPPO X903 – ROM Android 2.3.5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  20.ROM Mobile OPPO U707T – ROM Android 4.2.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  21.ROM Mobile OPPO U705T – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  22.ROM Mobile OPPO U701T – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  23.ROM Mobile OPPO U701 – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  24.ROM Mobile OPPO T29 – ROM Android 4.1.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  25.ROM Mobile OPPO R821T – ROM Android 4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  26.ROM Mobile OPPO R815T – ROM Android 4.2.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  27.ROM Mobile OPPO R817T – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  28.ROM Mobile OPPO R813T – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  29.ROM Mobile OPPO R817 – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  30.ROM Mobile OPPO R811 – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  31.ROM Mobile OPPO R807 – ROM Android 2.3.6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Sưu tầm...

   
 2. Duydoanhmobi

  Duydoanhmobi THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  13/9/14
  Bài viết:
  704
  Đã được thích:
  1,823
  32.ROM Mobile OPPO R805 – ROM Android 2.3.6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  33.ROM Mobile OPPO R801T – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  34.ROM Mobile OPPO R801 – ROM Android 2.3.6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  35.ROM Mobile OPPO R601 – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  36.ROM Mobile OPPO N1T – ROM Android 4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  37.ROM Mobile iNEW V8 – ROM Android 4.4.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  38.ROM Mobile INEW V5C – ROM Android 4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  39.ROM Mobile INEW V3-E – ROM Android 4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  40.ROM VIVO Y15T Android 4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Tài_Mobile, Chung Suport©dongnaigsm thích bài này.
 3. Duydoanhmobi

  Duydoanhmobi THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  13/9/14
  Bài viết:
  704
  Đã được thích:
  1,823
  41. INEW M2 Android 4.2.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  42. INEW M1 - ROM Android 4.2.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  43.INEW I8000 - ROM Android 4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  44.ROM Mobile INEW I4000 Android 4.2.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  45.INEW I2000 - Android 4.1.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  46.ROM Mobile GiONEE GNX805 - ROM Android 4.2.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  47.ROM Mobile GiONEE GN868H - ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  48 ROM Mobile GIONEE GN810 – ROM Android 4.1.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  49 ROM Mobile GiONEE GN705W - ROM Android 4.2.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  50. ROM VIVO XPLAY – ROM Android 4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  51.ROM Mobile VIVO S11T - ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  52.ROM Mobile VIVO S6T - ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  53.ROM Mobile OPPO X909T – ROM Android 4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  54.ROM Mobile OPPO X905 – ROM Android 4.0.3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  55.ROM Mobile OPPO X903 – ROM Android 2.3.5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  56.ROM Mobile OPPO U707T – ROM Android 4.2.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  57.ROM Mobile OPPO U705T – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  58.ROM Mobile OPPO U701T – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  59.ROM Mobile OPPO U701 – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  60.ROM Mobile OPPO T29 – ROM Android 4.1.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  61.ROM Mobile OPPO R821T – ROM Android 4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Sưu tầm...

   
  Tài_MobileChung Suport© thích bài này.
 4. LeeDuy

  LeeDuy Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  7/4/14
  Bài viết:
  311
  Đã được thích:
  175
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  sửa...t.rin
  Nơi ở:
  VIỆTNAM
  save phòng thân thui ae
   
 5. MinhThu Mobile

  MinhThu Mobile Let's Go Thành Viên VIP NEW VIP

  Tham gia ngày:
  1/5/14
  Bài viết:
  274
  Đã được thích:
  247
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Hấp diêm Mobile
  Nơi ở:
  Lạng Sơn
  Thank mod.load về phòng thân:1: