[Chia sẻ] Tổng hợp rom full file vivo

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

 1. tuan_queso5

  tuan_queso5 Quản Lý Kỷ Thuật Super Moderator

  Tham gia ngày:
  26/5/14
  Bài viết:
  3,387
  Đã được thích:
  3,658
  Rất nhiều rom vivo ae load về chờ kèo nhé

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Vivo Firmwares Collection
  (China region)

  Vivo-X5Max+

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X5L>>>899MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y29L>>>0.93GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X5SL>>>1.27GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X5V>>>1.09GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X5F>>>1.08GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Xshot(X710L)>>>777MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Xplay3S(X520F)>>> 839MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Xplay3S(X520L/A)>>>836MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y23L>>>0.88GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Y28L>>>1.02GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y928>>> 0.94GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y628>>> 0.94GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Y13L >>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y13t>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y913>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y613F>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y27L >>>1.11GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y627>>>1.00GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y927 >>>1.02GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X3V>>>805MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X3F >>>642MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y22iL>>>884MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X3L>>>697MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y22L>>>552MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y18L>>>794MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y622>>>518MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y22>>>539MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X3S>>>618MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- Y13>>> 525MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y613>>> 511MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Xplay(X510w)>>>690MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  And

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X3( X3t)>>>646MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y20( Y20t)>>>699MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y19t>>>521MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y17w>>>688MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y15t>>>521MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y11t(PD1224BT)>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- Y11(PD1224BT)>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- Y11(PD1224T)>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Y11t(PD1224T)>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X1S>>>625MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X1>>>490MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S6>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S6t>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  And
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S7>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S7(Android 4.1)>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S7w>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-E5>>>442MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-S11>>>408MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- Y3t>>>274MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  And

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-S9(Android 4.0)>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S9(Android 4.1)>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S9t>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  And
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- E1>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- E1t>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-S12>>>328MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-S3>>>111MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S3+>>>201MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-E3>>>290MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ××××××××××××××××××××××××××××××××××××

  For Global


  X5 upgrade package V1.10.4

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Y28 upgrade package V1.8.6

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Xshot upgrade package V2.4.1

  Time:2015-03-06
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  And

  Xshot upgrade package V1.16.0

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  X3S upgrade package V2.5.1

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  And

  X3S upgrade package V1.24.7

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     Y15 upgrade package V2.3.5

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  And

  Y15 upgrade package V2.5.1

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Y22 upgrade package V2.5.1

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  And

  And

  Y22 upgrade package V1.23.1

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Xplay3S upgrade package V1.17.0

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  And

  Xplay3S upgrade package V1.10.2

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  And

  Xplay3S upgrade package V1.10.2

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>