[Chia sẻ] Tổng hợp rom gốc Xperia

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. dongnaigsm

  dongnaigsm Lãnh Đạo Forum Administrator

  Tham gia ngày:
  18/2/14
  Bài viết:
  3,778
  Đã được thích:
  7,473
  Xperia 2010:
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia X8 (Version 2.1) E15i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia X10 (Version 2.3.3) X10i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia X10 Docomo (Version 2.3.3) SO-01B
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia X10 Mini (Version 2.1) E10i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro (Version 2.1) U20i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia 2011:
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Play (Version 2.3.4) R800i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Arc (Version 4.0.4) LT15i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Arc S (Version 4.0.4) LT18i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Neo (Version 4.0.4) MT15i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Neo V (Version 4.0.4) MT11i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Pro (Version 4.0.4) MK16i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Ray (Version 4.0.4) ST18i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Mini (Version 4.0.4) SK15i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Mini Pro (Version 4.0.4) SK17i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Active (Version 4.0.4) ST17i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc Sony Ericsson Xperia Live Walkman (Version 4.0.4) WT19i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia 2012:
  Rom gốc SONY Xperia Neo L (Version 4.0.4) MT25i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia S (Version 4.1.2) LT26i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia SL (Version 4.1.2) LT26ii
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia U (Version 4.0.4) ST25i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Sola (Version 4.0.4) MT27i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia P (Version 4.1.2) LT22i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia ION (Version 4.1.2) LT28h
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Go (Version 4.1.2) ST27i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Acro S (Version 4.1.2) LT26w
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Tipo (Version 4.0.4) ST21i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Tipo Dual (Version 4.0.4) ST21i2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Miro (Version 4.0.4) ST23i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia T (Version 4.1.2) LT30p
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia TL Bell (Version 4.1.2) LT30a
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia TX (Version 4.1.2) LT29i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia J (Version 4.1.2) ST26i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia V (Version 4.1.2) LT25i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia TL (Version 4.1.2) LT30a
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia 2013:
  Rom gốc SONY Xperia E (Version 4.1.1) C1505
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia E Dual (Version 4.1.1) C1605
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Z (Version 4.2.2) C6602
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Z (Version 4.2.2) C6603
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Z China Unicom (Version 4.1.2) L36h
  Download Here <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SONY Xperia Z Docomo (Version 4.1.2) SO-02E
  Download Here <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia ZL (Version 4.2.2) C6502
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia ZL (Version 4.2.2) C6503
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia ZL (Version 4.2.2) C6506
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia SP (Version 4.1.2) C5302
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia SP (Version 4.1.2) C5303
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia SP (Version 4.1.2) C5306
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia L (Version 4.2.2) C2104
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia L (Version 4.2.2) C2105
  Download Here <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Tablet Z Wi-Fi 16GB (Version 4.1.2) SGP311
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Tablet Z Wi-Fi 32GB (Version 4.1.2) SGP312
  Download Here <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Tablet Z LTE Docomo (Version 4.1.2) SO-03E
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Tablet Z LTE (Version 4.2.2) SGP321
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia ZR (Version 4.1.2) C5502
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia ZR (Version 4.2.2) C5503
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia M (Version 4.1.2) C1904
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia M (Version 4.1.2) C1905
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia M Dual (Version 4.1.2) C2004
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia M Dual (Version 4.1.2) C2005
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia C (Version 4.2.2) C2305
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Z Ultra (Version 4.2.2) C6802
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Z Ultra (Version 4.2.2) C6806
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Z Ultra (Version 4.2.2) C6833
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Z1 (Version 4.2.2) C6902
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom gốc SONY Xperia Z1 (Version 4.2.2) C6903
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  nguồn st

   
  t0pgun, duymobile88, kedochanh5 others thích bài này.
 2. phanlamtoi90

  phanlamtoi90 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  27/4/14
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  9
  thaks anh hihiihhi
   
 3. doandumobilebacgiang

  doandumobilebacgiang đoandựmobile NEW VIP

  Tham gia ngày:
  25/4/15
  Bài viết:
  88
  Đã được thích:
  40
  Giới tính:
  Nam
  thanks
  :3D_8::3D_8::3D_8:
   
 4. kedochanh

  kedochanh Kẻ Độc Hành SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  24/10/14
  Bài viết:
  415
  Đã được thích:
  310
  Nghề nghiệp:
  Giết Smartphone
  Nơi ở:
  Quảng Ngãi
  thanks ác ma
   
 5. khanhthumobile1111

  khanhthumobile1111 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  16/9/16
  Bài viết:
  68
  Đã được thích:
  2
  Giới tính:
  Nam
  có anh nào biết cài driver sony trên win 10 ko ạ, chỉ em với
   
 6. khanhthumobile1111

  khanhthumobile1111 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  16/9/16
  Bài viết:
  68
  Đã được thích:
  2
  Giới tính:
  Nam
  có anh nào biết cài driver sony trên win 10 ko ạ, chỉ em với
   
 7. kevin210

  kevin210 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  4/10/16
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  tuyệt vời ông mặt trời
  :102:
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.