[Chia sẻ] tổng hợp rom oppo hàng nội địa china

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. hautonmobile

  hautonmobile SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  31/12/14
  Bài viết:
  637
  Đã được thích:
  351
  Giới tính:
  Nam
  đây là tất cả rom gốc oppo hàng nội địa để cứu máy unbrick máy lỗi phân vùng
  cho ae nào không kiếm được link
  bơi luôn không thiếu em nòa
  OPPO_1100
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_1105
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_1107
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_3000
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_3005
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_OPPO6607
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_A11
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_OPPOA31
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_A31c_
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_A31t_
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_A51
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_A51KC
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_N1T
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_N1W
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_N5117
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_N5207
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_N5209
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_OPPO_A30
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPOA_33
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_OPPO_A33m
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_OPPO_A33t
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_OPPO_A37m
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_A53
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_OPPO_A53m
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_OPPO_A53t
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_OPPO_A59m
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_OPPO_A59S
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_OPPO_R7s
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_OPPO_R7st
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_OPPO_R9m
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_OPPO_R9tm
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R2010
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R2017
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R6007
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R601
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R7c
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R7Plusm
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  OPPO_R7sPlus
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R7t
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R8000
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R8007
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R803
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R805
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R8107
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R8109
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R811
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R813T
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R815T
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R815W
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R819
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R819t
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R820
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R8205
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R8207
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R821t
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R823T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R827T
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R830
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R830S
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R831S
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R831T
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R833T
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_R850
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_RealR801
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_RealR817
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_RealR817t
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_T29
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_U705T
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  8
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_U705w
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_U707t
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_X9000
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_X9007
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_X9070
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  OPPO_X9077
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_X909
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  OPPO_X909T
  1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>