[Chia sẻ] Tổng hợp tất cả iOS iPhone, iPad, iPod

Thảo luận trong 'TẤT CẢ VỀ IOS'

 1. NhanMobile

  NhanMobile Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  15/6/15
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  8
  iPhone 6 Plus [iPhone7,1] (A1522-A1524) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPhone 6 [iPhone7,2] (A1549-A1586) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPhone 5s [iPhone6,1] (A1453-A1533) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPhone 5s [iPhone6,2] (A1457-A1518-A1528-A1530) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPhone 5c [iPhone5,3] (A1456-A1532) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPhone 5c [iPhone5,4] (A1507-A1516-A1526-A1529) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPhone 5 [iPhone5,1] (A1428) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPhone 5 [iPhone5,2] (A1429-A1442) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPhone 4S [iPhone4,1] (A1387-A1431) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPhone 4 [iPhone3,1] (A1332) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    ,<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPhone 4 8GB [iPhone3,2] {MD128-ME798-ME799} (A1332) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPhone 4 [iPhone3,3] (A1349) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPhone 3GS : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    ,<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPhone 3G : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    ,<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    ,<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  iPad mini 3 [iPad4,7] (A1599) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad mini 3 [iPad4,8] (A1600) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad mini 3 [iPad4,9] (A1601) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad mini 2 [iPad4,4] (A1489) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad mini 2 [iPad4,5] (A1490) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad mini 2 [iPad4,6] (A1491) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad mini 1G [iPad2,5] (A1432) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad mini 1G [iPad2,6] (A1454) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad mini 1G [iPad2,7] (A1455) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad Air 2 [iPad5,3] (A1566) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad Air 2 [iPad5,4] (A1567) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad Air [iPad4,1] (A1474) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad Air [iPad4,2] (A1475) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad Air [iPad4,3] (A1476) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad 4 [iPad3,4] (A1458) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad 4 [iPad3,5] (A1459) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad 4 [iPad3,6] (A1460) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad 3 [iPad3,1] (A1416) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad 3 [iPad3,2] (A1403) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad 3 [iPad3,3] (A1430) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad 2 [iPad2,1] (A1395) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    ,<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad 2 [iPad2,2] (A1396) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    ,<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad 2 [iPad2,3] (A1397) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    ,<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad 2 [iPad2,4] (A1395) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  iPod touch (5th generation) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPod touch (4th generation) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    ,<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPod touch (3rd generation) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    ,<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPod touch (2nd generation) : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    , <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  CHÚ Ý: HIỆN TẠI HỆ THỐNG THẺ CÀO ĐÃ KHÓA VÌ THẾ. HÃY NẠP THEO HÌNH THỨC SAU: *Tài khoản : Trần thị kim uyên-0121000624633-vietcombank---- * CTK : Lê Đức Ninh - 199113869 - ACB---- * Tài Khoản : Lê Đức Ninh - 5906205207413 - Agribank--- * Tài Khoản : Lê Đức Ninh - 050073564503 - saccombank---- * Tài Khoản : Lê Đức Ninh - 7240105306004 - Ngân Hàng MB---- -->>NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN : NAP NICK 4RUM TIỀN MẶT/ TIỀN ẢO
  File này trị giá 50. Tiền Ảo - Hãy Nhấn
  . MUA
 2. Long74GSM

  Long74GSM Service Products News & Updates Moderator

  Tham gia ngày:
  22/7/14
  Bài viết:
  2,893
  Đã được thích:
  2,581
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Android-eMMC
  Nơi ở:
  ZALO : 0908182048
  iOS 8.3 (12F69/12F70) Information  DeviceBuildIDRelease DateDownloadSizeApple Signing StatusHashes
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (AppleTV3,1)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   869.98 MB
  MD5: 6eb41a92ac72e3edf8af92786dc43c3d
  SHA1:8df57c3a683c5e665b4b3aee78cdd636867ea87d
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (AppleTV3,2)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   870.13 MB
  MD5: 0fbd2af56a7ea4c71088c67e01869c42
  SHA1:19a9e751b8d2eb87be440bf0d9efa40544938531
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad2,1)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.29 GB
  MD5: de9010807b9022687d73f766349f6036
  SHA1:146d14fafa08f3b3bf31b1cecb9f39b6d479770c
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad2,2)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.30 GB
  MD5: ad96093eb68dcd0f9cb1c77e64bc41d7
  SHA1:217df00485080ecfeb378af037b617b6d79de707
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad2,3)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.30 GB
  MD5: e205290040e12bb34ad36fcbda1f3961
  SHA1:1fe195fa6c22b75b548360d0e3c21202fa6eafc6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad2,4)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.28 GB
  MD5: 3a9a677487b8e25ca962ff2798af51b9
  SHA1:85263a33a9260d9a466b4d3ce650aa7e5f670e64
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad2,5)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.39 GB
  MD5: b188f86d05d332af377c488f8be0ee94
  SHA1:3f70317d5ef9676767943a786fbe5521735f7529
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad2,6)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.43 GB
  MD5: 3538bd83e51c5cd26c37adf489cd9cf7
  SHA1:382f9305e8bc7b4f9105473ed5c0b67be5b13308
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad2,7)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.43 GB
  MD5: 41f6585df387e1da27c72b574ea3a9e7
  SHA1:24e3431e8fabc4515e07929f6ee505b31c9abcd3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad3,1)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.65 GB
  MD5: 18b27737ee86c4ece78b50a8ddb0c88a
  SHA1:ac5d8431174cdf842934a05fb08a61a7702e22e0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad3,2)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.68 GB
  MD5: 19444fa7e9de6a525726f70d10a8b078
  SHA1:50d1582d55d2d34102503e3d8daf8d9b0eff4205
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad3,3)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.68 GB
  MD5: c35775488944fee7050f295ebfaaae0a
  SHA1:41f85583d3a069a1daf3cb160e82e1a2c5a8a14d
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad3,4)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.67 GB
  MD5: 381b6ef07ae616edb14b281ddd5b48af
  SHA1:70f9b90607f373a89935b706f63df4b6ce8f5cf7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad3,5)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.71 GB
  MD5: be57cdb637689eb74b0cecc110a87075
  SHA1:302d51a729a6e026075e9bd8a24ce75857cce402
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad3,6)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.71 GB
  MD5: fc65267d0a06e2cec629922fff50fa7c
  SHA1:e551d747d42b3f52e7fb545ab3deb01014919cb9
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad4,1)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.88 GB
  MD5: 26441474b9ef74168c4aa6e173597abc
  SHA1:6f14e39062f30bf55f1f55ab3a7a3cf09de28866
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad4,2)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.92 GB
  MD5: e1e34d688f9c89dfddb8aa3551cf1049
  SHA1:3f0605344230aa409299b5202d06831740095085
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad4,3)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.92 GB
  MD5: a5e3405d3513ad06a51769a0c8adb755
  SHA1:b1b27e4b9326e1c8825132b5576ddfa0a645f2c0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad4,4)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.88 GB
  MD5: 16b34a6f93b6f3ffc7363973df5231a5
  SHA1:ecc19ed847e57db81d54984cb2decf342f571b34
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad4,5)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.92 GB
  MD5: a78ac796e3997ea20213bdbbb62e955a
  SHA1:1e4ce0c60111c210e6ec7d6692057f6fd2443995
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad4,6)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.92 GB
  MD5: 407765d7fb375bb87cb6dabd3b45ecaa
  SHA1:9075dd4d4ef087291d6cc9bf92cb839a0c3a195b
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad4,7)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.88 GB
  MD5: 99c374d7efe7a2ac27dd86606f4eb79e
  SHA1:48e0f8d63efde6c37db52ae45e5c908863261dff
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad4,8)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.95 GB
  MD5: 10003d45d23ef273f4eb1e449a497684
  SHA1:ace100e2f1b49c6743bb761f15b2d9554fd03faa
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad4,9)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.95 GB
  MD5: bc2fc8dd0e6647b4097ac300af86b8b0
  SHA1:8a377b8e6f8cbf5adfd53b314bdc23d248cc968a
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad5,3)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.88 GB
  MD5: 08448a7e551f25bc89f312706197b510
  SHA1:815e22db4bfb76dc6fa13620202d931bc06c94a7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad5,4)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.94 GB
  MD5: 83e3fc2ba8f1c57949c039a60ba340fe
  SHA1:c4dbf3a9b9ce882e1c46a2d0a0f61c55f20e5484
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone4,1)12F7004/04/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.44 GB
  MD5: 51217942e98f854784f324a1833baa3b
  SHA1:2b1b3e1670c65d142aaecbe91b30f72c5d459265
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone5,1)12F7004/04/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.53 GB
  MD5: 38dd2ac5b5ad53741c028e570814efd0
  SHA1:56e4753e5850942a2090f29dfc72972704efffac
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone5,2)12F7004/06/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.53 GB
  MD5: fb53dd7f4cecd7fc5515c97805769521
  SHA1:af7193bfedeb4e9c8f535c5716df8c3a7c6704d1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone5,3)12F7004/04/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.54 GB
  MD5: c07fc0cacc77e08424d1a2d2a50578dd
  SHA1:5bfd47eda92371d0459b7a7c955a547968e43edd
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone5,4)12F7004/04/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.54 GB
  MD5: 66697b2e1667ad147af98dd3e85b8b9a
  SHA1:69b7a549bf172fcfb6ec4b68c85b08835d37eab8
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone6,1)12F7004/04/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.77 GB
  MD5: c9614310b6e21ebf1d5ecf0c8af7097d
  SHA1:8f1f74f652830b63468dc0c6f12af6d318df8d7f
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone6,2)12F7004/04/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.77 GB
  MD5: 5a81718d8b5fe60a5192b0ec978329c6
  SHA1:9ae8ad68d3d41a61d7f1b301f2c7c755e65d36b7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone7,1)12F7004/04/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   2.00 GB
  MD5: 8c0564585c48f6b55b75ec693ef47e74
  SHA1:f9ecef7423a38040ce4b4e83d51567e30732da32
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone7,2)12F7004/04/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.82 GB
  MD5: 201e2cde6b851adc40032c5022221bda
  SHA1:e37e245ec52edca5e5625b5b23eff48996d8c1c1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPod5,1)12F6904/01/15<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   1.44 GB
  MD5: 8388495032dfc070906a69ce4da71abc
  SHA1:ff5eadce79799f38a5442c25ea863feb244ff1c5
  "Apple", "iOS", "iPhone", "iPad", "Apple Watch", iPod Touch" and "iTunes" are trademarks of Apple Inc. The SHSH signing status API is kindly provided by <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .