[Chia sẻ] Tổng hợp tất cả rom gốc Symphony

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. tinhnhan96

  tinhnhan96 Phát Tài Phát Lộc NEW VIP

  Tham gia ngày:
  19/5/16
  Bài viết:
  142
  Đã được thích:
  179
  Giới tính:
  Nam
  Anh em cần thì dùng,không cần thì like cho em có động lực nha
  Symphony A50:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony E5:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony E7:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony E10:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony E25:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony E50:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony E55:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony E15:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony E60:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony E78:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony E79:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony V100:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony V49:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony V75:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony H175:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony H250:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony H300:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony H120:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony H58:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony H60:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony V28:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony V40:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony V45:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony V52:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony P6:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony P6 2G:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony P6 PRO:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony Helio S1:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony Studio 50:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony ZV:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony ZVI:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony W70:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony W75:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony W80:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony W90:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony T7 ULTRA:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony K938:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony H55:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony W16 3G:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony W19:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony T7 Lite:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony T8 Pro:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony H150:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony V25:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony V30:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony V50:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony V55:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony V70:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony M1:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Symphony V80:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nguồn : Sưu tầm

   
  duymobile88 thích bài này.