[Chia sẻ] Tổng Kho Rom Motorola Android

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. ajemca

  ajemca Thanh Oai Mobile SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  12/8/15
  Bài viết:
  666
  Đã được thích:
  1,502
  Giới tính:
  Nam
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT1572
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT1092-XT1098
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT1050-XT1060
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT875
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   XT1063-XT1096
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT1002-XT1045
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT1540-XT1550
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT1019-XT1025
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT1528-XT1529
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT862
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT894
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT1254
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT908-XT912
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT926
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT907
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    MZ602
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    A956
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    MB810
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    MZ607 MZ616
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    MZ609 MZ617
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT1225-XT1250
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT1562-XT1564
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    XT1580

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom No Pass nhé,ủng hộ mình nếu bạn "thích"

   
  Last edited: 19/2/17
  tinhnhan96, ApocalipseLeHo_mobile thích bài này.