[Chia sẻ] Toppic Phá Mã Bảo Vệ Cho Mọi Model Sony Xperia

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. ajemca

  ajemca Thanh Oai Mobile SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  12/8/15
  Bài viết:
  666
  Đã được thích:
  1,495
  Giới tính:
  Nam
  Mạn Phép BQT và anh em,share mọi File xóa mã bảo vệ không mất data dạng FTF của Sony-Erisson Xperia mà nếu Hard reset dính tài khoản Google (khả năng cao) thì mệt,chạy rom vừa lâu lại rủi ro lớn,anh em đọc kĩ bài trước khi Spam tránh loãng Topic.Chỉ ai tích "Thích" mình sẽ tạo link
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C1604_11.3.A.2.1_lock remove Xperia E Dual
  C1605_11.3.A.1.39_lock remove Xperia E Dual
  C1904_15.4.A.1.9_lock remove Xperia M
  C1905_15.4.A.1.9_lock remove Xperia M
  C2004_15.5.A.1.5_lock remove Xperia M Dual
  C2005_15.5.A.1.5_lock remove Xperia M Dual
  C2104_15.3.A.1.17_lock remove Xperia L
  C2105_15.3.A.1.17_lock remove Xperia L
  C2304_16.0.B.2.16_lock remove Xperia C
  C2305_16.0.B.2.16_lock remove Xperia C
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C5502_10.7.A.0.222_lock remove Xperia ZR
  C5503_10.3.A.0.244_lock remove Xperia ZR
  C6502_10.5.1.A.0.283_lock remove Xperia ZL
  C6503_10.5.1.A.0.283_lock remove Xperia ZL
  C6506_10.7.A.0.222_lock remove Xperia ZL
  C6606_10.4.C.0.814_lock remove Xperia Z
  C6602_10.7.A.0.222_lock remove Xperia Z
  C6603_10.5.1.A.0.283_lock remove Xperia Z LTE
  C6616_10.7.A.0.222_lock remove Xperia Z
  C6802_14.4.A.0.108_lock remove Xperia Z Ultra
  C6806_14.6.A.1.236_lock remove Xperia Z Ultra
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C6843 14.4.A.0.108_lock remove Xperia Z Ultra
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C6916_14.5.B.0.247_lock remove Xperia Z1S
  C6943_14.6.A.1.236_lock remove Xperia Z1
  C6916_14.5.B.0.247_lock remove Xperia Z1s
  D2004_20.1.A.2.19_lock remove Xperia E1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  D2104_20.1.B2.29_lock remove Xperia E1 Dual
  D2105_20.1.B.0.64_lock remove Xperia E1 Dual
  D2114_20.1.B.2.30_lock remove Xperia E1 Dual
  D2202_18.5.A.0.26_R7B_lock remove Xperia E3
  D2203_18.4.C.1.26_Lock remove Xperia E3
  D2243_18.5.C.0.25_Lock remove Xperia E3
  D2206_18.5C.0.19Lock remove Xperia E3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  D2302_18.3.B.0.31_lock remove Xperia M2 Dual
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  D2406_18.6.A.0.182_lock remove Xperia M2 Aqua LTE-A
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  D2533_19.2.A.0.391_lock remove Xperia C3
  D5102_18.2.A.1.18_lock remove Xperia T3
  D5102_18.2.A.2.32_remove lock Xperia T3
  D5103_18.1.A.1.21_lock remove Xperia T3
  D5103_18.1.A.2.25_remove lock Xperia T3
  D5106_18.1.A.2.32_remove lock Xperia T3 LTE
  D5303_19.4.A.0.182_lock remove Xperia T2 Ultra
  D5306_19.4.A.0.182_lock remove Xperia T2 Ultra
  D5316_19.4.A.0.182_lock remove Xperia T2 Ultra
  D5322_19.1.1.C.0.56_lock remove Xperia T2 Ultra Dual
  D5322_19.4.A.0.182_lock remove Xperia T2 Ultra Dual VN
  D5503_14.4.A.0.108_lock remove Xperia Z1 Compact LTE
  D5503_14.6.A.1.236_remove lock Xperia Z1 Compact LTE
  D5788_14.4.C.0.136_remove lock Xperia J1 Compact
  D5803_23.0.A.2.92 R9B_lock remove Xperia Z3 Compact GLOBAL
  D5833_23.5.A.1.191 R11D_lock remove Xperia Z3 Compact
  D6502_23.0.1.A.0.167_lock remove Xperia Z2
  D6503_23.0.1.A.0.167_lock remove Xperia Z2
  D6543_23.5.A.1.291 R3D_lock remove Xperia Z2
  D6563_23.5.A.0.575 R4D_lock remove Xperia Z2a
  D6603_23.5.A.1.291 R4D_lock remove Xperia Z3 GLOBAL
  D6616_23.1.C.0.399 R15C_lock remove Xperia Z3
  D6633_23.5.A.1.291 R7D_lock remove Xperia Z3 DUAL
  D6643_23.5.A.1.291 R1D_lock remove Xperia Z3
  D6646_23.5.A.1.291 R2D_lock remove Xperia Z3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    VIETNAM
  D6616_23.1.C.0.339_lock remove Xperia Z3
  D6643_23.5.A.1.291_lock remove Xperia Z3
  D6646_23.5.A.1.291_lock remove Xperia Z3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  D6683_23.1.E.0.13_lock remove Xperia Z3 Dual
  D6708_23.4.B.0.319_lock remove Xperia Z3V
  E10a_2.1.1.A.0.6_lock remove Xperia X10 Mini
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E2003_25.0.A.2.31_lock remove Xperia E4g
  E2006_25.0.A.2.31_lock remove Xperia E4g
  E2033_25.0.B.1.28_lock remove Xperia E4g
  E2043_25.0.B.1.28_lock remove Xperia E4g
  E2053_25.0.A.2.31_lock remove Xperia E4g
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E2105_24.0.A.5.14_lock remove Xperia E4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E2124_24.0.B.3.8_lock remove Xperia E4 Dual
  E2303, E2353_26.1.A.2.99_8GB_lock remove Xperia M4 Aqua
  E2303_26.1.A.1.100_lock remove Xperia M4 Aqua
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    8GB
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    8GB
  E2333, E2363_16GB_26.1.B.1.85_lock remove Xperia M4 Aqua Dual
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E2363_26.1.B.1.85_ lock remove Xperia M4 Aqua dual
  E5303, E5306, E5353 _27.1.A.1.93_lock remove Xperia C4
  E5506_29.2.A.0.129_lock remove Xperia C5 Ultra
  E5333, E5343, E5363 _27.1.B.1.93_lock remove Xperia C4 Dual
  E5333, E5343, E5363_27.3.B.0.122_removelock Xperia C4 Dual
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E5603,E5653,E5606_30.0.A.1.33_lock remove Xperia M5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E5603,E5653,E5606_30.2.A.1.21_lock remove Xperia M5 VIETNAM
  E5803,E5823_32.2.A.5.11_lock remove Xperia Z5 Compact VIETNAM
  E5803,E5823_32.0.A.4.11_lock remove Xperia Z5 Compact
  E5803,E5823_32.2.A.0.305_lock remove Xperia Z5 Compact
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    hongkong
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    VIETNAM
  E6603,E6653_32.0.A.4.11_lock remove Xperia Z5
  E6603.E6653_32.2.A.0.305_remove lock Xperia Z5 HONGKONG
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E6633,E6683_32.2.A.0.11_lock remove Xperia Z5 Dual VIETNAM
  E6833_32.2.A.5.11 _lock remove Xperia Z5 Premium DUAL
  E6853_32.2.A.0.305_lock remove Xperia Z5 Premium
  E6883_32.2.A.5.11_lock remove Xperia Z5 Premium DUAL VIETNAM
  F3111_33.2.A.3.74_lock remove Xperia XA
  F3111_33.2.A.3.105_lock remove Xperia XA
  F3112_33.2.B.3.74_lock remove Xperia XA Dual
  F3112_33.2.B.3.81_lock remove Xperia XA Dual
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  F3113_33.2.A.3.81_lock remove Xperia XA
  F3115_33.2.A.3.81_lock remove Xperia XA
  F3115_33.2.A.2.93_lock remove Xperia XA
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  F3116_33.2.B.3.105_lock remove Xperia XA Dual VIETNAM
  F3211_36.0.A.2.109_lock remove Xperia XA Ultra
  F3212_36.0.B.2.109_lock remove Xperia XA Ultra Dual GLOBAL
  F3213_36.0.A.2.109_lock remove Xperia XA Ultra
  F3215_36.0.A.2.109_lock remove Xperia XA Ultra
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  F3311_37.0.A.2.108_lock remove Xperia E5
  F3311_37.0.A.2.156_lock remove Xperia E5 GLOBAL
  F3313_37.0.A.1.105_lock remove Xperia E5
  F5121_34.0.A.2.301_lock remove Xperia X
  F5121_34.0.A.2.292_lock remove Xperia X
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    VIETNAM
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  F5321_34.1.A.3.49_lock remove Xperia X Compact
  F5321_34.1.A.1.198_lock remove Xperia X Compact HONGKONG
  F8131_35.0.A.1.282_lock remove Xperia X Performance
  F8131_41.2.A.2.233_lock remove Xperia X Performance
  F8132_41.2.A.2.233_lock remove Xperia X Performance Dual
  F8132_39.2.A.0.327_lock remove Xperia X Performance Dual HONGKONG
  F8331_39.2.A.0.327_lock remove Xperia XZ
  F8332_39.2.A.0.327_lock remove Xperia XZ Dual VIETNAM
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LT25C_9.1.E.0.324_lock remove Xperia V
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LT30a_9.2.A.1.205_lock remove Xperia T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  MT11a_4.1.A.0.562_lock remove Xperia Neo V
  MT25i_4.1.B.0.631_lock remove Xperia Neo L
  MT27i_6.1.1.B.1.54_lock remove Xperia Sola
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ST15i_4.1.B.0.431_lock remove Xperia Mini
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ST21i_11.0.A.4.22_lock remove Xperia Tipo
  ST21a_11.0.A.4.22_lock remove Xperia Tipo
  ST21i2_11.0.A.6.5_lock remove Xperia Tipo Dual
  ST21a2_11.0.A.6.5_lock remove Xperia Tipo Dual
  ST23i_11.0.A.5.5_lock remove Xperia Miro
  ST25i_6.1.1.B.1.10_lock remove Xperia U
  ST26a_11.2.A.0.31_lock remove Xperia J
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SO-01B_2.0.2.B.0.37 R22B_lock remove Xperia X10 JAPAN
  SO-01C_4.0.1.C.1.31 R13D_lock remove Xperia Arc JAPAN
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    JAPAN
  SO-01D_4.0.1.C.1.31 R12D_lock remove Xperia Play JAPAN
  SO-02D_6.1.F.0.117 R21G_lock remove Xperia S JAPAN
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    JAPAN
  SO-04D_9.1.C.1.103_lock remove Xperia TX JAPAN
  SO-05D_9.1.C.1.103_lock remove SX JAPAN
  SO-01H_32.1.F.1.75_lock remove Xperia Z5 JAPAN
  SO-02H_32.1.F.1.75 R20C_lock remove Xperia Z5 Compact JAPAN
  SO-03H_32.1.F.1.75 R20C_lock remove Xperia Z5 Premium JAPAN
  SO-04H_35.0.B.4.24 R10A_lock remove Xperia X Performance JAPAN
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    JAPAN
  SO-02G_23.1.B.1.317 R12C_lock remove Xperia Z3 Compact JAPAN
  SO-03G_32.1.E.1.71 R16C_lock remove Xperia Z4 JAPAN
  SO-04G_23.5.B.0.303 R13D_lock remove Xperia A4 JAPAN
  SO-05G_32.1.E.1.71 R17C_Xperia Z4 Tablet JAPAN
  SO-01E_9.1.C.1.186_lock remove Xperia V JAPAN
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    JAPAN
  SO-03E_10.1.E.0.348 R9A_lock remove Xperia Z Tablet JAPAN
  SO-04E_10.3.1.B.2.48 R17B_lock remove Xperia ZR JAPAN
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    JAPAN
  SO-02F_14.3.B.0.362 R13C_lock remove Xperia Z1 JAPAN
  SO-03F_23.1.B.1.317 R15C_lock remove Xperia Z2 JAPAN
  SO-04F_14.1.B.0.362 R9C_lock remove xperia J1 Compact/A2 JAPAN
  SO-05F_23.1.B.1.313 R17C_lock remove Xperia Z2 Tablet JAPAN
  SO-01J_39.0.B.1.19 R14B_lock remove Xperia XZ JAPAN
  SO-02J_34.1.B.2.22 R13B_lock remove Xperia X Compact JAPAN
  SO-03J_41.2.b.0.207_R12D_lock remove Xperia XZs JAPAN
  SO-04J_45.0.B.2.95_R7A_lock remove Xperia XZ Premium JAPAN
  SO-03K_51.1.B.9.29_R13A_lock remove Xperia XZ2 7.1.1 JAPAN
  SO-04K_51.1.B.10.54_R7A_lock remove Xperia XZ2 PREMIUM 7.1.1 JAPAN
  SO-05K_51.1.B.9.29_R9A_lock remove Xperia XZ2 COMPACT JAPAN
  401SO_23.1.F.0.464 R10C_lock remove Xperia Z3 JAPAN
  402SO_32.1.D.0.356 R19C_lock remove Xperia Z4 JAPAN
  501SO_32.1.D.0.349_lock remove Xperia Z5 JAPAN
  502SO_35.0.C.2.398 R20A_lock remove Xperia X Performance JAPAN
  601SO_39.0.D.0.327 R14B_lock remove Xperia XZ JAPAN
  602SO_41.2.D.0.202_R14D_lock remove Xperia XZs JAPAN
  702SO_52.0.D.1.116_R14B_lock remove Xperia XZ2 8.0 JAPAN
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SPG311 Wifi_10.6.A.0.454 R2E_lock remove Xperia Z Tablet
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SPG321_10.7.A.0.228 R1E_lock remove Xperia Z Tablet
  SPG351_10.7.A.0.222 R2E_lock remove Xperia Z Tablet
  SPG341_10.5.1.A.0.292 R7D_lock remove Xperia Z Tablet
  SPG412 Wifi_14.3.aA.2.21 R3C_lock remove Xperia Z Utra Wifi
  SPG511 Wifi_23.4.A.3.6 R7C_lock remove Xperia Z2 Tablet
  SGP512 Wifi_23.4.A.3.6 R6C_lock remove Xperia Z2 Tablet
  SGP521_23.5.A.1.291 R3D_lock remove Xperia Z2 Tablet
  SPG541_17.1.A.0.402 R12A_lock remove Xperia Z2 Tablet
  SPG551_23.5.A.1.291 R1D_lock remove Xperia Z2 Tablet
  SPG561_23.4.B.0.319 R22C_lock remove Xperia Z2 Tablet
  SPG611 Wifi_23.5.A.1.291 R4D_Xperia Z3 Tablet Compact
  SPG612 Wifi_23.5.A.1.291 R2D_Xperia Z3 Tablet Compact
  SPG 621_23.5.A.1.291 R4D_Xperia Z3 Tablet Compact
  SPG641_23.5.A.0.575 R2D_Xperia Z3 Tablet Compact
  SPG712 Wiffi_28.0.A.3.0 R8A_Xperia Z4 Tablet GLOBAL
  SPG771_32.2.A.0.305 R9C_Xperia Z4 Tablet
  SOL21_9.1.D.0.141 R17L_lock remove Xperia V
  SOL22_10.3.1.D.0.257_lock remove Xperia UL
  SOL23_14.3.C.0.300 R21C_lock remove Xperia Z1
  SOL24_14.3.C.0.300 R19C_lock remove Xperia Z Ultra
  SOL25_23.1.G.2.151 R18C_lock remove Xperia ZL2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SOV31_32..1.C.0.333 R18C_lock remove Xperia Z4
  SOV32_32.1.C.0.364_lock remove Xperia Z5
  SOV33_35.0.D.2.25 R21A_lock remove Xperia X Performance
  SOV34_39.0.C.0.282 R16B_lock remove Xperia XZ
  SOV35_41.2.C.0.195_R15D_lock remove Xperia XZs
  SOV37_52.O.C.1.112_R13B_lock remove Xperia XZ2 8.0 JAPAN
  SOV38_52.0.C.1.112_R13B_lock remove Xperia XZ2 PREMIUM 8.0 JAPAN
  SOT21_23.1.G.2.151 R20C_lock remove Xperia Z2 Tablet
  SOT31_32.1.C.0.338 R18C_Xperia Z4 Tablet
  L39T_14.1.M.0.184 R1A_lock remove Xperia Z1
  L39U_14.1.N.0.91 R10A_lock remove Xperia Z1
  L50T_17.1.E.2.67 R25A_lock remove Xperia Z2
  L50U_17.1.1.F.0.43 R15A_lock remove Xperia Z2
  L55T_23.0.F.1.86 R1B_lock remove Xperia Z3
  L55U_23.0.F.1.78 R1B_lock remove Xperia Z3
  M35C_12.0.B.5.38 R18A_lock remove Xperia SP
  M35T_12.0.C.2.58 R29A_lock remove Xperia SP
  M51W_14.4.A.0.108 R11C_lock remove Xperia Z1
  S55T_19.2.2.B.0.144 R3B_lock remove Xperia C3 Dual
  S55U_19.2.1.A.0.72 R5B_lock remove Xperia C3 Dual
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SWR50_M1D63X_lock remove Smartwatch 3 GLOBAL
  G3121_40.0.A.3.7_lock remove Xperia XA1
  G3112_40.0.A.3.7_lock remove Xperia XA1 DUAL UAE
  G3123_40.0.A.3.7_lock remove Xperia XA1 USA
  G3125_40.0.A.1.155_lock remove Xperia XA1 TW
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G3212_42.0.A.4.167_lock remove Xperia XA1 ULTRA DUAL
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G3223_42.0.A.1.90_lock remove Xperia XA1 ULTRA
  G3226_42.0.A.1.69_lock remove Xperia XA1 ULTRA DUAL HK
  G3311_43.0.A.2.27_lock remove Xperia L1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G3313_43.0.A.3.39_lock remove Xperia L1 US
  G3412_48.1.A.0.116_lock remove Xperia XA1 PLUS DUAL UAE
  G3416_48.0.A.1.131_lock remove Xperia XA1 PLUS DUAL VIETNAM
  G3421_48.0.A.1.131_lock remove Xperia XA1 PLUS TURKEY
  G3423_48.0.A.1.116_lock remove Xperia XA1 PLUS USA
  G3426_48.0.A.1.116_lock remove Xperia XA1 PLUS DUAL SINGAPORE
  G8141_45.0.A.12.75_lock remove Xperia XZ PREMIUM UK
  G8142_45.0.A.5.1_lock remove Xperia XZ PREMIUM DUAL VIETNAM
  G8231_41.3.A.2.99_lock remove Xperia XZs GER
  G8232_41.2.A.0.219_lock remove Xperia XZs DUAL VIETNAM
  G8341_1.47.1.A.2.281_lock remove Xperia XZ1 FRANCE 7.1
  G8342_1.47.1.A.2.281_lock remove Xperia XZ1 VIETNAM 7.1
  G8441_1.47.1.A.2.281_lock remove Xperia XZ1 Compact HONGKONG 7.1.1
  H3213_50.1.A.4.76/R6A_lock remove Xperia XA2 ULTRA 7.1.1 UK
  H3223_50.1.A.4.76/R6A_lock remove Xperia XA2 ULTRA 7.1.1 US
  H3113_50.1.A.4.76/R8A_lock remove Xperia XA2 7.1.1 UK
  H3123_50.1.A.4.76/R5A_lock remove Xperia XA2 7.1.1 US
  H3133_50.1.A.4.76/R1A_lock remove Xperia XA2 7.1.1
  H3413_50.1.A.13.83/R8A_lock remove Xperia XA2 PLUS 7.1.1 FR
  H3311_49.0.A.2.62/R7A_lock remove Xperia L2 7.1.1 UK
  H3321_49.0.A.2.62/R2A_lock remove Xperia L2 7.1.1 US
  H4113_50.1.A.4.76/R3A_lock remove Xperia XA2 DUAL 7.1.1 UK
  H4133_50.1.A.4.76/R2A_lock remove Xperia XA2 DUAL 7.1.1 VIETNAM
  H4213_50.1.A.4.76/R2A_lock remove Xperia XA2 ULTRA DUAL 7.1.1 UK
  H4233_50.1.A.4.76/R3A_lock remove Xperia XA2 ULTRA DUAL 7.1.1 VIETNAM
  H4311_49.0.A.2.62/R1A_lock remove Xperia L2 DUAL 7.1.1 UK
  H4331_49.0.A.2.72/R3A_lock remove Xperia L2 DUAL 7.1.1 VIETNAM
  H4413_50.1.A.13.83/R2A_lock remove Xperia XA2 PLUS 7.1.1 FR
  H4493_50.1.A.13.83/R2A_lock remove Xperia XA2 PLUS 7.1.1 HK
  H8116_52.0.A.3.84/R2B_lock remove Xperia XZ2 PREMIUM 8.0 UK
  H8166_52.0.A.3.84/R2B_lock remove Xperia XZ2 PREMIUM 8.0 VIETNAM
  H8216_52.0.A.3.84/R5B_lock remove Xperia XZ2 8.0 UK
  H8266_52.0.A.3.84/R3B_lock remove Xperia XZ2 DUAL 8.0 VN
  H8276_52.0.A.3.84/R2B_lock remove Xperia XZ2 8.0 CANADA
  H8296_52.0.A.3.84/R11B_lock remove Xperia XZ2 DUAL 8.0 CHINA
  H8314_52.0.A.3.84/R3B_lock remove Xperia XZ2 COMPACT 8.0 UK
  H8324_52.0.A.3.84/R3B_lock remove Xperia XZ2 COMPACT 8.0 SINGAPORE

  Do data file lớn nên không kịp upload.Anh em chỉ cần Tích "Thích" và Comment File Cần Tìm cho đủ thủ tục là link sẽ hiện ra,thanks all anh em quan tâm,Có file mới là show lên liền,Bất kì thị trường,bất kì file lock remove anh em yêu cầu.Luôn Lắng Nghe Và Sẻ Chia
  Cài đầy đủ driver trước,win XP,7,8,10 ok
  Tool Flash : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    x86
  Ver New 0.9.24.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    x64
  "Like" và "Comment" khi thấy bài có ích nha,thansk anh em quan tâm

   
  Last edited: 27/5/19
  duongtanninh, vf123, bdinht135 others thích bài này.
 2. quyet

  quyet Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  20/5/14
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  2
  thank a
   
  lamvien2ajemca thích bài này.
 3. LeHo_mobile

  LeHo_mobile Moderator THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  6/6/15
  Bài viết:
  664
  Đã được thích:
  578
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  kỹ thuật mobile
  Nơi ở:
  Kiên giang
  thank vip vì tinh thần chia sẽ cao,
   
  ajemca thích bài này.
 4. Hạnh_batri

  Hạnh_batri Ba Tri Bến Tre Staff Member Super Moderator Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  15/6/15
  Bài viết:
  1,557
  Đã được thích:
  2,380
  Giới tính:
  Nam
  cảm ơn anh đã chia sẻ
   
  ajemca thích bài này.
 5. DTDDCATUY SON

  DTDDCATUY SON DTDD Cát Uy - SĐT : 091.7871319 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  26/9/15
  Bài viết:
  65
  Đã được thích:
  13
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sửa chữa điện thoại di động
  Nơi ở:
  Thị Trấn Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu Đồng Nai
  anh nào tải hết về rồi úp hộ em 1 link full các file được không ạ
   
 6. ajemca

  ajemca Thanh Oai Mobile SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  12/8/15
  Bài viết:
  666
  Đã được thích:
  1,495
  Giới tính:
  Nam
  Bạn cần file nào cứ tích "Thích+Comment" là ok
   
  Last edited: 18/9/17
  marksman9k4DTDDCATUY SON thích bài này.
 7. thunguyen.gsm

  thunguyen.gsm Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  11/11/14
  Bài viết:
  91
  Đã được thích:
  33
  Nơi ở:
  ninh thuận
  Thank a
   
  ajemca thích bài này.
 8. thuanlee209

  thuanlee209 NEW VIP

  Tham gia ngày:
  25/4/16
  Bài viết:
  242
  Đã được thích:
  62
  Giới tính:
  Nam
  e vừa đầu tư cái tài khoản vip Fhare nhé ahihi
   
 9. hoasimtim

  hoasimtim Super Saiyan Rosé Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  9/10/16
  Bài viết:
  404
  Đã được thích:
  61
  Giới tính:
  Nam
  Topic quá hay. Thanks
   
  ajemca thích bài này.
 10. tunghuymobi94

  tunghuymobi94 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  29/6/16
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  2
  Giới tính:
  Nam
  thank anh
   
  ajemca thích bài này.
 11. Anh Đức Mobile

  Anh Đức Mobile Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  6/12/16
  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  2
  Kiếm giúp file của Z3-SOL26 được không ạ
   
 12. ajemca

  ajemca Thanh Oai Mobile SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  12/8/15
  Bài viết:
  666
  Đã được thích:
  1,495
  Giới tính:
  Nam
  [​IMG]
  Chưa đủ thủ tục link mãi ẩn
   
  Last edited: 18/9/17
  ripAnh Đức Mobile thích bài này.
 13. lovesweet

  lovesweet Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  3/10/15
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  thanks a nhiều
   
 14. lovesweet

  lovesweet Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  3/10/15
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  F3116_33.2.B.3.81_lock remove Xperia XA Dual
  F3116_33.2.B.3.74_lock remove Xperia XA Dual
  a cho e xin 2 link file này với
   
 15. ajemca

  ajemca Thanh Oai Mobile SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  12/8/15
  Bài viết:
  666
  Đã được thích:
  1,495
  Giới tính:
  Nam
  Bản B.3.81 Global mình sẽ tạo sau nhé
   
 16. Anh Đức GSM

  Anh Đức GSM Member Tâm Huyết NEW VIP

  Tham gia ngày:
  11/9/16
  Bài viết:
  206
  Đã được thích:
  17
  Giới tính:
  Nam
  Like phát
   
 17. Anh Đức GSM

  Anh Đức GSM Member Tâm Huyết NEW VIP

  Tham gia ngày:
  11/9/16
  Bài viết:
  206
  Đã được thích:
  17
  Giới tính:
  Nam
  Làm thế nào để thấy Link đây :102::102::102::102::102:
   
 18. ajemca

  ajemca Thanh Oai Mobile SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  12/8/15
  Bài viết:
  666
  Đã được thích:
  1,495
  Giới tính:
  Nam
  Link có rồi đó Anh Đức GSM chúc bạn buôn may bán đắt
  Bất kì Link lock remove nào anh em yêu cầu đều sẽ được đáp ứng nha,sớm hay muộn thôi
   
  Last edited: 18/9/17
 19. cuutinh119

  cuutinh119 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  24/12/14
  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  6
  Giới tính:
  Nam
  thank bác đã chia sẻ.:113:
   
  ajemca thích bài này.
 20. Anh Đức GSM

  Anh Đức GSM Member Tâm Huyết NEW VIP

  Tham gia ngày:
  11/9/16
  Bài viết:
  206
  Đã được thích:
  17
  Giới tính:
  Nam
  Ghim cái bài này vào đã:))