[Chia sẻ] All Stock Rom Huawei

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

 1. TuanVT

  TuanVT Cựu Thành Viên 4rum THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  14/2/14
  Bài viết:
  405
  Đã được thích:
  1,025
  Giới tính:
  Nam
  [​IMG]
  • Huawei official firmwares...   HiSuit Setup (v.1.8.10.1506)

   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei All-In-One Driver

   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   =============================================

   Ascend Mate-[MT1-U06]-B114
   (Android,4.1, V100R001CHNC00B114)(879Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend Mate-[MT1-U06]-B115
   (Android,4.1, V100R001CHNC00B115)(892Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend Mate-[MT1-U06]-B116
   (Android.4.1,Emotion UI,V100R001CHNC00B116)(893Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend-P1-[U9200-1]-B124
   (Android.4.0 V100R001CHNC00B124 )(523Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend-P1-[U9200-1]-B125
   (Android,4.0, V100R001CHNC00B125)(523Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [U9200-1]-B508
   (V.4.1.1, V100R001CHNC00B508)(565Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend P1-[U9200]-B528
   (Android 4.1.2, )(541Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend P1-[U9200-1]-B229
   (Android 4.0, V100R001C00B229)(477Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend-P1-XL-[U9200E]-B124
   (Android.4.0 V100R001CHNC00B124)(523Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend-G302D-[U8812D]-B100
   (Android.2.3 V100R001CHNC00B100)(155Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend-G330D-[U8825D]-B956
   (Android.4.0 V100R001C17B956)(358Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend-G330D-[U8825D]B951
   (Android.4.0 V100R001C17B951)(358Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend -G330D-[U8825D]-B972
   (Android.4.0, V100R001C17B972)(358Mb
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend-G300-[U8818]
   ics kernal rom (Android 4.0) (103Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend-G300-[U8815]-B952
   (Android 4.0, V100R001C00B952)(351Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend-G520-[G520-0000]-B180
   (Android,4.1, Emotion UI, V100R001C17B180)(193Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend-G525-[G525-U00]-B180
   (Android, 4.1,Emotion UI ,V100R001CHNC00B180)(749Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei -[U8825-1]
   (Android.4.0, )(378Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend-D1-[U9500-1]-B130
   (Android.4.0 V100R001CHNC00B130)(518Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend D2-[D2-2010]-B129
   (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B129)(785Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend D2-[D2-2010]-B131
   (Android, 4.1, Emotion UI, V100R001C92B131)(791Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Honor-[U8860]-B876
   (Android.2.3 V100R001CHNC00B876)(225Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Honor-[U8860]-B932SP01
   (Android.4.0 V100R001CHNC00B932SP01)(337Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Sonic+ [U8661]-B832
   (Android.2.3 V100R001C17B832)(180Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [U8500]-B281
   (Android.2.1 V100R001C17B281)(123Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [U8520]-B138
   (Android.2.2 V100R001C17B138)(291Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [U8650-1]-B856
   (Android.2.3 V100R001C17B856)(132Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei -[U8650]-B828SP03
   (Android. 4.0 , V100R001C00B828)(122Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei-[U8650]-B859
   (Android, 4.0,V100R001B859)(134Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [U8660]-B861
   (Android.2.3 V100R001C17B861-(China WCDMA)(136Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ideos-X5-[U8800Pro]-B928
   (Android.4.0, V100R001C00B928)(355Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei -[U8800P]-B521
   (Android.2.3, V100R001C00B521-Oversea-Normal-05010TXB)(207Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei-[U8800+]-B926
   (Android.4.0, V100R001CHNC00B926)(307Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei-[U8800+]-B927
   (Android.4.0, V100R001CHNC00B927)(308Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei -[U8950-1]-B953
   (Android. , V100R001C326B953)(354Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [U8950D]-B956
   (Android.4.0 V100R001C17B956)(471Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei -[U9508]-B030
   (Android. 4.0, V100R001CHNC00B030)(631Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   G500Pr0 -[U8836D]
   -ics kernel rom (Android 4.0)(501Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend G510-[G510-0010]-B182
   (Android. 4.1, Emotion UI. V100R001C17B182)(558Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Ascend G510-[G510-0010]-B173
   (Android.4.1, Emotion UI, V100R001C17B173)(554Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   G510- [U8951]-B165
   (Android.4.1, G510-0010-B165U51-G510-0010)(545Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   G520-[G520-5000]-B210
   (Android,4.1, V100R001CHNC00B210)(257Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   G520-[G520-5000]-B211
   (Android.4.1, V1000R001CHNC01B211)(283Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   G520-[G520-5000]-B212
   (Android,4.1, V100R001CHNC00B212)(192Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8500]-B282
   (Android.2.3 V100R001C92B282)(121Mb) ---->>><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8500S]-B656
   (Android.2.2 V100R001C92B656)(125Mb) --->>><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8600]-B225SP15
   (Android.2.1 V100R001C92B225SP15)(119Mb) --->>><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei -[C8600]-B280
   (Android. 2.3, V100R001C02B280)(124Mb)----><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei-[C8812E]- ICS Kernel--(104Mb)----><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8650]-B879
   (Android.2.3 V100R001C92B879)(185Mb) --->>><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8650E]-B875
   (Android.2.3 V100R001C92B875)(181Mb) ---->>><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8650E]-B866-SP01
   ( Android.2.3 V100R001C92B866)(181Mb) —-><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei -[C8652]-
   (Android.2.3.6)(121Mb)—-><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8800]-B851
   (Android.2.3 V100R001C92B851)(187Mb) ---->>><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8810]-B862
   (Android.2.3 V100R001C92B862)(177Mb) ---->>><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8812]-B950
   (Android.4.0 V100R001C92B950)(416Mb) ---->>><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8812E]-B949
   (Android.4.0 V100R001C92B949)(396Mb) ---->>><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8813]-B167
   (Android .4.1 ,Emotion ,UI V100R001C92B167)(592Mb) --->>><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei -[C8813]-B168
   (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B168)(592Mb) ----><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei -[C8813]-B169
   (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B169)(592Mb)---><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei -[C8813]-Jelly Bean Kernel---->
   (122Mb)--->><Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8813D]-B168
   (Android.4.1 ,Emotion ,UI V100R001C92B168)(614Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8813D]-B172
   (Android.4.1 ,Emotion ,UI V100R001C92B172)(615Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8860E]-B897
   (Android.2.3 V100R001C92B897)(261Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8860E]-B925
   (Android.4.0 V100R001C92B925)(325Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei-G330C-[C8825D]-B947
   (Android.4.0 V100R001C92B947)(410Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [C8950D]-B955
   (Android.4.0 V100R001C92B955)(427Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   G309T-[T8830]-B923
   (Android.4.0, V100R001CHNC01B923)(263Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   G309TPro-[T8830Pro]-B108
   (Android.4.0, V100R001CHNC462B108)(286Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   G309TPro-[T8830Pro]-B109
   (Android.4.0, V100R001CHNC01B109)(280Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei [T8300]-B012SP03
   (Oms.2.5, V100R001C00B012SP03)(135Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei -[T8600]-B016SP13
   (Oms.2.5, V100R001C01B016SP13)(116Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   G510 -[T8951]-B207
   (Android.4.0, V100R001CHNC01B207)(327Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   G305T -[T8828]-B825
   (Android.2.3, V100R001CHNC01B825)(132Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Y200T -[T8620]-B912
   (Android.4.0, V100R001CHNC01B912)(259Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Y300 -[T8833]-B207
   (Android.4.0, V100R001CHNC01B207)(338Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Y300-[Y300-0000]-B180
   (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C17B180)(558Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Y300C -[Y300-2010]-B166
   (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B166)(581Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei-[Y300C ]
   Jelly Bean Kernel(122Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei Y310_5000[Y310_5000]-B021
   (Android 2.3, V100R001CHSC01B021)(159Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei-Y210C-[Y210-2010]-B824
   (Android .2.3, V100R001C92B824)(152Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei -Y210S-[C8685]-B824
   (Android.2.3, V100R001C92B824)(166Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei -[Y220T](93Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei -[T8500]-B137
   (Android.2.2, V100R001C01B137)(139Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   G306T -[T8808D]-B043
   (Android.4.0, V100R001CHSC01B043)(165Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei -[T8950]-B110
   (Android.4.0, V100R001CHNC01B110)(384Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   Huawei-[T8950]-B111
   (Android.4.0, V100R001CHNC01B111)(384Mb)
   <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

   
  Anh Long Mobile, Trungsaigon, gsmvvt3 others thích bài này.
 2. gsmvvt

  gsmvvt Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  12/11/14
  Bài viết:
  17
  Đã được thích:
  1
  anh ơi có rom huawei MT1-too .không anh trai cho e xin với .thank anh trước
   
 3. hoangcavalli

  hoangcavalli Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  18/4/15
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  các bác có rom huawei Y6 SLC-L32 không ạ :D
   
 4. tinhyeumot

  tinhyeumot Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  21/6/16
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  anh có rom tiêng việt y300-0100 không
   
 5. kid kid

  kid kid Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  23/6/16
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Cho em hỏi máy em như thế này thì tải rom nào ạ?[​IMG]
   
 6. hong_phuc

  hong_phuc NEW VIP NEW VIP

  Tham gia ngày:
  25/9/14
  Bài viết:
  188
  Đã được thích:
  40
  anh có rom huawei y210-0100 . thanks anh