[Chia sẻ] Bộ sưu tập tất cả file nokia cho anh em mobile

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

 1. QuocToanGSM

  QuocToanGSM ALL BOX THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  15/3/14
  Bài viết:
  1,458
  Đã được thích:
  3,232
  100 RH-130 v04.30 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  101 RM-769 v07.70 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nokia 109 RM-907 ver 04.10-TV <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1202 RH-112 v4.03 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1280 RM-647 v007.000 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  1600 RH-64_7.02 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  200 RM-761 v11.95 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  201 RM-799 v11.95 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  202 RM-834 v20.52 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  203 RM-832 v20.52 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  205 RM-862 v03.19 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  206 RM-872 v03.58 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  300 RM-781 v07.57 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  302 RM-813 v14.53 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  303 RM-763 v14.76 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  305 RM-766 v3.60 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  306 RM-767 v05.93 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  308 RM-838 v05.85 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  309 RM-843 v05.85 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  311 RM-714 v05.92 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  2690 RM-635 v10.65 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3110c rm-237 7.30 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3120c RM-364 v10.00 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3120c RM-365 v10.00 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3500c RM-272 v7.21 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3600 RM-352 v07.23 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  3710 RM-510 v4.30 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  500 RM-750 v111.020.0059 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  5130 RM-495 v7.97 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5200 RM-174 v7.20 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5220 RM-411 v7.23 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5230 RM-593 v40.8.003 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5230 RM-588 V51.0.002 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  5610 RM-242 v10.0 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  603 RM-779 v113.010.1506 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6020 RM-30 v05.20 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6085 RM-198 v6.00 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6300 RM-217 v7.30 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6303c RM-443 v10.12 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6500s RM-240_12.35 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6700s RM-576 v071.004 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  6700c RM-470_13.21 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  700 RM-670 v112.010.1404 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7210 RM-436 v7.23 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7230 RM-604_10.82 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7500 RM-249 v05.21 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  7610 RM-354 v7.23 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C1-01 RM-607 v06.15 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C1-02 RM-643 v6.05 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C2-00 RM-704 v03.99 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C2-01 RM-721 v11.40 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C2-03 RM-702 v07.63 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C2-05 RM-724 v08.79 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C3-00 RM-614 v08.71 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C3-01 RM-640 v07.51 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C3-01 RM-776 v06.75 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C5-02 RM-745 v101.003 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C5-03 RM-697 v23.0.015 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C5-06 RM-816 v23.6.015 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C6-00 RM-612 v42.0.004 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C6-01 RM-601 v111.040.1511 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  C7-00 RM-675 v111.040.1511 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N8 RM-596 v111.040.1511 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N81 RM-223 v24.0.002 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N82 RM-313 v35.0.002 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N85 RM-333_31.002 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N95 RM-320 v35.0.001 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N96 RM-247_30.101 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N97 RM-505 v22.0.110 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  N97 RM-555 v30.0.004 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  E5-00 RM-632 v101.003 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E52 RM-469 v091.003 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E6-00 RM-609 v111.140.0058
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E63 RM-437 v510.21.010 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E71 RM-346 v510.21.009 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E72 RM-530 v091.003 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  X1-01 RM-713 v07.50 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  X2-00 RM-618 v08.35 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  X2-01 RM-709 v8.70 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  X2-02 RM-694 v11.79 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  X2-05 RM-772 v08.30 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  X3 RM-540 v11.00 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  X3-02 RM-639 v07.16 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  X3-02 RM-775 v07.32 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  X6 RM-559 v40.0.002 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  X7-00 RM-707 v111.040.1511 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 2. trantrang

  trantrang Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  18/6/16
  Bài viết:
  83
  Đã được thích:
  6
  Giới tính:
  Nam
  các anh ơi con nokia 309 rm843 chay bằng tool gì nhỉ
   
 3. trantrang

  trantrang Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  18/6/16
  Bài viết:
  83
  Đã được thích:
  6
  Giới tính:
  Nam
  sao e tải file về chay qua infinity mà chọn bước ppm1 ko được nhỉ