[Giúp đỡ] e63 sim card not valid

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

 1. teoanhcb

  teoanhcb Thành Viên Vip NEW VIP

  Tham gia ngày:
  6/6/14
  Bài viết:
  193
  Đã được thích:
  132
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  điện thoại
  Nơi ở:
  cao bằng
  như tiêu đề ai gặp qua giúp e phát e cám ơn
   
 2. dongnaigsm

  dongnaigsm Lãnh Đạo Forum Administrator

  Tham gia ngày:
  18/2/14
  Bài viết:
  3,778
  Đã được thích:
  7,473
  Vào infor đưa log lên anh em xem
   
 3. teoanhcb

  teoanhcb Thành Viên Vip NEW VIP

  Tham gia ngày:
  6/6/14
  Bài viết:
  193
  Đã được thích:
  132
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  điện thoại
  Nơi ở:
  cao bằng
  Successfully erased..
  Time Taken to Erase : 00:00:01
  Flashing Speed: 5.00 Mhz (AUTO)
  Processing : rm437_510.21.010_prd.c00
  Total blocks to write : 533
  >> CMT Rootkey Hash CERT : ADA
  >> CMT Rootkey Hash CERT : KEYS
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PRIMAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : RAP3NAND
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PASUBTOC
  >> CMT Rootkey Hash CERT : PAPUBKEYS [D9C25399C696B8549EDCDB1497A950B3A20DDFB6]
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*UPDAPP
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*DSP0
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*ISASW
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*CORE
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFS
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  Time Taken to Flash : 00:00:36

  Processing Image File :
  C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-437\rm437_510.21.010_prd.v29
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.5
  Secondary Sending Speed : 650000 Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000 Hz
  Program Sending Speed : 6500000 Hz
  Message Reading Speed : 98000 Hz
  Number of Blocks : 184
  Entry Point : 0x0169
  Page Format : 128K
  Maximum Page Size : 0x00020000

  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x3F (63)
  ERASE Blocks : 0x02 (2)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x0B (11)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 05420000-0759FFFF
  1 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
  Block Length : 0x2F (47)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Format Info ID : 0x00000000
  Format Info : 00000000000000090000000000000001000000640000000400000001000000010000000000000000

  Erase_SendEraseBlock_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...

  Erase_SendFormatPartition_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...

  Successfully erased..
  Time Taken to Erase : 00:00:00
  Flashing Speed: 5.00 Mhz (AUTO)
  Processing : rm437_510.21.010_prd.v29
  Total blocks to write : 184
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS+ROFX
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  Time Taken to Flash : 00:00:13

  Processing Image File :
  C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-437\rm449_510.21.010.32U
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.5
  Secondary Sending Speed : 650000 Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000 Hz
  Program Sending Speed : 6500000 Hz
  Message Reading Speed : 98000 Hz
  Number of Blocks : 171
  Entry Point : 0x0122
  Page Format : 128K
  Maximum Page Size : 0x00020000

  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x32 (50)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
  0 FORMAT_PARTITION_BB5 0x19
  Block Length : 0x2F (47)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  Format Info ID : 0x00000000
  Format Info : 00000000000000080000000000000001000000640000000A00000001000000010000000000000000

  Erase_SendFormatPartition_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...

  Successfully erased..
  Time Taken to Erase : 00:00:00
  Flashing Speed: 5.00 Mhz (AUTO)
  Processing : rm449_510.21.010.32U
  Total blocks to write : 171
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  Time Taken to Flash : 00:00:13

  Processing Image File :
  C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-437\RM437_ENO_008.07.45_100.71.952.a018.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.5
  Secondary Sending Speed : 650000 Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000 Hz
  Program Sending Speed : 6500000 Hz
  Message Reading Speed : 98000 Hz
  Number of Blocks : 16
  Entry Point : 0x0143
  Page Format : 128K
  Maximum Page Size : 0x00020000

  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x10 (16)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x13
  Block Length : 0x0D (13)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT

  Erase_SendEraseBlock_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...

  Successfully erased..
  Time Taken to Erase : 00:00:00
  Flashing Speed: 5.00 Mhz (AUTO)
  Processing : RM437_ENO_008.07.45_100.71.952.a018.fpsx
  Total blocks to write : 16
  >> CMT Rootkey Hash CERT : SOS*ENO
  ContinueFlash_DCT5 Complete
  Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
  Time Taken to Flash : 00:00:01

  Processing Image File :
  C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-437\sofie_erase_y_drive.fpsx
  CMT Type : BB5
  CMT Algorithm : XSR 1.5
  Secondary Sending Speed : 650000 Hz
  Algorithm Sending Speed : 6500000 Hz
  Program Sending Speed : 6500000 Hz
  Message Reading Speed : 98000 Hz
  Number of Blocks : 0
  Entry Point : 0x0000
  Page Format : 128K
  Maximum Page Size : 0x00020000

  StartErase_DCT5...
  BlockLength : 0x0E (14)
  ERASE Blocks : 0x01 (1)
  0 ERASE_AREA_BB5 0x12
  Block Length : 0x0B (11)
  BB ASIC Index : 0x00 CMT
  Device Type : 0x03 MuxOneNAND
  Device Index : 0x00
  0 : 0F020000-0F1BFFFF

  Erase_SendEraseBlock_BB5_NAND
  Task in Progress... Please Wait...

  Successfully erased..
  Time Taken to Erase : 00:00:00
  Flashing Speed: 5.00 Mhz (AUTO)
  Processing : sofie_erase_y_drive.fpsx
  No FLASHDATA TO WRITE
  STATUS_REQUEST_BB5...
  1 Sub Block ID : 15 STATUS_NAND_OK_BB5
  Block Length : 0F
  BB ASIC Index : 00
  Device Type : 03
  Device Type : 00
  Num Bad Blocks : 00000006
  Additional Bad : 00000006
  Correctable ECC : 00000000
  Time Taken to Flash : 00:00:00

  Total Flash Write Time (Flashing Only) : 00:01:05
  Total Flashing Time (Booting + Erase + Flashing) : 00:01:06
   
 4. teoanhcb

  teoanhcb Thành Viên Vip NEW VIP

  Tham gia ngày:
  6/6/14
  Bài viết:
  193
  Đã được thích:
  132
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  điện thoại
  Nơi ở:
  cao bằng
  Waiting for Phone to Go Online...
  Elapsed Time: 1s
  Elapsed Time: 2s
  Elapsed Time: 3s
  Elapsed Time: 4s
  Elapsed Time: 5s
  Elapsed Time: 6s
  Elapsed Time: 7s
  Elapsed Time: 8s
  Elapsed Time: 9s
  Elapsed Time: 10s

  ================================================
  Basic Phone Information
  ================================================
  MCU Version: V ICPR71_09w47.11 14-02-11 RM-437 (c) Nokia
  IMEI Plain : 353397045660266
  IMEI Spare : A353397045660260
  IMEI SV : 33533970456602617F
  Phone Model: Nokia E63
  Category : Smartphone
  Phone Type : RM-437

  ================================================
  Extended Phone Information
  ================================================
  Product Serial Number: SVM890361
  Product Code : 0568890
  Basic Production Code: 0561985
  Long Production SN : 0
  MCU SW Version : V ICPR71_09w47.11 14-02-11 RM-437 (c) Nokia
  HW Version : 0801
  RFIC Version : 17141716
  DSP Version : sofie.ICPR71_09w40
  AHNE Version : 11
  APE SW Core Version : 510.21.010
  Variant Version : 510.21.010510.21.010_v29
  APE Test Version : v0.a018
  RETU Version : 16
  TAHVO Version : 22
  APE HW Version : 256
  APE ADSP SW Version : 256
  Wireless LAN ID : 6C:9B:02:ED:1B:7A
  Bluetooth ID : 6C:9B:02:EC:7F:3A
  CS Type : GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, WCDMA I, WCDMA VIII

  ================================================
  Simlock Information
  ================================================
  Unable to read SP Data..

  Waiting for Phone to Go Online...
  Elapsed Time: 1s
  Elapsed Time: 2s
  Elapsed Time: 3s
  Elapsed Time: 4s
  Elapsed Time: 5s
  Elapsed Time: 6s
  Elapsed Time: 7s
  Elapsed Time: 8s
  Elapsed Time: 9s
  Elapsed Time: 10s

  ================================================
  Basic Phone Information
  ================================================
  MCU Version: V ICPR71_09w47.11 14-02-11 RM-437 (c) Nokia
  IMEI Plain : 353397045660266
  IMEI Spare : A353397045660260
  IMEI SV : 33533970456602617F
  Phone Model: Nokia E63
  Category : Smartphone
  Phone Type : RM-437

  ================================================
  Extended Phone Information
  ================================================
  Product Serial Number: SVM890361
  Product Code : 0568890
  Basic Production Code: 0561985
  Long Production SN : 0
  MCU SW Version : V ICPR71_09w47.11 14-02-11 RM-437 (c) Nokia
  HW Version : 0801
  RFIC Version : 17141716
  DSP Version : sofie.ICPR71_09w40
  AHNE Version : 11
  APE SW Core Version : 510.21.010
  Variant Version : 510.21.010510.21.010_v29
  APE Test Version : v0.a018
  RETU Version : 16
  TAHVO Version : 22
  APE HW Version : 256
  APE ADSP SW Version : 256
  Wireless LAN ID : 6C:9B:02:ED:1B:7A
  Bluetooth ID : 6C:9B:02:EC:7F:3A
  CS Type : GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, WCDMA I, WCDMA VIII

  ================================================
  Simlock Information
  ================================================
  Unable to read SP Data..
  SECURITY_TEST : PASSED
  SECURITY_CODE : 12345
  PHONE_MODE : TEST


  FACTORY SET TO : Full Factory Set
  OK
  FACTORY SET TO : User Data
  OK
  FACTORY SET TO : Leave Factory
  OK
  FACTORY SET TO : Service Center
  OK
  FACTORY SET TO : Software Upgrade
  OK
  FACTORY SET TO : Production Tune
  OK


  RESET LIFE TIMER TO : 0000:00
  OK
   
 5. teoanhcb

  teoanhcb Thành Viên Vip NEW VIP

  Tham gia ngày:
  6/6/14
  Bài viết:
  193
  Đã được thích:
  132
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  điện thoại
  Nơi ở:
  cao bằng
  admin xem giúp e phát
   
 6. dongnaigsm

  dongnaigsm Lãnh Đạo Forum Administrator

  Tham gia ngày:
  18/2/14
  Bài viết:
  3,778
  Đã được thích:
  7,473
  Unable to read SP Data.. unlock xem log