[Chia sẻ] Fỉmware ios 8.0.2 mới nhất cho anh em thợ

Thảo luận trong 'TẤT CẢ VỀ IOS'

 1. QuocToanGSM

  QuocToanGSM ALL BOX THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  15/3/14
  Bài viết:
  1,458
  Đã được thích:
  3,232

  (iPhone 6 GSM&CDMA Model iPhone A1549-A1586) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone 6 Plus GSM&CDMA Model A1522-A1524) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone 5s CDMA&GSM Model A1533-A1457-A1528-A1530) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone 5s GSM Model A1533-A1453) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone 5c CDMA&GSM Model A1532-A1507-A1526-A1529) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone 5c GSM Model A1532-A1456) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone 5 Global Model A1429) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone 5 GSM Only AT&T A1428) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPhone 4S GSM&CDMA Model A1387) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPad
  (iPad Mini 2 Model A1491) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad Mini 2 GSM&CDMA Model A1490) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad Mini 2 WiFi Model A1489) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad Air Model A1476) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad Air GSM&CDMA Model A1475) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad Air WiFi Model A1474) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad 4 CDMA Model A1460) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad 4 GSM Model A1459) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad 4 Wi-Fi Model A1458) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad 3 GSM model A1430) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad 3 CDMA Model (VS) A1403) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad 3 Wi-Fi Model A1416) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad Mini CDMA Model A1455) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad Mini GSM Model A1454) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad Mini Wi-Fi Model A1432) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad 2 Wi-Fi Model (2012)) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad 2 CDMA Model A1397) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad 2 GSM Model A1396) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  (iPad 2 Wi-Fi Model A1395) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  iPod
  (iPod touch (5th generation)) (8.0.2) (12A405): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Nhân_Mobiledongnaigsm thích bài này.