Flash sony xperia z ok bằng flash tool!!!

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

 1. kiepphongba_x2000

  kiepphongba_x2000 <font color="orange"><b>VIP</b></font> Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  18/2/14
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  12
  Hình flash em nó
  [​IMG]
  Log chạy xong:
  04/048/2014 19:48:24 - INFO - <- This level is successfully initialized
  04/048/2014 19:48:24 - INFO - Flashtool Version 0.9.13.0 built on 2013-06-04 22:50:00
  04/048/2014 19:48:29 - INFO - Device connected in flash mode
  04/048/2014 19:48:35 - INFO - Selected null
  04/048/2014 19:48:35 - INFO - Flash canceled
  04/049/2014 19:49:29 - INFO - Selected C6603 / 10.4.B.0.569 / 10.4.B.0.569
  04/049/2014 19:49:29 - INFO - Preparing files for flashing
  04/049/2014 19:49:40 - INFO - Device disconnected
  04/049/2014 19:49:47 - INFO - Device connected in flash mode
  04/050/2014 19:50:21 - INFO - Please connect your device into flashmode.
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Opening device for R/W
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Reading device information
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Current device : C6602 - YT910D5468 - 1270-5691_R4C - 1269-5309_10.4.1.B.0.101 - GLOBAL-HSPA_10.4.1.B.0.101
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Start Flashing
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Processing loader.sin
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Checking header
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Flashing data
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Loader : S1_Root_5ca3 - Version : APQ8064_39 / Boot version : S1_Boot_Lagan_1.1.1_1 / Bootloader status : ROOTABLE
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Processing partition-image.sin
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Checking header
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Flashing data
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Parsing boot delivery
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Phone boot version : S1_Boot_Lagan_1.1.1_1. Boot delivery version : S1_Boot_Lagan_1.1.1_1
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Boot delivery is up to date. Nothing done for boot bundle
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Processing kernel.sin
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Checking header
  04/050/2014 19:50:22 - INFO - Flashing data
  04/050/2014 19:50:24 - INFO - Processing rpm.sin
  04/050/2014 19:50:24 - INFO - Checking header
  04/050/2014 19:50:24 - INFO - Flashing data
  04/050/2014 19:50:24 - INFO - Processing fotakernel.sin
  04/050/2014 19:50:24 - INFO - Checking header
  04/050/2014 19:50:24 - INFO - Flashing data
  04/050/2014 19:50:25 - INFO - Processing amss_fs_3.sin
  04/050/2014 19:50:25 - INFO - Checking header
  04/050/2014 19:50:25 - INFO - Flashing data
  04/050/2014 19:50:25 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
  04/050/2014 19:50:25 - INFO - Checking header
  04/050/2014 19:50:25 - INFO - Flashing data
  04/050/2014 19:50:25 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
  04/050/2014 19:50:25 - INFO - Checking header
  04/050/2014 19:50:25 - INFO - Flashing data
  04/050/2014 19:50:25 - INFO - Processing apps_log.sin
  04/050/2014 19:50:25 - INFO - Checking header
  04/050/2014 19:50:25 - INFO - Flashing data
  04/050/2014 19:50:26 - INFO - Processing cache.sin
  04/050/2014 19:50:26 - INFO - Checking header
  04/050/2014 19:50:26 - INFO - Flashing data
  04/050/2014 19:50:27 - INFO - Processing system.sin
  04/050/2014 19:50:27 - INFO - Checking header
  04/050/2014 19:50:27 - INFO - Flashing data
  04/053/2014 19:53:45 - INFO - Processing userdata.sin
  04/053/2014 19:53:45 - INFO - Checking header
  04/053/2014 19:53:45 - INFO - Flashing data
  04/054/2014 19:54:17 - INFO - Processing elabel-C6603-row_201310171741.1_10.4.B.0.569.sin
  04/054/2014 19:54:17 - INFO - Checking header
  04/054/2014 19:54:17 - INFO - Flashing data
  04/054/2014 19:54:20 - INFO - Flashing preset1.ta
  04/054/2014 19:54:20 - INFO - Custumization reset is now based on UI choice
  04/054/2014 19:54:20 - INFO - Flashing cust-reset.ta
  04/054/2014 19:54:20 - INFO - Custumization reset is now based on UI choice
  04/054/2014 19:54:20 - INFO - Ending flash session
  04/054/2014 19:54:20 - INFO - Flashing finished.
  04/054/2014 19:54:20 - INFO - Please unplug and start your phone
  04/054/2014 19:54:20 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
  04/054/2014 19:54:20 - INFO - Device connected in flash mode
  04/054/2014 19:54:49 - INFO - Device disconnected