Thông tin G930A Unlock | Samsung A7 AT&T G930A BIT 9 Mở Mạng

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. kithuatmobile

  kithuatmobile thanhnamPDAviet NEW VIP

  Tham gia ngày:
  28/2/17
  Bài viết:
  369
  Đã được thích:
  20
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Mobile
  Nơi ở:
  Hải Dương
  G930A Unlock | Samsung A7 AT&T G930A BIT 9 Mở Mạng

  Samsung A7 AT&T G930A Khóa Sim Nhà Mạng AT&T Đã Lên Ver U9,Mở Mạng Thành Công
  Samsung A7 AT&T G930A Unlock Network By Z3X Pro | Samkey


  Mã:
  Start Reading Security Task on 05/08/2019 14:21:22 +07:00[/COLOR][/FONT]
  [COLOR=#b300b3][FONT=Open Sans]ADBSN: 415CEF46
  MODEL NAME: SAMSUNG-SM-G930A
  BOOTLOADER: G930AUCS9CSB1
  PDA VERSION: G930AUCS9CSB1
  MODEM VERSION: G930AUCS9CSB1
  CSC VERSION: G930AUCS9CSB1
  MODEM BOARD: MSM8996
  ANDROID VERSION: 8.0.0
  Carrier: ATT
  CPU: QCOM
  SIM STATE: ABSENT
  Connection Config: MTP,ADB
  Warranty Bit: 0
  Connecting to COM170...OK
  Model Name: SM-G930A
  IMEI: 359470074219363
  SN: R38K80GG2KP
  UID: CE071827987504E80D
  SWVER: G930AUCS9CSB1/G930AUCS9CSB1/G930AUCS9CSB1/G930AUCS9CSB1/G930AATT9CSB1
  Restarting debug level high......OK
  Waiting for device connect......OK
  Restarting cp debug level high......OK
  Waiting for device connect......OK
  Initializing Applet......OK
  Reading MODEM security info......
  IMEI: 35947007421936
  MslAddr: R38K80GG2K
  Certificate status: VALID(OK)
  Switching to Upload Mode......OK
  Searching Upload Mode Port......OK
  Phone is Detected on COM11
  Reading Device Security Area......OK
  Exiting Upload Mode......OK
  Security readed, verifying.....OK
  Read Security Successful!
  Total time take: 00:03:28, finished on 05/08/2019 14:24:51 +07:00
  
  Start Write Security Task on 05/08/2019 14:25:36 +07:00
  ADBSN: 415CEF46
  MODEL NAME: SAMSUNG-SM-G930A
  BOOTLOADER: G930AUCS9CSB1
  PDA VERSION: G930AUCS9CSB1
  MODEM VERSION: G930AUCS9CSB1
  CSC VERSION: G930AUCS9CSB1
  MODEM BOARD: MSM8996
  ANDROID VERSION: 8.0.0
  Carrier: ATT
  CPU: QCOM
  SIM STATE: ABSENT
  Connection Config: MTP,ADB
  Warranty Bit: 0
  Connecting to COM170...OK
  Model Name: SM-G930A
  IMEI: 359470074219363
  SN: R38K80GG2KP
  UID: CE071827987504E80D
  SWVER: G930AUCS9CSB1/G930AUCS9CSB1/G930AUCS9CSB1/G930AUCS9CSB1/G930AATT9CSB1
  Restarting cp debug level low......OK
  Waiting for device connect......OK
  Initializing Applet......OK
  Reading MODEM security info......
  IMEI: 35947007421936
  MslAddr: R38K80GG2K
  Resetting MSL...... OK
  Waiting for device connect......OK
  Initializing Applet......OK
  Writing MslCode......OK
  Calculating AKSEED......OK
  Writing IMEI:359470074219363......OK
  Writing IMEI Signature......OK
  Verifying Security Data......PASS
  Unlocking......OK
  Unlock Successful!
  Restarting debug level low......OK
  Total time take: 00:03:35, finished on 05/08/2019 14:29:12 +07:00


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>