GT-505 Flash Tiếng Việt Ok.

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

 1. Phú SàiGòn-GSM

  Phú SàiGòn-GSM Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  19/2/14
  Bài viết:
  38
  Đã được thích:
  145
  GT-505 Flash Tiếng Việt Ok.

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  RUNNING v 1.1404/01.11/UNI
  CARD SERIAL 000xxxxx
  PLEASE UPGRADE USBFLASH DRIVER 02.01.00.00
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:101000000000
  ChipID: D900, EMP protocol: 0401
  BOOTROM MODE DETECTED
  OTP DBG: [1,54,0,35469503059503]
  OTP: LOCKED:1 CID:54 PAF:0 IMEI:35469503059503 CERT:RED
  LDR: CXC1723918_DB3200_PRODUCTION_LOADER_ACC_SETOOL2
  LDR CAPS: SYSTEM FLASH SIGNATURE
  LDR: HYDCXC1723919_1B2_DB3200_PRODUCTION_LOADER_APP_SDRAM_JEFF_CABS_SETOOL2
  LDR CAPS: SYSTEM FLASH GDFS FILESYSTEM
  writing "D:\Z3x LG\File\BIN_GT505AT-00-V10i-ESA-XXX-NOV-15-2010+0\GT505_CXC_FS_CABS_LP_NAND_commercial.ssw"
  ALLOWED DOMAINS: BLUE BROWN RED
  MAXIMUM CID: 54
  Will flash 1470 blocks ...
  SSW file accepted
  writing "D:\Z3x LG\File\BIN_GT505AT-00-V10i-ESA-XXX-NOV-15-2010+0\GT50x_CXC_LGPXO_SYS_CABS_LP_NAND_commercial.ssw"
  ALLOWED DOMAINS: BLUE BROWN RED
  MAXIMUM CID: 54
  Will flash 335 blocks ...
  SSW file accepted
  writing "D:\Z3x LG\File\BIN_GT505AT-00-V10i-ESA-XXX-NOV-15-2010+0\GT50x_cxc000000_APPLICATION_PHONE_SB_IAR-ARM-NAND.ssw"
  ALLOWED DOMAINS: BLUE BROWN RED
  MAXIMUM CID: 54
  Will flash 634 blocks ...
  SSW file accepted
  Elapsed: 553 secs.

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  dongnaigsmNhatTrung553 thích bài này.