Thông tin Huawei Mate 10 Pro BLA-AL00 Unbrick | Remove Huawei Account

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. kithuatmobile

  kithuatmobile thanhnamPDAviet NEW VIP

  Tham gia ngày:
  28/2/17
  Bài viết:
  369
  Đã được thích:
  20
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Mobile
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Huawei Mate 10 Pro BLA-AL00 Unbrick | Remove Huawei Account

  Huawei Mate 10 Pro BLA-AL00 Khóa Tài Khoản Huawei,Khách Vọc Die,Cứu Boot & Gỡ Tài Khoản Huawei Thành Công,Mọi Chức Năng Full Sau Khi Sửa Lỗi.


  Mã:
  @thanhnamPDAviet[/COLOR][/FONT]
  [COLOR=#ff00ff][FONT=Open Sans]>>>>search android fastboot devices...
  >>>>Get android fastboot devices...
    Write Flash To Block  sha256rsa...Fail
    FAILpartition length get error
    Write Flash To Block  crc...Fail
    FAILpartition length get error
    Write Flash To Block  base_verlist...Fail
    FAILpartition length get error
    Write Flash To Block  base_ver...Fail
    FAILpartition length get error
    Write Flash To Block  package_type...Fail
    FAILpartition length get error
    Write Flash To Block  hisiufs_gpt...Success
    Write Flash To Block  xloader...Success
    Write Flash To Block  fastboot...Success
    Write Flash To Block  dts...Success
    Write Flash To Block  dto...Success
    Write Flash To Block  vector...Success
    Write Flash To Block  fw_lpm3...Success
    Write Flash To Block  hhee...Success
    Write Flash To Block  teeos...Success
    Write Flash To Block  trustfirmware...Success
    Write Flash To Block  sensorhub...Success
    Write Flash To Block  fw_hifi...Success
    Write Flash To Block  kernel...Success
    Write Flash To Block  vbmeta...Success
    Write Flash To Block  modemnvm_update...Success
    Write Flash To Block  modemnvm_cust...Success
    Write Flash To Block  recovery_ramdisk...Success
    Write Flash To Block  recovery_vendor...Success
    Write Flash To Block  recovery_vbmeta...Success
    Write Flash To Block  preas...Success
    Write Flash To Block  preavs...Success
    Write Flash To Block  erecovery_kernel...Success
    Write Flash To Block  erecovery_ramdisk...Success
    Write Flash To Block  erecovery_vendor...Success
    Write Flash To Block  erecovery_vbmeta...Success
    Write Flash To Block  eng_vendor...Success
    Write Flash To Block  eng_system...Success
    Write Flash To Block  hdcp...Success
    Write Flash To Block  cache...Success
    Write Flash To Block  isp_firmware...Success
    Write Flash To Block  modem_fw...Success
    Write Flash To Block  hisee_img...Success
    Write Flash To Block  hisee_fs...Success
    Write Flash To Block  vendor...Success
    Write Flash To Block  odm...Success
    Write Flash To Block  product...Success
    Write Flash To Block  patch...Success
    Creat Temp File system...
    Write Flash To Block  system...
    tip:software is runing please wait;it will take about 5 min...
    target reported max download size of 471859200 bytes
    sending sparse 'system' (460797 KB)...
    OKAY [ 18.044s]
    writing 'system'...
    OKAY [ 9.206s]
    sending sparse 'system' (460796 KB)...
    OKAY [ 17.885s]
    writing 'system'...
    OKAY [ 8.825s]
    rse 'system' (460796 KB)...
    OKAY [ 18.224s]
    writing 'system'...
    OKAY [ 8.847s]
    sending sparse 'system' (449852 KB)...
    OKAY [ 17.271s]
    writing 'system'...
    OKAY [ 8.675s]
    sending sparse 'system' (19992 KB)...
    OKAY [ 0.776s]
  
  OKAY [ 0.420s]
    finished. total time: 108.172s
    Creat Temp File system...
    Write Flash To Block  cust...
    tip:software is runing please wait;it will take about 5 min...
    target reported max download size of 471859200 bytes
    sending 'cust' (53932 KB)...
    OKAY [ 1.905s]
    writing 'cust'...
    OKAY [ 1.009s]
    finished. total time: 2.914s
  >>>>Rebooting Mobile Phone
    rebooting...
  
    finished. total time: 0.003s
    tip:
    if mobile hand on logo...
    disconnect mobile and hold vol up+power key,then factory reset will ok  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>