Thông tin iOS 13.5.1 Final IPSW Download Links

Thảo luận trong 'TẤT CẢ VỀ IOS'

 1. namnhatrang

  namnhatrang SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  17/9/14
  Bài viết:
  1,574
  Đã được thích:
  142
  Giới tính:
  Nam
  ...:::iOS 13.5.1 Final IPSW Download Links:::...


  Update your iPhone, iPad, or iPod touch


  New Release iOS 13.5.1 Download IPSW Direct Links

  iOS 13.5.1 IPSW Firmware Download Links  • iPad mini 4 (Wi-Fi) (iPad5,1) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad mini 4 (Cellular) (iPad5,2) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Air 2 (Wi-Fi) (iPad5,3) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Air 2 (Cellular) (iPad5,4) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro (9.7”, Wi-Fi) (iPad6,3) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro (9.7”, Cellular) (iPad6,4) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro (Wi-Fi) (iPad6,7) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro (Cellular) (iPad6,8) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad 5 (Wi-Fi) (iPad6,11) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad 5 (Cellular) (iPad6,12) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro 2 (12.9”, Wi-Fi) (iPad7,1) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro 2 (12.9”, Cellular) (iPad7,2) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro (10.5”, Wi-Fi) (iPad7,3) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro (10.5”, Cellular) (iPad7,4) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad 6 (Wi-Fi) (iPad7,5) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad 6 (Cellular) (iPad7,6) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad 7 (Wi-Fi) (iPad7,11) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad 7 (Cellular) (iPad7,12) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro 3 (11”, Wi-Fi) (iPad8,1) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro 3 (11”, Wi-Fi, 1 TB) (iPad8,2) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro 3 (11”, Cellular) (iPad8,3) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro 3 (11”, Cellular, 1 TB) (iPad8,4) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro 3 (12.9”, Wi-Fi) (iPad8,5) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro 3 (12.9”, Wi-Fi, 1 TB) (iPad8,6) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro 3 (12.9”, Cellular) (iPad8,7) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Pro 3 (12.9”, Cellular, 1 TB) (iPad8,8) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad8,9 (iPad8,9) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad8,10 (iPad8,10) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad8,11 (iPad8,11) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad8,12 (iPad8,12) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad mini 5 (Wi-Fi) (iPad11,1) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad mini 5 (Cellular) (iPad11,2) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Air 3 (Wi-Fi) (iPad11,3) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPad Air 3 (Cellular) (iPad11,4) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone 6s (iPhone8,1) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone 6s Plus (iPhone8,2) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone SE (iPhone8,4) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone 7 (CDMA/GSM/LTE) (iPhone9,1) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone 7 Plus (CDMA/GSM/LTE) (iPhone9,2) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone 7 (GSM/LTE) (iPhone9,3) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone 7 Plus (GSM/LTE) (iPhone9,4) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone 8 (CDMA/GSM/LTE) (iPhone10,1) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone 8 Plus (CDMA/GSM/LTE) (iPhone10,2) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone X (CDMA/GSM/LTE) (iPhone10,3) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone 8 (GSM/LTE) (iPhone10,4) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone 8 Plus (GSM/LTE) (iPhone10,5) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone X (GSM/LTE) (iPhone10,6) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone XS (iPhone11,2) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone XS Max (iPhone11,4) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone XS Max (China) (iPhone11,6) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone XR (iPhone11,8) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone 11 (iPhone12,1) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone 11 Pro (iPhone12,3) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone 11 Pro Max (iPhone12,5) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPhone12,8 (iPhone12,8) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  • iPod touch 7G (iPod9,1) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  iOS 13.4.6 (Build 17L570) for:
  • Apple TV 4 (AppleTV5,3) — <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    

  Don't forget press Thanks button.