[Cần bán] Màn hình cảm ứng WIKO , WING, OPPO, Q-MOBILE,....

Thảo luận trong 'LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI - SỬA CHỮA - ÉP KÍNH'

 1. lubolk

  lubolk Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  8/5/14
  Bài viết:
  41
  Đã được thích:
  40
  Chuyên cung cấp linh kiện phụ kiện chính hãng nokia, iphone, q-mobile , shmobile, connspeed, Á mỹ,....còn nhiều thứ khác anh em vui lòng gọi


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]

  +màn hình zin nguyên bộ(không phải hàng ép kính)
  oppo bộ
  _R 819:550K
  _x909:620k
  _X9006:620k
  _X9007:620k
  _R2001:500k
  _R827:420k
  _R 829;500k
  -R3007:480k
  -R815:380k[hết]
  -u707:550k
  LENOVO bộ_S820:580k
  __S920:620k_p 780:620k(hết)_a859 :600k
  -a850:550k
  -a580:550k
  -s650:400k[hết]
  asus zenfone bộ
  - zen4 : 480k
  _zen 5:350k
  _zen 4.5:680k
  _zen 6:550k
  - zen C : 550k
  - Zen 2 : 600k

  -FPT V cảm ứng:200k
  -FPT VI cảm ứng:200k
  -FPT HD:150K
  màn hình:220k
  -FPT HD II:150K
  -FPT F8:130K
  -FPT F15:150k
  -FPT F69:150K
  -màn hình FPT B52:80K
  -màn hình FPT B55:80K
  +AVIO_C15 cảm ứng.....200k
  màn hình....250k
  _c16 cảm ứng......200k
  màn hình...220k
  _c17 cảm ứng.....200k
  màn hình....250k
  _c19 cảm ứng....210k
  màn hình...250k
  _c20 màn hinh...280k
  _c29 cảm ứng....200k
  màn hình....250k
  _A352i cảm ứng..200k
  màn hình...200k
  _A356 cảm ứng....200k
  -màn hình.....200k
  _A358 cảm ứng.....180k
  màn hình.....180k
  _s3a .......750k (nguyên bộ)
  _s3 cảm ứng......350k[hết]
  màn hình.......400k
  _ s22 cảm ứng.....200k
  _màn hình......260k
  _S23 cảm ứng....200k
  màn hình....280k
  _S21/fs42/G3 cảm ứng....200k
  -màn hình....220k
  _s25 cảm ứng.....200kmàn hình....200k
  _S45 cảm ứng...220k
  _màn hình ..........370k
  -S50 cảm ứng....280k
  _màn hình.....380k
  _s51 cảm ứng....260k
  _màn hình.....550k
  _S60 /s61 cảm ứng....270k
  màn hình....380k
  _s66 ............ 850k ( nguyên bộ)
  _F 4 cảm ứng....180k
  màn hình...180k
  _FS41 cảm ứng....210k
  -màn hình.....260k
  _FS52 cảm ứng....230k
  màn hình....370k

  QMOBILE
  _Cảm ứng :tender.......150k
  _ Cảm ứng:t25 ...........140k
  _ Cảm ứng :t15............140k
  _ Cảm ứng:qpad.........120k
  _ Cảm ứng:qs33d.......130k
  _ Cảm ứng:qs9..........170k
  _ Cảm ứng :qs20.......130k
  _ Cảm ứng :qs22....... 150k
  -màn hình......230k
  _ màn hình :qs32........130k
  _ màn hình:qs11........140k[hết]
  _ màn hình :p11........140k
  _ màn hình :p8.........130k_ "

  Oppo
  _R831 cảm ứng:100k
  _ màn hinh:140k
  - R821 cảm ứng:100k
  _ màn hinh: 130k
  _R1001 cảm ứng: 120k
  _ màn hình:130k
  _R2001 cảm ứng:160k[hết]
  _ màn hình bộ 500k
  _R811 cảm ứng :130k
  _R813 :cảm ứng: 130k
  _R815 cảm ứng :170k(tạm hết)
  -bộ R815:360k
  _R819 cảm ứng :160k
  _R829 cảm ứng:160k
  _U707 cảm ứng:200k
  _X909 cảm ứng:220k[hết]
  -R5 cảm ứng:170k
  -R3001/R3007:160k

  Gionee
  cảm ứng:E 3....120k[hết]
  (màn hình zin nguyên bộ 520k)
  _ cảm ứng:E6.....170k
  ( màn hình zin nguyên bộ 650k)
  _ cảm ứng;E7.....200k[hết]
  màn hình zin nguyên bộ...720k
  _ cảm ứng:gn 700(passison)....120k
  màn hình............200k
  _ cảm ứng:gn 800..............150k
  _ cảm ứng:gn 180(power).....140k
  _ cảm ứng:gn705.....150k
  -cảm ứng:gn708....150k
  -cảm ứng :gn 305...150k
  -màn hình....220k
  _cảm ứng :G 2............120k
  màn hình:550k
  _cảm ứng :G3.............120k
  _ cảm ứng: p1............150k
  _ cảm ứng: p2...........150k
  _(màn hình....160k)
  _cảm ứng: p2s.........150k
  màn hình:160k
  _ cảm ứngP3 ..........150k
  màn hình:180k
  _ cảm ứng: p4..........150k
  màn hình:180k
  _màn hinh gionee pocket:120k[hết]
  -cảm ứng v4s:180k
  màn hình bộ:520k
  -cảm ứng v5:180k
  màn hình bộ:600k-màn hình gn800:90k(máy hàn)
  -
  Lenovo
  _a 390 cảm ứng....150k
  màn hinh..............120k
  _a 369 cảm ứng....100k
  màn hình..............140k
  - a 369i cảm ưng .........100k
  _a 269 cảm ứng....100k
  màn hình .............140k
  _a 680 cảm ứng....150k
  màn hinh..............180k
  _a 60 cảm ứng......130k
  màn hình............130k
  _a 516 cảm ứng....140k
  màn hình..............170k
  _a 526 cảm ứng.....170k
  màn hinh.............160k
  -A 536 cảm ứng....160k
  _a 316 cảm ứng...160k
  màn hình.............120k-a 690 cam ung....150k
  man hình ........160k
  _a 706 cảm ứng....140k
  màn hình..............220k
  _a 760 cảm ứng....170k
  màn hình...............180k
  _a 800 cảm ứng.....160k
  màn hình .............180k
  _a 880 cảm ứng...170k
  màn hình.....320k_a 850 cảm ứng.....160k
  màn hình..........180k+- a 850+ cảm ứng ......150k
  màn hình ...........180k
  _p700i cảm ứng....140k_màn hình............200k
  _p770 cảm ứng.....160k
  màn hình.........230k
  _s 720 cảm ứng ....150k
  màn hình,.............210k
  _s 880 cảm ứng....160k
  màn hinh..............300k
  _s 890 cảm ứng...160k
  màn hình.............330k
  - màn hình S560 .........170k
  - A 319 cảm ứng ;.................170k
  _a 1000 cảm ứng..............200k
  màn hình...................250k
  Masstel
  _m460 cảm ứng.........180k
  màn hình................250k
  _m360 cảm ứng.......220k
  màn hình............250k
  màn hình.............250k
  _m421 cảm ứng.....200k
  màn hình..............250k
  _m400 cảm ứng.....220k
  màn hình.............250k
  _m505 cảm ứng......250k
  màn hình...............350k
  _m503 cảm ứng......250k
  màn hình...............300k
  -star 550 cảm ứng...180k
  _p25 cảm ứng........130k
  _m330 cảm ứng......200k
  màn hình................200k
  _m402 cảm ứng......220k
  _m260 cảm ứng.....200k
  _m501 cảm ứng......220k
  màn hình...............400k
  _ màn hình m150.....180k

  MOBITAR
  _lai z:200k-452 T
  _cảm ứng:180k_402C
  _402C màn hình................170k
  _402m cảm ứng......180k
  _402 m màn hình...............250k[lh]
  _lai 512 cảm ứng. zin...250k
  _lai 512 cảm ứng.....180k
  _Lai 512 màn hình...............350k
  _cảm ứng 432m.....250k(d)

  Vietel

  _v8501 cảm ứng.....150k
  _v8506 cảm ứng.....120k
  _v8404 cảm ứng....120k
  _v8505 cảm ứng...160k
  _v8602 cảm ứng......180k
  _v8408 cảm ứng.....130k
  _g6 cảm ứng...190k
  _v8410 cảm ứng...130k
  _v8411 cảm ứng...150k
  _v8508 cảm ứng..140k

  _v6216 màn hình...60k
  _v6217 màn hình...90k
  _v6218 màn hình....90k
  _v6404 màn hình ....80k
  _v6502 màn hình....90k
  _v6403 màn hình...90k
  _v6302 màn hình....70k
  -v6406 màn hình...80k
  -v6501 màn hình...80k

  Mobell
  -màn hình M628..190k
  -màn hình thunderbird....450k
  - màn hình nova p..480k
  -màn hình nova f mini..400k
  -màn hình nova A..220k
  -màn hình nova E..250k
  -màn hình M366..85k
  -màn hình M468...95Kasus/acer_K012 cảm ứng .....250k
  màn hình.....350K

  Wing

  - iris 50 bộ ...........650k_v50 cảm ứng ............160k
  - màn hình ...........220k
  _V40 cảm ứng.............120k
  màn hình .................180k
  - V35 cảm ứng .......150k
  - M45 cảm ứng ......150k
  - màn hình ............220k
  - m50 cảm ứng ,...........160k
  _Hero 40 cảm ứng ..........150k
  _màn hình .......................180k
  -s800 [máy tính bảng]:180k

  - kingcom : dùng được nhiều loại máy:120k
  - Luna : cảm ứng .......120k
  - màn hình : ............320k
  - 706v : cảm ứng ........ 120k
  - màn hình : ...............320k
  -q8 cảm ứng..120k
  màn hình...320k
  -86v cảm ứng...120k
  -màn hình...320k
  Philips :
  Cảm ứng : s398 .........350k
  Cảm ứng : s308 .........190k
  Cảm ứng : s388.......... 290k


  Giá cả có thể tăng hoặc giảm theo thời giá nên anh em vui lòng gọi
  Lưu ý : bên mua chịu ship

  Anh em ai lấy số lượng xin liên hệ 0618951211 - 090 363 8221
  Hotline : 0961 860 860

  - Họ và tên : Trần Đức Tình
  - Địa chỉ : 15 Nguyễn Hoàng Khu phố 2 -TT Trảng Bom - Đồng Nai
  - Số điện thoại :0618951211 - 090 363 8221
  - Tài khoản : Trần Đức Tình - 0071001579359 - Vietcombank
   
  Last edited by a moderator: 14/11/15
  Xuan Yen, phonenix113, Chung Suport©7 others thích bài này.
 2. dongnaigsm

  dongnaigsm Lãnh Đạo Forum Administrator

  Tham gia ngày:
  18/2/14
  Bài viết:
  3,776
  Đã được thích:
  7,473
  Lên cho anh em ủng hộ
   
  phonenix113 thích bài này.
 3. dongnaigsm

  dongnaigsm Lãnh Đạo Forum Administrator

  Tham gia ngày:
  18/2/14
  Bài viết:
  3,776
  Đã được thích:
  7,473
  Anh em cần gì cứ liên hệ nhé
   
  phonenix113 thích bài này.
 4. dienthoaigiare

  dienthoaigiare NEW VIP

  Tham gia ngày:
  8/5/14
  Bài viết:
  190
  Đã được thích:
  189
  up
  ppppppppppppp
   
  phonenix113 thích bài này.
 5. QuocToanGSM

  QuocToanGSM ALL BOX THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  15/3/14
  Bài viết:
  1,458
  Đã được thích:
  3,232
  úp tiếp nè .........:pank:
   
  phonenix113dongnaigsm thích bài này.
 6. Nhân_Mobile

  Nhân_Mobile Thành Viên Vip Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  9/8/14
  Bài viết:
  189
  Đã được thích:
  222
  Lên cho ae có nhu cầu nè.....
   
  phonenix113dongnaigsm thích bài này.
 7. mr.john(TB)

  mr.john(TB) Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  7/8/14
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  10
  upppppppppppppppppppp chp a tình
   
  phonenix113, QuocToanGSMdongnaigsm thích bài này.
 8. Chí Thông

  Chí Thông NEW VIP

  Tham gia ngày:
  26/4/14
  Bài viết:
  86
  Đã được thích:
  71
  có màng hình 6700c loại cáp nối có không anh . nếu có em lấy 20 cái. có sms chữ ký dùm em nhé. thanks all
   
  phonenix113dongnaigsm thích bài này.
 9. Nhân_Mobile

  Nhân_Mobile Thành Viên Vip Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  9/8/14
  Bài viết:
  189
  Đã được thích:
  222
  lên nào...............:clapping:
   
  phonenix113dongnaigsm thích bài này.
 10. Nhân_Mobile

  Nhân_Mobile Thành Viên Vip Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  9/8/14
  Bài viết:
  189
  Đã được thích:
  222
  lên ngày mới.......
   
  phonenix113 thích bài này.
 11. Nhật an Mobile

  Nhật an Mobile Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  24/2/14
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  16
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  đồng nai city
  up........................phụ
   
  phonenix113lubolk thích bài này.
 12. Minh Duy GSM

  Minh Duy GSM Nông dân quèn THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  5/5/14
  Bài viết:
  512
  Đã được thích:
  778
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Trảng Bom - Đồng Nai
  up phụ hàng xóm cùng tuyến đường
   
  phonenix113lubolk thích bài này.
 13. 179 Xuân Mai

  179 Xuân Mai Hổ Trợ Diễn Đàn THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  13/5/14
  Bài viết:
  1,077
  Đã được thích:
  2,194
  Nơi ở:
  Hà Nội
  7upppppppppppppppppppppppp
   
  phonenix113lubolk thích bài này.
 14. mr.john(TB)

  mr.john(TB) Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  7/8/14
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  10
  có cảm ửng vietell V8410 ko a
  [​IMG]
   
  phonenix113 thích bài này.
 15. tuanquocmobile

  tuanquocmobile Thành Viên Vip SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  19/8/14
  Bài viết:
  527
  Đã được thích:
  330
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  minh cường - thường tín - hà Nội
  hàng hiếm up cho thớt đắt hàng
   
  phonenix113 thích bài này.
 16. zangdinhzang

  zangdinhzang Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  26/9/14
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  4
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  sữa điện thoại
  Nơi ở:
  bien hoa
  up .
   
  phonenix113 thích bài này.
 17. lubolk

  lubolk Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  8/5/14
  Bài viết:
  41
  Đã được thích:
  40
  Lên Ngày mới anh em ủng hộ
   
 18. dienthoaigiare

  dienthoaigiare NEW VIP

  Tham gia ngày:
  8/5/14
  Bài viết:
  190
  Đã được thích:
  189
  Màn hình cảm ứng WIKO , WING, OPPO, Q-MOBILE,....
   
  Toàn Quốc Mobile thích bài này.
 19. Toàn Quốc Mobile

  Toàn Quốc Mobile Quản Lý Nhân Sự Super Moderator

  Tham gia ngày:
  20/10/15
  Bài viết:
  570
  Đã được thích:
  861
  inbox giá cảm ứng màu đen QS550.Thanks
   
 20. tran van phat

  tran van phat Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  30/10/15
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  kiếng cảm ứng nokia j920 trung quốc bị hỏng, ae biết nơi nào bạn chỉ dùm . thanks
  Chú ý : Viết tiếng việt đầy đủ dấu nha bạn ( đã sửa )
   
  Last edited by a moderator: 16/11/15