[Chia sẻ] qsmart s14 mã hình vẽ ok

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

  1. kèo mở hàng chia sẻ anh em chưa biết qsmart s14 mật khẩu google
    nhấn và giử vl down khoảng 15s màn hình hiên chủ factory thì thả cả 2 phím chờ tí nó sẽ vào và
    chon emmc là ok.