[Chia sẻ] Tổng Hợp Rom Asus Zenfone, Phone Pad, Memo Pad

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

 1. Tiến Dũng GSM

  Tiến Dũng GSM Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  18/2/14
  Bài viết:
  168
  Đã được thích:
  388   • A. ZENPHONE
    I. Zenphone 4

    1. ASUS ZenFone4 Version H3G 4.3.5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    2. ASUS ZenFone4 Version CHT 4.3.10 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    3. ASUSZenFone4 VersionWW 4.3.11 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    II. Zenphone 5
    1. ASUS ZenFone5Version V1.17.40.17 - CUCC <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    2. ASUS ZenFone5Version V1.17.40.17 - CHT <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    3. ASUS ZenFone5Version V1.18.40.8 - CN <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    4. ASUS ZenFone5Version V1.18.40.8-TW <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    5. ASUS ZenFone 5 Version V1.18.40.9-WW <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

    III. Zenphone 6
    1. ASUS ZenFone 6 Version 1.17.40.19-CN <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    2. ASUS ZenFone 6 Version 1.17.40.19-TW <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    3. ASUS ZenFone 6 Version 1.17.40.19-WW <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    4. ASUS ZenFone 6 Version V1.17.40.1-CUCC <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

    B.ASUS <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    I. ASUS Phone Pad

    1. ASUS Fonepad VersionV3.2.4 CHT <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    2. ASUS Fonepad VersionV3.2.9 CN <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    3. ASUSFonepadVersionV3.2.9 JP <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    4. ASUSFonepadVersionV3.2.9 TW <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    5. ASUSFonepadVersionV3.2.9 WW <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

    II. ASUS Phone Pad 7
    1. ASUS Fonepad 7 Version US_V6.4.3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    2. ASUS Fonepad 7 Version ID_V6.4.3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    3. ASUS Fonepad 7 Version JP_V6.4.3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    4. ASUS Fonepad 7 Version CN_V6.3.6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    5.ASUS Fonepad 7 Version WW_V6.4.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    6. ASUS Fonepad 7 Version TW_V6.4.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    7. ASUS Fonepad 7 Version CHT_V6.4.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

    III. ASUS Fonepad 7 (FE170CG)
    1. ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Version TR V10.32.1.31.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    2. ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Version CN V10.32.1.31.2<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    3. ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Version TW V10.32.1.31.2<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    4. ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Version WW V10.32.1.31.2<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

    IV. ASUS Fonepad 7 (FE375CG)
    1. ASUS Fonepad7 (FE375CG) VersionCN V11.10.1.25 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    2. ASUS Fonepad7 (FE375CG) Version TW V11.10.1.22 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    3. ASUSFonepad7(FE375CG)Version WW V11.10.1.23 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

    V. ASUS Fonepad 7 Dual SIM (ME175CG)
    1. ASUS Fonepad 7 Dual SIM (ME175CG) Version TW_V5.4.2<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    2. ASUS Fonepad 7 Dual SIM (ME175CG)Version WW_V5.4.2<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

    VI. ASUS Fonepad 7 ME372CL
    1. ASUS Fonepad 7 ME372CL Version JP_V5.3.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    2. ASUS Fonepad 7 ME372CL Version CHT_V5.3.6http://<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    3. ASUS Fonepad 7 ME372CL Version WW V5.3.6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    4. ASUS Fonepad 7 ME372CL Version TW V5.3.5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

    VII. ASUS Fonepad Note 6 android 4.4.2
    1. ASUS Fonepad Note 6 (ME560CG) Version JP_V11.2.1.22<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    2. ASUS Fonepad Note 6 (ME560CG) Version TW_V11.2.1.22<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    3. ASUS Fonepad Note 6 (ME560CG) Version WW_V11.2.1.22<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

    C. ASUS <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    I. ASUS MeMO Pad 7 (ME170C)

    1. ASUS MeMO Pad 7 (ME170C) WW_ME170C_V10_32_1_31_2 Version WW_V10.32.1.31.2
    2. ASUS MeMO Pad 7 (ME170C) WW_ME170C_V10_32_1_31_2 Version TW_V10.32.1.31.2

    II. ASUS MeMO Pad 7 (ME176C)
    1. ASUS MeMO Pad 7 (ME176C) ME176C-CN-3_1_23_161 Version CN_V3.1.23.161<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    2. ASUS MeMO Pad 7 (ME176C) ME176C-JP-3_1_23_161 Version JP_V3.1.23.16
    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    3. ASUS MeMO Pad 7 (ME176C) ME176C-TW-3_1_23_161 Version TW_V3.1.23.161
    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    4. ASUS MeMO Pad 7 (ME176C) ME176C-WW-3_1_23_161 Version WW_V3.1.23.161
    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

    III. ASUS MeMO Pad HD7 Dual SIM
    1. ASUS MeMO Pad HD7 Dual SIM Firmware- V10.12.10.1 Only for 8G CN SKU
    2. ASUS MeMO Pad HD7 Dual SIM Version CN_V10.12.14.2
    3. ASUS MeMO Pad HD7 Dual SIM Version WW_V10.12.14.2

    D. ASUS Transformer Pad
    I. ASUS Transformer Pad (TF303CL)
    1. ASUS Transformer Pad TF303CL WW_TF303CL_V11_4_1_25_3 Version WW_V11.4.1.25.3
    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    2. ASUS Transformer Pad TF303CL TW_TF303CL_V11_4_1_25_3 Version TW_V11.4.1.25.3
    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     
    3. ASUS Transformer Pad TF303CL JP_TF303CL_V11_4_1_25_3 Version JP_V11.4.1.25.3
    <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     

   
  Last edited by a moderator: 21/9/15
 2. Khanhhung_GSM

  Khanhhung_GSM thành viên vip NEW VIP

  Tham gia ngày:
  22/3/14
  Bài viết:
  205
  Đã được thích:
  75
  Giới tính:
  Nam
  úp úp úp cho ae kiếm kèo :57:
   
 3. quangdaimobi

  quangdaimobi Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  10/3/14
  Bài viết:
  48
  Đã được thích:
  140
  Giới tính:
  Nam
  quá hay
   
 4. Minh Duy GSM

  Minh Duy GSM Nông dân quèn THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  5/5/14
  Bài viết:
  512
  Đã được thích:
  778
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Trảng Bom - Đồng Nai
  cả một kho tha hồ chọn
   
 5. beodakmil

  beodakmil Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  16/7/15
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  1. ASUS MeMO Pad 7 (ME170C) bác ơi chưa có rom con này. Mình tìm hoài mà không có. Chán quá đang dính 1 cháu
   
 6. dongnaigsm

  dongnaigsm Lãnh Đạo Forum Administrator

  Tham gia ngày:
  18/2/14
  Bài viết:
  3,778
  Đã được thích:
  7,473
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 7. hoangkhoa2013

  hoangkhoa2013 SUPER VIP

  Tham gia ngày:
  18/2/14
  Bài viết:
  1,244
  Đã được thích:
  613
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  KĨ THUÂT ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
  Nơi ở:
  THUẬN AN BINH DƯƠNG
  rất đầy đủ thank Vip
   
 8. thanhbinhsmartphone

  thanhbinhsmartphone Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  14/11/14
  Bài viết:
  300
  Đã được thích:
  80
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Điện tử viễn thông
  thanks anh dũng, đánh dấu đợi kèo
   
 9. letam

  letam Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  26/2/15
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  sao không tải được vậy ?
   
 10. nguyenhienkg

  nguyenhienkg Support All File Mobile Thành Viên VIP

  Tham gia ngày:
  5/8/15
  Bài viết:
  403
  Đã được thích:
  510
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Mobile Sevice
  Nơi ở:
  Bình chuẩn, Bình Dương
  link die nhiều quá
   
 11. myhome2008

  myhome2008 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  22/5/14
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  3
  Bạn có rom ME372d (K00Y ) .... share minh với ... mình tìm không thấy (mình phụ phí cho bạn ) thanks