[Chia sẻ] u1i tv ok

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

 1. HOANGTUCODON89

  HOANGTUCODON89 Super Vip THÀNH VIÊN Danh Dự

  Tham gia ngày:
  10/3/14
  Bài viết:
  381
  Đã được thích:
  407
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  RUNNING v 1.1405/01.15/UNI
  CARD SERIAL 00127730
  PLEASE UPGRADE USBFLASH DRIVER 02.00.00.01
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:101100000000
  PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  PRESS AND HOLD "GREEN" BUTTON ...

  RUNNING S1_EROM VER "R6A032"

  EROM_AID : 0001
  LOADER_AID : 0002
  SW_AID : 0001
  CUST_AID : 0001
  SIM_LOCK_AID : 0001

  SIMLOCK STATE: "NOT TAMPERED"
  DEVICE ID: 37C9BB3E1A20B28D87C7153EA029C779065A6958
  FLASH ID: "00EC/0040"
  LOADER VERSION: "R4A012"

  PHONE IMEI : 35681003966450
  writing "C:\Documents and Settings\thuphuong\Desktop\New Folder (5)\U1_APAC_ANZ_CDF1231_6574.zip"
  Processing package
  C:\Documents and Settings\thuphuong\Desktop\New Folder (5)\U1_APAC_ANZ_CDF1231_6574.zip

  Processing ACPU files
  PROCESSING: R1AA006_APP_SW_KOKORO_CRASHDATA_1227_0058_S1_SW_LI VE_1F6D_0001_XSR.software
  PROCESSING: R1BA006_USERDATA_FS_KOKORO_GENERIC_1225_8182_S1_SW _LIVE_1F6D_0001_XSR.software
  PROCESSING: R1BA027_ROFS2_FS_KOKORO_APAC_ANZ_1224_3789_S1_SW_L IVE_1F6D_0001_XSR.software
  PROCESSING: R1C014_APP_SW_KOKORO_CCPU_GENERIC_1216_3377_S1_SW_ LIVE_1F6D_0001_SSW.software
  PROCESSING: R1CA037_CORE_OS_APP_SW_KOKORO_AP1_GENERIC_1218_950 0_S1_SW_LIVE_1F6D_0001_XSR.software
  PROCESSING: R1CA037_ROFS1_APP_SW_KOKORO_AP1_GENERIC_1218_9500_ S1_SW_LIVE_1F6D_0001_XSR.software
  PROCESSING: R5A_CDF_ROFS3_U1i_MAXIS_MY_1231_6574_S1_CUST_LIVE_ 263F_0001_XSR.software
  Processing update files
  PROCESSING: 0906121409_HB109_Open_MiscTA_Restore.ta.gdfs
  Writing TA var 0002/0899/0001
  Writing TA var 0002/0BB9/0006
  Writing TA var 0002/10CF/0010
  PROCESSING: 0909230823_HB109_Open_TA_Restore.ta.gdfs
  Writing TA var 0001/0063/0001
  Writing TA var 0001/0128/0001
  Writing TA var 0001/0143/0001
  Writing TA var 0001/0144/0001
  Writing TA var 0001/0145/0001
  Writing TA var 0001/0146/0001
  Writing TA var 0001/018F/0001
  Writing TA var 0001/0190/0001
  Writing TA var 0001/0191/0001
  Writing TA var 0001/0192/0001
  Writing TA var 0001/01A3/0001
  Writing TA var 0001/13BB/0001
  PROCESSING: R5A_CDF_U1i_MAXIS_MY_1231_6574.ta.gdfs
  Writing TA var 0001/0128/0001
  Writing TA var 0001/13BB/0001
  PROCESSING: R5A_R1CA037_CDF_INFO_U1i_MAXIS_MY_1231_6574.ta.gdf s
  Writing TA var 0002/08A2/0003
  Writing TA var 0002/089A/0010
  Writing TA var 0002/08AD/0011
  Writing TA var 0002/08B0/0011
  Writing TA var 0002/089C/000C
  Writing TA var 0002/089D/000D
  Writing TA var 0002/0BB8/0001
  Writing TA var 0002/0BBA/000E
  USERLOCK RESET TO "0000"
  Elapsed: 130 secs.

   
  QuocToanGSM, dinhhieu444dongnaigsm thích bài này.