Thông tin X10i Tiếng Việt 2.3.3 Ok by Setool

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. phuongmobile21

  phuongmobile21 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  23/2/14
  Bài viết:
  34
  Đã được thích:
  67
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Hình ảnh và log chi tiết.

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  RUNNING v 1.1404/01.15/UNI
  CARD SERIAL 00207011
  USBFLASH DRIVER VERSION 03.00.00.00
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:100000000000
  PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

  RUNNING S1_EROM VER "R8A031"

  EROM_AID : 0001
  LOADER_AID : 0001
  SW_AID : 0001
  CUST_AID : 0001
  SIM_LOCK_AID : 0001

  DEVICE ID: 343C160EDB97F6A55553271F9434B1FE2FECB699
  FLASH ID: "002C/00B3"
  LOADER VERSION: "R4A024"

  PHONE IMEI : 01259000321633
  MODEL (from GDFS): X10i
  SOFTWARE VERSION: 1227-4612_2.0.2.A.0.24
  CUSTOM VERSION: 1234-6150_R7B
  FILESYSTEM VERSION: WORLD-1-4-8_2.0.2.A.0.24
  SERIAL NO: CB511SWKSS
  Elapsed: 14 secs.
  SIGNED MODE (USING SERVER)
  CFG:101000000000
  PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
  PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

  RUNNING S1_EROM VER "R8A031"

  EROM_AID : 0001
  LOADER_AID : 0001
  SW_AID : 0001
  CUST_AID : 0001
  SIM_LOCK_AID : 0001

  DEVICE ID: 343C160EDB97F6A55553271F9434B1FE2FECB699
  FLASH ID: "002C/00B3"
  LOADER VERSION: "R4A024"

  PHONE IMEI : 01259000321633
  writing "C:\Users\Administrator\Desktop\3_0_1_G_0_75.APP_SW_RACHAEL_GENERIC_1227_4612_S1_SW_LIVE_AC12_0001_S1_PARTITION.zip"
  Processing package
  C:\Users\Administrator\Desktop\3_0_1_G_0_75.APP_SW_RACHAEL_GENERIC_1227_4612_S1_SW_LIVE_AC12_0001_S1_PARTITION.zip

  Processing ACPU files
  PROCESSING: dsp1_S1-SW-LIVE-AC12-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: fota0_S1-SW-LIVE-AC12-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: fota1_S1-SW-LIVE-AC12-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: kernel_S1-SW-LIVE-AC12-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: amss_S1-SW-LIVE-AC12-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-AC12-0001-S1-PARTITION-WITH-SPARE.sin
  FILE FLASHED OK
  no update files in package
  writing "C:\Users\Administrator\Desktop\3_0_1_G_0_75.FSP_Rachael_GENERIC_GLOBAL_WORLD_1_4_8_1232_9897_S1_SW_LIVE_AC12_0001_S1 ...
  Processing package
  C:\Users\Administrator\Desktop\3_0_1_G_0_75.FSP_Rachael_GENERIC_GLOBAL_WORLD_1_4_8_1232_9897_S1_SW_LIVE_AC12_0001_S1_PARTITION_W ...

  Processing ACPU files
  PROCESSING: amss_fs_rachael_S1-SW-LIVE-AC12-0001-S1-PARTITION.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-AC12-0001-S1-PARTITION-WITH-SPARE.sin
  FILE FLASHED OK
  PROCESSING: system_S1-SW-LIVE-AC12-0001-S1-PARTITION-WITH-SPARE.sin
  FILE FLASHED OK
  Processing update files
  PROCESSING: simlock.ta
  Elapsed: 139 secs.

   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.